Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 95366-2017

15/03/2017    S52

Belgia-Bryssel: Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät neuvonta-, vertailuanalyysi- ja konsultointipalvelut (ABC IV)

2017/S 052-095366

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Postiosoite: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1000
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: DIGIT Contracts Info Centre
Sähköpostiosoite: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Puhelin: +32 229-60762
Faksi: +32 229-57702
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Katso luettelo osallistuvista toimielimistä, virastoista ja elimistä liitteestä VI.3
Postiosoite: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1000
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: DIGIT Contracts Info Centre
Sähköpostiosoite: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Puhelin: +32 229-60762
Faksi: +32 229-57702
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät neuvonta-, vertailuanalyysi- ja konsultointipalvelut (ABC IV)

Viitenumero: DIGIT/R3/PO/2016/019.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien neuvonta-, vertailuanalyysi- ja konsultointipalvelujen hankkiminen. Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 3
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Neuvontapalvelut (tutkimus ja neuvonta)

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
72316000 Tietojen analysointipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
NUTS-koodi: FR421 Bas-Rhin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Osallistuvien EU:n toimielinten toimipaikat. Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Neuvontapalvelujen on katettava osallistuvien EU:n toimielinten tarpeet, jotka liittyvät sellaisten yleisten tietojen (julkaistut raportit) ja mukautettujen tietojen (analyytikot, valmennus, ryhmätyöskentely, verkostoitumistapahtumat jne.) saantiin, joiden tarkoituksena on päätöksenteon tukeminen eri tasoilla tietotekniikan organisaatiossa. Katso lisätietoja kohdassa I.3 annetusta internetosoitteesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n hallintomäärärahat.
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vertailuanalyysipalvelut (vertailuanalyysit ja toimitusta koskeva laaduntarkastus)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
72100000 Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
72222100 Tietojärjestelmien tai tietotekniikan strategiset arviointipalvelut
72223000 Tietoteknisten vaatimusten arviointipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
NUTS-koodi: FR421 Bas-Rhin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Osallistuvien EU:n toimielinten toimipaikat. Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Vertailuanalyysi on jäsennelty vertaileva prosessi, jonka avulla toimitetaan arviointi organisaation palveluista, tietoteknisistä infrastruktuureista, tuotteista ja prosesseista parhaiden käytäntöjen ja vakiopuitteiden osalta tai samanlaisiin organisaatioihin verrattuna. Vertailuanalyysipalvelujen on katettava osallistuvien EU:n toimielinten tarpeet, jotka liittyvät vertailuanalyysiin ja toimitusta koskeviin laaduntarkastuksiin. Katso lisätietoja kohdassa I.3 annetusta internetosoitteesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n hallintomäärärahat.
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Konsultointipalvelut (korkean tason konsultointi ja tutkimukset)

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
72221000 Yritysanalyysejä koskevat konsulttipalvelut
72224000 Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut
72242000 Suunnitelman mallintamispalvelut
72300000 Datapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
NUTS-koodi: FR421 Bas-Rhin
Pääasiallinen suorituspaikka:

Osallistuvien EU:n toimielinten toimipaikat. Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Konsultointipalvelujen (korkean tason konsultointi ja tutkimukset) on katettava osallistuvien EU:n toimielinten tarpeet, jotka liittyvät korkean tason kysymyksiä ja strategisia kysymyksiä koskeviin mukautettuihin ja yksilöllisiin, muihin kuin yleisiin tietoihin. Katso lisätietoja kohdassa I.3 annetusta internetosoitteesta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: EU:n hallintomäärärahat.
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 136-244005
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/05/2017
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/05/2017
Paikallinen aika: 10:30
Paikka:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Suunniteltu sopimusosapuolten enimmäismäärä on 3 erien 1 ja 2 osalta sekä 4 erän 3 osalta. Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

Katso kohdassa I.3 annetusta internetosoitteesta ohjeellinen arvio toimitettavien palvelujen määrästä koko puitesopimusten keston aikana kunkin erän osalta.

Tämä hankintamenettely on toimielinten yhteinen. Euroopan komission lisäksi jäljempänä luetellut EU:n toimielimet, virastot ja elimet (EU:n toimielimet) osallistuvat tehtäviin puitesopimuksiin. Jos EU:n toimielimet eivät osallistu kaikkiin 3 erään, tämä mainitaan niiden nimen yhteydessä:

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER),

Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT),

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop),

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL),

kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea),

Clean Sky 2 -yhteisyritys,

Euroopan unionin neuvosto,

unionin tuomioistuin (Court of Justice of the European Union – CJEU),

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA),

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA),

pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME),

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO),

Euroopan pankkiviranomainen (EPV),

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ETT),

Euroopan keskuspankki (EKP),

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) – ei osallistu erään 1,

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA),

ECSEL-yhteisyritys,

Euroopan puolustusvirasto (EDA) – ei osallistu erään 2,

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) – ei osallistu eriin 1 ja 2,

Euroopan ympäristökeskus (EYK) – ei osallistu eriin 1 ja 2,

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH),

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea / alueiden komitea (ETSK/AK),

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA),

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA),

Euroopan investointipankki (EIP),

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) – ei osallistu eriin 1 ja 2,

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA),

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT),

Euroopan lääkevirasto (EMA),

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA),

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA),

Euroopan oikeusasiamies,

Euroopan parlamentti (EP),

Euroopan unionin rautatievirasto,

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA),

Euratomin hankintakeskus,

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA),

Euroopan koulutussäätiö (ETF),

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO),

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA),

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA),

Eurojust,

Euroopan poliisivirasto (Europol),

Fusion for Energy -yhteisyritys,

toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH 2 -yhteisyritys),

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA),

Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex),

Euroopan GNSS-virasto (GSA) – ei osallistu erään 2,

IMI 2 -yhteisyritys,

innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA) – ei osallistu erään 2,

tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA),

Shift2Rail-yhteisyritys (S2R-yhteisyritys) – ei ota osaa eriin 1 ja 2,

SESAR-yhteisyritys,

yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB).

Katso lisätietoja kohdassa I.3 annetusta internetosoitteesta.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
03/03/2017