Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 95366-2017

15/03/2017    S52

Belgien-Bryssel: Rådgivnings-, riktmärknings- och konsulttjänster avseende informations- och kommunikationsteknik (ABC IV)

2017/S 052-095366

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Informatics, Resources Management and Optimisation Directorate, ICT Procurement and Contract Management Unit
Postadress: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontaktperson: DIGIT Contracts Info Centre
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Se förteckning över deltagande institutioner, byråer och organ i bilaga VI.3
Postadress: rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Kontaktperson: DIGIT Contracts Info Centre
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2256
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rådgivnings-, riktmärknings- och konsulttjänster avseende informations- och kommunikationsteknik (ABC IV)

Referensnummer: DIGIT/R3/PO/2016/019.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Förvärv av rådgivnings-, riktmärknings- och konsulttjänster rörande informations- och kommunikationsteknik. Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rådgivningstjänster (forskning och rådgivning)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72316000 Dataanalys
79310000 Marknadsundersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Nuts-kod: FR421 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platserna för de deltagande EU-institutionerna. Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rådgivningstjänsterna ska täcka de deltagande EU-institutionernas behov avseende tillgång till standardinformation (offentliggjorda rapporter) och anpassad information (analytiker, handledning, lagarbete, nätverksbyggande evenemang etc.) för att stödja beslutsfattande på olika nivåer i en IT-organisation. Se internetadressen som anges i punkt I.3 för ytterligare upplysningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Riktmärkningstjänster (riktmärkning och översyn av leveranskvalitet)

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72100000 Rådgivning för maskinvara
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72222100 Strategisk granskning av informationssystem eller informationsteknik
72223000 Granskning av informationstekniska krav
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Nuts-kod: FR421 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platserna för de deltagande EU-institutionerna. Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Riktmärkning är en strukturerad jämförande process som ger ett mått på en organisations tjänster, IT-infrastrukturer, produkter och processer med avseende på bästa praxis, normramverk eller mot dess likar. Riktmärkningstjänster ska täcka de deltagande EU-institutionernas behov avseende riktmärkning och översyn av leveranskvalitet. Se internetadressen som anges i punkt I.3 för ytterligare upplysningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Konsulttjänster (konsulttjänster och studier på hög nivå)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
72221000 Konsulttjänster för företagsanalys
72224000 Konsulttjänster för projektledning
72242000 Konstruktionsmodellering
72300000 Datatjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Nuts-kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Nuts-kod: FR421 Bas-Rhin
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Platserna för de deltagande EU-institutionerna. Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Konsulttjänster (konsulttjänster och studier på hög nivå) ska täcka de deltagande EU-institutionernas behov avseende anpassad och individuell icke-standardinformation beträffande strategiska frågor och frågor på hög nivå. Se internetadressen som anges i punkt I.3 för ytterligare upplysningar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EU:s administrativa anslag.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 136-244005
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/05/2017
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/05/2017
Lokal tid: 10:30
Plats:

rue Montoyer 15, 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Planerat högsta antal uppdragstagare är 3 för delarna 1 respektive 2 och 4 för del 3. Se internetadressen som anges i punkt I.3.

För ungefärlig uppskattning av de volymer av tjänster som ska tillhandahållas under hela löptiden för ramavtalen per del, se internetadressen som anges i punkt I.3

Upphandlingsförfarandet är interinstitutionellt. Utöver Europeiska kommissionen kommer de EU-institutioner, EU-byråer och EU-organ (EU-institutioner) som anges nedan att delta i de ramavtal som följer. För EU-institutioner som inte deltar i alla 3 delar nämns detta bredvid institutionens namn, enligt följande:

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer).

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT).

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop).

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol).

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea).

Gemensamma företaget Clean Sky 2.

Europeiska unionens råd.

Domstolen (Europeiska unionens domstol [Court of Justice of the European Union – CJEU]).

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa).

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (Easme).

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo).

Europeiska bankmyndigheten (EBA).

Europeiska revisionsrätten (European Court of Auditors – ECA).

Europeiska centralbanken (ECB).

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) – deltar inte i del 1.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

Gemensamma företaget Ecsel.

Europeiska försvarsbyrån (European Defence Agency – EDA) – deltar inte i del 2.

Europeiska datatillsynsmannen (European Data Protection Supervisor – EDPS) – deltar inte i delarna 1 och 2.

Europeiska miljöbyrån (EEA) – deltar inte i delarna 1 och 2.

Europeiska utrikestjänsten (European External Action Service – EEAS).

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén/Regionkommittén (EESK/ReK).

Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Europeiska investeringsbanken (EIB).

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) – deltar inte i delarna 1 och 2.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA).

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa).

Europeiska ombudsmannen.

Europaparlamentet (EP).

Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA).

Euratoms försörjningsbyrå.

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF).

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa).

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha).

Eurojust.

Europeiska polisbyrån (Europol).

Gemensamma företaget Fusion for Energy.

Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (gemensamma företaget FCH 2).

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA).

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex).

Europeiska byrån för GNSS (GSA) – deltar inte i del 2.

Gemensamma företaget IMI 2.

Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) – deltar inte i del 2.

Genomförandeorganet för forskning (REA).

Gemensamma företaget Shift2Rail (Shift2Rail) – deltar inte i delarna 1 och 2.

Gemensamma Sesar-företaget.

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB).

Se internetadressen som anges i punkt I.3 för ytterligare upplysningar.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/03/2017