Tjenesteydelser - 95372-2017

15/03/2017    S52

Luxembourg-Luxembourg: AO 10658 Tjenesteydelser vedrørende medieforberedelse, trykning og multikanaler

2017/S 052-095372

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Publikationskontor
Postadresse: 2, rue Mercier
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2985
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Mr Jan Planovsky
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefon: +352 292944331
Fax: +352 292942672
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://publications.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2252
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AO 10658 Tjenesteydelser vedrørende medieforberedelse, trykning og multikanaler

Sagsnr.: AO 10658.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79800000 Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Multipel rammekontrakt vedrørende tjenesteydelser til bearbejdning af opgaver med op til 5 økonomiske aktører pr. parti:

parti 1: trykkeritjenester

parti 2: tjenesteydelser vedrørende medieforberedelse og multikanaler

parti 3: tjenesteydelser vedrørende trykning, medieforberedelse og multikanaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trykkeritjenester

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79810000 Trykning
79811000 Digital trykning
79820000 Virksomhed i forbindelse med trykning
79821000 Færdigbearbejdning af trykt materiale
79823000 Trykning og levering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler med levering til Noyelles-sous-Lens og Luxembourg. Der kan også anmodes om leveringer til Bruxelles og andre steder, hovedsageligt i Den Europæiske Union.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trykning af en bred vifte af trykte produkter, med lettere trykforberedende arbejde og levering af trykte og enkle PDF'er til internettet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende medieforberedelse og multikanaler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79820000 Virksomhed i forbindelse med trykning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trykforberedende arbejde og/eller medieforberedende arbejde med indkøb af leverancer i forskellige elektroniske formater.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende medieforberedelse, trykning og multikanaler

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79810000 Trykning
79811000 Digital trykning
79820000 Virksomhed i forbindelse med trykning
79821000 Færdigbearbejdning af trykt materiale
79823000 Trykning og levering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler med levering til Noyelles-sous-Lens og Luxembourg. Der kan også anmodes om leveringer til Bruxelles og andre steder, hovedsageligt i Den Europæiske Union.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trykforberedende arbejde og/eller medieforberedende arbejde med indkøb af leverancer i forskellige elektroniske formater samt trykning af en bred vifte af trykte produkter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 15
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/04/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Én bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes give besked herom ved at sende en e-mail til

op-appels-offres@publications.europa.eu senest 24 timer i forvejen med angivelse af navnet på den person, der vil deltage i åbningen af buddene på tilbudsgiverens vegne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle anmodninger om yderligere oplysninger skal indgives via »e-Tendering«.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2252

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2017