Servizzi - 95372-2017

15/03/2017    S52

il-Lussemburgu-Lussemburgu: AO 10658 Servizzi ta' qabel il-midja, ta' stampar u ta' ħafna stazzjonijiet

2017/S 052-095372

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: 2, rue Mercier
Belt: Lussemburgu
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Kodiċi postali: 2985
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: Is-Sur Jan Planovsky
Posta elettronika: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefown: +352 292944331
Faks: +352 292942672

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://publications.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2252
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

AO 10658 Servizzi ta' qabel il-midja, ta' stampar u ta' ħafna stazzjonijiet

Numru ta' referenza: AO 10658.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79800000 Servizzi ta' stampar u relatati
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Qafas ta' kuntratt multiplu għal servizzi tal-ipproċessar ta' impjiegi b'mhux aktar minn 5 operaturi ekonomiċi għal kull lott:

l-1 lott: servizzi ta' stampar;

it-2 lott: servizzi ta' qabel il-midja u ta' ħafna stazzjonijiet;

it-3 lott: servizzi ta' stampar, ta' qabel il-midja u ta' ħafna stazzjonijiet.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal il-lottijiet kollha
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta' stampar

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79810000 Servizzi ta' l-istampar
79811000 Servizz ta' stampar diġitali
79820000 Servizzi relatati ma' l-istampar
79821000 Servizzi tal-finalizzar ta' l-istampar
79823000 Servizzi ta' l-istampar u tat-tqassim
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur b'kunsinna għal Noyelles-sous-Lens u l-Lussemburgu. Kunsinni għal Brussell u postijiet oħrajn, primarjament fl-Unjoni Ewropea jistgħu jintalbu wkoll.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Stampar ta' firxa wiesgħa ta' prodotti tal-istampar, b'xogħol ħafif ta' qabel l-istampa u l-provvista ta' PDFs għall-istampar u sempliċi fuq l-Internet.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta' qabel il-midja u ta' ħafna stazzjonijiet

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79820000 Servizzi relatati ma' l-istampar
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Xogħol ta' qabel l-istampa u/jew qabel il-midja bil-provvista ta' xogħlijiet li jridu jiġu kkunsinnati f'diversi formati elettroniċi.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Servizzi ta' qabel il-midja, stampar u ta' ħafna stazzjonijiet

Nru tal-lott: 3
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79810000 Servizzi ta' l-istampar
79811000 Servizz ta' stampar diġitali
79820000 Servizzi relatati ma' l-istampar
79821000 Servizzi tal-finalizzar ta' l-istampar
79823000 Servizzi ta' l-istampar u tat-tqassim
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur b'kunsinna għal Noyelles-sous-Lens u l-Lussemburgu. Kunsinni għal Brussell u postijiet oħrajn, primarjament fl-Unjoni Ewropea jistgħu jintalbu wkoll.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Xogħol ta' qabel l-istampa u/jew ta' qabel il-midja bil-provvista ta' oġġetti li jridu jiġu kkunsinnati f'diversi formati elettroniċi, kif ukoll l-istampar ta' firxa wiesgħa ta' prodotti stampati.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 8 000 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 15
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 19/04/2017
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 26/04/2017
Ħin lokali: 10:00
Post:

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Rappreżentant awtorizzat ta' kull min jitfa' l-offerta jista' jattendi għas-sessjoni tal-ftuħ. Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitlubin jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu Email fuq

op-appels-offres@publications.europa.eu mill-inqas 24 siegħa bil-quddiem, jispeċifikaw l-isem tal-persuna li tixtieq tattendi għas-sessjoni tal-ftuħ f'isem dak li jitfa' l-offerta.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Kwalunkwe talba għal tagħrif addizzjonali għandha tintefa' permezz tat-tfigħ tal-offerti b'mod elettroniku.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2252

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
03/03/2017