We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Storitve - 96773-2019

01/03/2019    S43    Agencije - Storitve - Dodatne informacije - Odprti postopek 

Malta-Marsa: Zagotavljanje internetnih storitev za EASO v Grčiji

2019/S 043-096773

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2019/S 029-063847)

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Kraj: Marsa
Šifra NUTS: MT001
Poštna številka: 1917
Država: Malta
E-naslov: contracts@easo.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://easo.europa.eu/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje internetnih storitev za EASO v Grčiji

Referenčna številka dokumenta: EASO/2018/696
II.1.2)Glavna koda CPV
72400000 - RC04
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Urad EASO namerava skleniti eno okvirno pogodbo za zagotavljanje internetnih komunikacijskih storitev in povezanih naprav na vseh lokacijah EASO v Grčiji, kot je opisano v razpisni dokumentaciji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/02/2019
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2019/S 029-063847

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: IV.2.7)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Pogoji odpiranja ponudb
Besedilo:
Datum: 17/03/2019
Lokalni čas: 11:00
Se glasi:
Datum: 18/03/2019
Lokalni čas: 11:00
VII.2)Druge dodatne informacije: