Építési beruházás - 97009-2022

Submission deadline has been amended by:  264314-2022
23/02/2022    S38

Magyarország-Zalaegerszeg: Építési munkák

2022/S 038-097009

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Roland
E-mail: kovacsroland@ph.zalaegerszeg.hu
Telefon: +36 92502180
Fax: +36 92502101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zalaegerszeg.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001607882021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001607882021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zalaegerszeg - MFCS kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001607882021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zalaegerszegi Sport- és Rendezvénycsarnok létesítése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45212225 Sportcsarnok építése
45233120 Közút építése
45233128 Körforgalom építése
45233228 Útburkolat építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg, Stadion út, hrsz.: 2897/25

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Az új multifunkciós rendezvény és sportcsarnok 15052,25 m2 nettó (az 1,90 m alatti területet is figyelembe véve 15303,46 m2) mérettel valósul meg, négy szinten. A csarnoktér szerkezeti fesztávja 59,80 m, az épület főbb befoglaló mérete a pénztárak és előtetők nélkül 107,78 x 73,88 m, a pénztárakkal, de előtetők nélkül 110,59 x 73,88 m, a külső bruttó magassága 21,55 m. A csarnok maximális befogadóképessége 4000 fő. Az épület a „közel nulla” (BB) energetikai követelmény szerint készül. A tetőn 3x120 kW (3 albetét, albetétenként 120 kW) napelem kerül kialakításra, ami az épület energiaigényét részben fedezi, hálózati visszatáplálással.

Az épület mögött egy 228,37 m2-es sprinkler gépház és hulladéktároló készül. A két épület OTEK szerint számolva 8791,52 m2 + 133,17 m2, azaz összesen 8924,69 m2 beépítést eredményez. Az épülethez 575 db és a jégcsarnok északi részén további 13 db parkoló hely, 2 db elektromos-autó töltőállomás (négy gépjármű töltésére alkalmas) és az alábbiak szerint busz parkolók létesülnek.

a) a vendég szurkolók fogadására 2 db busz parkoló

b) a gazdasági udvarban 3 db busz parkoló

c) a terület északkeleti részén 5 db busz parkoló

d) a terület északi részén egy murvás felület épül melynek várható befogadó képessége 13 db busz parkoló

Az épület előtt - a meglévő csarnok helyén - közösségi tér épül, kiemelt növény felületekkel. A Balaton úti felüljáró mellett 35,60 + 136,80 m (összesen 172,40 m) hosszban cölöp támfal létesül a közúti híd-műtárgy állékonyságának biztosítására.

A projekt további építményei:

a) az épület előtti térhez kapcsolódóan a közúti felüljáró részűjében kialakított kültéri lelátó, vetületi alapterülete 243,00 m2

b) a lelátó mellett elhelyezkedő 72,59 m2 nettó alapterületű fedett kerékpártároló

c) a meglévő jégcsarnok déli oldalánál a tervezett sportcsarnok északi síkjának vonalában egy 42,40 m hosszúságú és 7,92 m magasságú zöldfal melynek vízszintes eleme az elbontásra kerülő sportcsarnok acél rácsos tatója

d) a vészaggregátor elhelyezéséhez szükséges talajon fekvő vasbeton lemezszerkezet

e) a vészaggregátor külső esztétikai eltakaró burkolata

f) a jégcsarnok délkeleti részénél lévő, a jég előállítás technológiához tartozó berendezések déli oldalán tervezett vasbeton fal nyílászárókkal

g) a gazdasági udvar ipari méretű kapujainak vasbeton fogadó keretszerkezetei

h) a gazdasági udvart körül vevő kerítés

i) a tervezett pollerek, kerékpár tárolók, rendezvény sátorok, a külső lebegő tolókapuk, információs totem és a tér berendezési elemeinek (pl. szemetes) fogadását biztosító szerkezetek. A projekt része a Balatoni út és Stadion utcák kereszteződésében lévő csomópont átépítése kétsávos körforgalmú csomóponttá úgy, hogy a keletről északi felé jobbra kanyarodó fő irány külön sávot kap mely a körforgalmat kihagyja. Az új csarnok megépítése után lesz lehetőség a meglévő csarnok elbontására, melyet a kivitelezés alatt még használni kíván a Megrendelő. A meglévő csarnok 6511,50 m2 nettó, illetve 4200,17 m2 OTÉK szerinti beépített alapterületű. Főbb befoglaló mérete a külső lépcsők nélkül 79,21 m x 56,40 m, a külső lépcsőkkel 79,21 m x 70,60m, a külső bruttó magassága 14,22 m.

A kivitelezés tartalmazza a TV közvetítésre alkalmas pályavilágítást, hangosítást, beléptető rendszert és rendezvény megfigyelő video rendszert.

További részletek a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki tartalom szerint, a biztonságos használatra alkalmas megvalósítást figyelembe véve.

Összefoglaló műszaki követelmények és mennyiségek:

a) Befogadó képesség a maximális mobil lelátóhelyeket és a fix lelátókat figyelembe véve: 3420 fő, ebből VIP 114 fő. Az akadálymentes helyek 14+2+1 összesen 17 és a 17 fő kísérő. A küzdőtér bevonásával rendezvény esetén a befogadóképesség maximum 4000 fő.

b) fúrt cölöpalap: legalább 4200 m

c) a beépítésre kerülő előre gyártott és monolit vasbeton szerkezetek: legalább 10500 m3.

d) acél tartószerkezet: legalább 950 tonna

e) felvonó: 4 db, amelyből 1 db biztonsági azaz: tűzoltó felvonó

f) fedett játéktér: 1866 m2

Külső munkák tekintetében legalább 49000 m2 út-, tér- és parkolóépítés csapadékvíz elvezetéssel együtt, valamint legalább 3000 m víz és tűzivíz vezeték és 1000 m szennyvízcsatorna.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdését jelen eljárásban alkalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember nek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)/3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember nek a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimális időtartamnál több, többlet szakmai tapasztalata (0-60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1290
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós munkarészek ismertetése:

a) a V.I.P. lépcsőház fém korlátja helyett üveg korlát kiépítése;

b) a kültéri vészaggregátort esztétikailag eltakaró burkolat kialakítása;

c) a sportcsarnokban a projektoros vetítés kiépítése

d) a küzdőtéren a nem sport rendezvényekhez szükséges Spec Seats PS100 székek és azok szállító, tároló rekeszei

Az opció lehívásának feltételei a szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.2.5.) ponthoz: Az M/2/1-3. alk. követelmény igazolására bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-60 hó) értékelési szempontra tett vállalás alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakembernek az előírt alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai, tapasztalatát igazoló, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, amelyet az önéletrajz minta tartalmaz. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a szakember szerepel a kamarai névjegyzékben, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot külön igazolni nem kell és ebben az esetben a végzettség/képzettség igazolásához szükséges okiratot (pl. diploma) sem kell csatolni. A kamarai jogosultság meglétét, ajánlatkérő ellenőrzi.

II.2.7.) pont: teljesítési határidőt naptári napban kell érteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot, előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) II. fejezetében rögzítettek szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell igazolni.

Ajánlattevő a Korm. r. 2.§ (1) bekezdése alapján az EEKD, valamint a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat benyújtására köteles az ajánlatban az erre vonatkozó EKR űrlap kitöltésével. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a Korm. r. 8-16§§-aiban előírtak szerint kell igazolnia. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó a Korm. r. 15. § (1) bekezdése alapján az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, akik az alkalmasság igazolásában nem vesznek részt a Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) - (2) bek. meghatározott kizáró okok. A kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat tekintetében Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.

Az EEKD-ban foglalt információk valóság tartalmáért az AT felel.

A Kbt. 64. §-a szerint a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát (öntisztázás lehetősége). Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő köteles benyújtani. Ajánlatkérő a Kr. szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti minimumkövetelmény:

SZ/1

Ajánlattevő / közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők mindegyike és az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k) szerepeljen(ek) az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén -amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti minimumkövetelmény igazolási módja:

SZ/1 A névjegyzékben szereplés tényét a legkedvezőbb AT(k) esetén AK a www.mkik.hu oldalon ellenőrzi, az ajánlattevő részéről egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét ATnek igazolnia kell.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér)

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására az alábbi alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolásokat kell csatolni:

P1)

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredménykimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.

P2)

A 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes és közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt - nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye két egymást követő évben negatív volt.

A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését- az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - árbevétele nem éri el a 8 000 000 000 HUF-ot;

P2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele, összesen nem éri el az 10 000 000 000 HUF-ot, a közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenység) árbevétele, összesen pedig nem éri el a 8 000 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg: a P1) feltétel.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A gazd. szereplő az ajánlatban a Kbt. 67.§ (1) bek. szerint csak az EEKD-ban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolt alk. követelmények teljesülnek (IV. rész α szakasz). Az ajánlatban nem kell megadni az alk. követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A Kbt. 69.§ (3) bek. szerint AK az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alk. követelmények igazolása érdekében az alábbi dokumentumok benyújtására (ha AT az igazolásokat korábban benyújtotta, AK nem hívja fel az ATt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér).

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására az alábbi alkalmassági követelményekhez kapcsolódó igazolásokat kell csatolni:

M/1 ATnek (közös ATnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (2) bek. a) pontja és 22.§ (3) bek. alapján be kell nyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (5 éven [60 hónap] belül befejezett és 8 éven [96 hónap] belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építésre vonatkozó ref. igazolás(oka)t, melye(ke)t a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania. Az igazolásnak tartalmazni kell legalább:

-a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap részletezettséggel),

- a teljesítés helye

-a referencia tárgya, mennyisége (az elvégzett munka rövid ismertetése oly módon, hogy abból az alk. minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

-a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége)

-nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§ alapján elfogadja, ha a referenciára vonatkozó követelmény a bemutatott szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2 A 321/2015. (X.30.) Kr.21.§ (2) bek. b) pontja alapján csatolandó AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (EKR űrlap kitöltésével). Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szakemberek vonatkozásában az ajánlati felhívás II.2.14) További információ rovatban leírtak irányadók.

Az előírt alk. követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazd. szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alk. követelményeknek az ATk bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelmény(eke)t, amely igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített sikeres műszaki átadással lezárt az alábbiak szerinti referenciát/referenciákat, amely/amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.

M1)

a) 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített legalább 11 000 m2 nettó alapterületen megvalósult, építési referencia, amely magába foglalt alapozási, tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős és gyengeáramú épületvillamossági, felvonó szerelési, sporttechnológiai, konyhatechnológiai, teljes körű akadálymentesítési munkákat;

b) 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített építési referencia, amely tartalmazott legalább 3 000 fő befogadó képességű mobil és/vagy fix kivitelű lelátót;

c) 1 db generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített sikeres műszaki átadással lezárt út-parkoló és közműépítés kivitelezésére vonatkozó referencia, amely tartalmazott közművek tekintetében legalább 2 000 m víz és/vagy tűzivíz vezeték, és/vagy csapadékvíz és/vagy szennyvíz csatorna, valamint legalább 30 000 m2 aszfaltburkolat és/vagy térkőburkolat és/vagy kiselemes betonburkolattal ellátott útépítési feladatot;

d) 1 db, generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített legalább 1 300 m2 nagyságú, fedett játéktér és/vagy küzdőtér kivitelezésére vonatkozó referencia

Az M1) pontban felsorolt követelmények egy szerződésből is teljesíthetők, legfeljebb azonban 4 szerződésből teljesíthetők.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

M2)1 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)2 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)3 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-M kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

M2)4 Min. 1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,

Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 2,5 %-a.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek és szerződést megerősítő biztosítékok:

a) késedelmi kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 0,4 %-a naptári naponta legfeljebb 50 naptári napra eső összeg.

b) meghiúsulási kötbér mértéke: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a.

c) szerződésszegési kötbér mértéke: szerződésszegésenként 200 000 Ft/alkalom, amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő , legfeljebb 20 000 000 forintnak megfelelő összeg.

d) Teljesítési biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-a.

e) Jótállási biztosíték: tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 2 %-a.

f) Előleg - visszafizetési biztosíték: a nettó 250 000 000 forintot meghaladó előleg igénylése esetében a nettó 250 000 000 forintot meghaladó rész vonatkozásában.

g) Jótállás, a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 36 hónap.

A biztosítékok a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzösszegnek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt. vezetett 11749008-15432704-00000000 számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Számlázás: fizetési mérföldkövenként, a szerződésben rögzített százalékos készültségi foknak megfelelően.

A finanszírozásra vonatkozó jogszabályi hivatkozások: 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, Ptk. 6:155. §; 2015.évi CXLIII. tv. 135.§ (1) és (3), (5)-(8) bekezdései, továbbá a Kbt. 27/A§-a; 322/2015 (X.30.) Kr. 32/A. §. A részletes fizetési feltételeket és szabályokat a szerződés tervezete tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/03/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/03/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A projekt összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági észszerűséggel. A tárgyi közbeszerzési eljárásban megvalósítani kívánt kivitelezés egységet képez, ezért a részekre bontása kizárt. Az épület megvalósítása egymással összefüggő kivitelezési munka útján valósul meg, az egyes munkarészek nem választhatók el egymástól, az egységes kivitelezési tervdokumentációra tekintettel. A megvalósítandó feladatok szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.

1) Helyszíni bejárás: 2022. március hó 07. 14.00 óra. Találkozási pont: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3.

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok főbejárata

2) Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont között. A pontkiosztás módszere: 1. egyösszegű nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, a minőségi szempontok (szakemberek) vonatkozásában: egyenes arányosítás.

3) AK feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatályba lépésének a feltétele a szükséges fedezet rendelkezésre állása. Ajánlatkérő a szerződésben a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételt alkalmaz.

4) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza, azaz: eredménytelen az eljárás, ha nem nyújtanak be legalább 2 db ajánlatot.

5) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ATk erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.

6) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1)-(8) bek.eire

7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek.e szerint és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek.ére vonatkozóan, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint nyilatkozatát, ill. szakmai ajánlatként az árazott költségvetését excel és aláírt pdf formátumban.

8) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.

9) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47.§ (2) bek.). Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően.

10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is-EKR űrlap benyújtásával.

11) ATnek, adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az AT, adott esetben más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.

12) Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (7) és Kbt. 66.§(6)bek. megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó az EKR-ben létrehozott űrlap kitöltésével és benyújtásával.

13) Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló ny. vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

14) A 322/2015. (X. 30.) Kr. 26.§ alapján nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig , valamint a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) felelősségbiztosítással a következők szerint: „All risk” típusú építés-szerelési biztosítás legalább a Vállalkozói Díj összegének megfelelő biztosítási összeg, valamint kivitelezői felelősségbiztosítás, amely legalább 500 000 000 Ft (ötszázmillió forint)/káresemény és 1 0000 000 000 Ft (egymilliárd) forint)év limitösszegű.

15) Amennyiben a nyertes AT hatályba lépésére nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben - ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ATt is meghatározta - a következő legkedvezőbbnek minősített ATvel köt szerződést.

16) A jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

17) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak.

18) FAKSZ: dr. Jakabfy Attila, lajstromszáma: 00465.

19) Ajánlatkérő a P1) és P2), illetve az M/1 és M/2. alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

20) Szerződéskötési feltétel: nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára rendelkeznie kell bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezet által igazolt, érvényes MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001), vagy ezzel egyenértékűen működő rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírásával, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvvel. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 50001:2012, vagy ezzel egyenértékűen működő rendszerrel, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő intézkedések leírásával, vagy a tanúsítás elvégzését igazoló független NAH akkreditációval rendelkező tanúsító cég által kiállított jegyzőkönyvvel.

21)IV.2.6. pont kiegészítése: 2 hónap alatt 60 naptári napot kell érteni.

22) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt teljesíteni az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget, melyről ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozni szükséges. Továbbá az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles az Üvegkapu használatára vonatkozó követelmények megismeréséről is.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/02/2022