Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 97021-2016

23/03/2016    S58

Belgien-Bruxelles: UCA-15/066 — Levering af tjenesteydelser vedrørende medarbejderevaluerings- og medarbejderudviklingscentre samt rådgivning i forbindelse med karrierestyringspolitikker, herunder kompetencerammer

2016/S 058-097021

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: Altiero Spinello Building, rue Wiertz 60
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-mail: forpro-tender@europarl.europa.eu
Telefon: +32 22842111
Fax: +32 22846974
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Postadresse: rue Belliard 99
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 25469011
Fax: +32 25134893
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Regionsudvalg
Postadresse: rue Belliard 99/101
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-mail: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://cor.europa.eu
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
Postadresse: avenue de Cortenbergh 25
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-mail: EPSO-TRAINING@ec.europa.eu
Telefon: +32 2299484
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europa.eu/epso/index_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UCA-15/066 — Levering af tjenesteydelser vedrørende medarbejderevaluerings- og medarbejderudviklingscentre samt rådgivning i forbindelse med karrierestyringspolitikker, herunder kompetencerammer.

Sagsnr.: UCA-15/066.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79635000 Evalueringstjenester i forbindelse med personalerekruttering
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tjenesteydelser, der skal indkøbes: tilrettelæggelse og udvikling af medarbejderevaluerings- og medarbejderudviklingscentre, rådgivning i forbindelse med karrierestyringspolitikker, herunder kompetencerammer. Tjenesteydelserne skal udføres på både engelsk og fransk.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 0.01 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79419000 Evalueringsrådgivningstjenester
79630000 Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 0.01 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Generalsekretariatet for Rådet offentliggør ikke den anslåede monetære værdi af sine kontrakter (se punkt II.1.5 »Anslået samlet værdi«). Det anslåede omfang af tjenesteydelserne er anført i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIEN. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan være repræsenteret af højst 1 person, som skal meddeles senest 5.5.2016 (12:00). Åbningen af bud kan blive udskudt med kort varsel i tilfælde af uforudsete begivenheder, der finder sted i Generalsekretariatets lokaler på den planlagte dato for åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren skal en klage indgives til Retten. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager. Tidsfrister kan forlænges grundet afstand med en fast periode på 10 dage, uanset den relevante persons hjemsted eller bopæl.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2016