Servizzi - 97021-2016

23/03/2016    S58

il-Belġju-Brussell: UCA-15/066 — Provvista ta' valutazzjoni tal-persunal u servizzi ta' ċentru għall-iżvilupp u servizzi ta' konsulenza marbuta ma' politiki ta' mmaniġġjar tal-karriera, inkluż oqfsa ta' kompetenza

2016/S 058-097021

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, is-Segretarjat Ġenerali
Indirizz postali: rue de la Loi 175
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Altiero Spinello Building, rue Wiertz 60
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: forpro-tender@europarl.europa.eu
Telefown: +32 22842111
Faks: +32 22846974
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Indirizz postali: rue Belliard 99
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 25469011
Faks: +32 25134893
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eesc.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue Belliard 99/101
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://cor.europa.eu
I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal
Indirizz postali: avenue de Cortenbergh 25
Belt: Brussell
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kodiċi postali: 1040
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: EPSO-TRAINING@ec.europa.eu
Telefown: +32 2299484
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europa.eu/epso/index_en.htm
I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
Il-komunikazzjoni elettronika teħtieġ l-użu ta' għodod u strumenti li mhux soltu ssibhom. Aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ għal dawn l-għodod u strumenti huwa possibbli, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1276
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

UCA-15/066 — Provvista ta' valutazzjoni tal-persunal u servizzi ta' ċentru għall-iżvilupp u servizzi ta' konsulenza marbuta ma' politiki ta' mmaniġġjar tal-karriera, inkluż oqfsa ta' kompetenza.

Numru ta' referenza: UCA-15/066.
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79635000 Servizzi ta' ċentru tal-valutazzjoni għar-reklutaġġ
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-servizzi li jridu jinkisbu: organizzazzjoni u żvilupp ta' ċentri ta' valutazzjoni tal-persunal u ċentru għall-iżvilupp; servizzi ta' konsulenza marbuta ma' politiki ta' mmaniġġjar tal-karriera, inkluż oqfsa ta' kompetenza. Is-servizzi jridu jkunu pprovduti kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Franċiż.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 0.01 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79419000 Servizzi ta' konsulenza ta' evalwazzjoni
79630000 Servizzi ta' personal apparti milli s-servizzi tal-posizzjonar u tal-forniment
85312300 Servizzi ta' konsulenza u pariri
85312310 Servizzi ta' konsulenza
85312320 Servizzi ta' pariri
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 0.01 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ma jippubblikax il-valur monetarju stmat tal-kuntratti tiegħu (ara l-punt II.1.5) 'Valur totali stmat'). Il-volum stmat tas-servizzi hu mniżżel fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: iva
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 30/04/2016
Ħin lokali: 12:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 10/05/2016
Ħin lokali: 11:00
Post:

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, IL-BELĠJU. Email: tendering@consilium.europa.eu

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Kull min jitfa' offerta jista' jkun irrappreżentat minn mhux aktar minn persuna 1, li trid titħabbar nhar il-5.5.2016 (f'12:00). Il-ftuħ tal-offerti jista' jiġi ppjanat mill-ġdid fi żmien qasir f'każ ta' avvenimenti mhux previsti li jseħħu fil-bini tas-Segretarjat Ġenerali fid-data ppjanata għall-ftuħ tal-offerti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell, jew, fin-nuqqas ta' dan, mill-jum li fih min qiegħed iressaq l-appell sar jaf b'dan irid jitressaq appell quddiem il-Qorti Ġenerali. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli. Il-limiti ta' żmien huma estiżi b'perijodu fiss ta' 10 ijiem minħabba d-distanza, irrispettivament mill-post fejn hija stabbilita jew fejn toqgħod abitwalment il-persuna kkonċernata.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Indirizz postali: rue de la Loi 175
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1048
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: tendering@consilium.europa.eu
Telefown: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Indirizz tal-Internet: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11/03/2016