Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 97023-2016

Компактен изглед

23/03/2016    S58

Pyмъния-Букурещ: Образователна кампания по теми, свързани с ЕС, PO/2016-03/BUC

2016/S 058-097023

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 8.3.2016 г., 2016/S 047-077320)

Европейска комисия, Directorate-General for Communication, Representation in Romania, Vasile Lascăr 31, 020492 Bucharest, РУМЪНИЯ. За контакти: Ioana Marchis. Тел. +40 212035400. Електронна поща: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu

Вместо 

I.1) Наименование и адреси:

... Електронна поща: comm-rep-buh-tenders-open@ec.europa.eu

Да се чете 

I.1) Наименование и адреси:

... Електронна поща: comm-rep-buh-tenders-oper@ec.europa.eu