Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 97916-2021

Submission deadline has been amended by:  255869-2021
26/02/2021    S40

Netherlands-Amstelveen: Corporate clothing

2021/S 040-097916

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Amstelveen
National registration number: 30505231
Postal address: Laan Nieuwer-Amstel 1
Town: Amstelveen
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 1182 JR
Country: Netherlands
Contact person: Paula Boom
E-mail: p.boom@amstelveen.nl
Telephone: +31 205404911
Internet address(es):
Main address: http://www.amstelveen.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd8e482d53fd23bade3a5bed99cdde33
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd8e482d53fd23bade3a5bed99cdde33
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Circulaire bedrijfskleding, bewassing en retourstromen

Reference number: I&A_2019_0169
II.1.2)Main CPV code
18222000 Corporate clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het doel van de aanbesteding is het selecteren van één leverancier die beschermende circulaire bedrijfskleding produceert en/of laat produceren. Deze leverancier dient naast het leveren van de kleding tevens de regie op reiniging en retourstromen te verzorgen. De reiniging van de beschermende kleding en het preventief onderhoud dient met oogpunt op levensduur verlenging en conformiteit aan de zichtbaarheidsnorm uitgevoerd te worden. De retourstromen dienen een oplossing te bieden voor het eind van de levensduur.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
98310000 Washing and dry-cleaning services
90514000 Refuse recycling services
35113400 Protective and safety clothing
18830000 Protective footwear
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht betreft het leveren van bedrijfskleding, inclusief:

— het instandhouden (repareren) van bedrijfskleding,

— het professioneel reinigen, het uitvoeren van inspecties van de staat en, indien nodig, het repareren van de artikelen uit het pakket beschermende bedrijfskleding en BOA kleding,

— het inrichten van een retoursysteem met een end-of-life oplossing voor het kledingpakket.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gerecycleerde stoffen in de te leveren kleding / Weighting: 16
Quality criterion - Name: End-of-life toepassing, korte termijn / Weighting: 14
Quality criterion - Name: Implementatie- en dienstverleningsplan / Weighting: 30
Quality criterion - Name: “Look and feel” sessie / Weighting: 10
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Overeenkomst die bij een eventuele Gunning wordt aangegaan kent een initiele looptijd van vijf jaar, met als gewenste ingangsdatum 1.7.2021 en eindigend op 1.7.2026.

De looptijd kan vijf keer met (telkens) een jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Overeenkomst die bij een eventuele Gunning wordt aangegaan kent een initiele looptijd van 5 jaar, met als gewenste ingangsdatum 1.7.2021 en eindigend op 1.7.2026.

De looptijd kan vijf keer met (telkens) een jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

— Referentie eis.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De Overeenkomst die bij een eventuele Gunning wordt aangegaan kent een initiele looptijd van 5 jaar, met als gewenste ingangsdatum 1 juli 2021 en eindigend op 1 juli 2026.

De looptijd kan 5 keer met (telkens) 1 jaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

De voornaamste reden van een langere looptijd is dat van de gecontracteerde partij verwacht wordt dat hij innovaties op het gebied van MVO ontwikkelt en doorvoert met oogpunt op levensduurverlening. Jaarlijks dient het pakket kleding verder circulair te worden gemaakt en dient de recycling (end-of-life oplossing) geoptimaliseerd te worden. Niet alleen de milieu aspecten dienen te worden verbeterd, ook de arbeidsomstandigheden op de productielocaties t.b.v. te produceren kleding van de gemeenten dienen (verder) verbeterd te worden.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/04/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/04/2021
Local time: 14:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Amsterdam
Postal address: Postbus 84500
Town: Amsterdam
Postal code: 1080 BN
Country: Netherlands
E-mail: info@rechtbankamsterdam.nl
Telephone: +31 883617000
Fax: +31 205412111
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/rechtbanken/rechtbank-amsterdam/contact/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Toetsingscommissie Inkoop en aanbesteding
Postal address: Laan Nieuwer-Amstel 1
Town: Amstelveen
Postal code: 1180 BA
Country: Netherlands
E-mail: KlachtenAanbesteden@amstelveen.nl
Internet address: http://www.amstelveen.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/02/2021