Féach an leathanach atá againn faoi COVID-19 le haghaidh tairiscintí a bhaineann le riachtanais trealaimh leighis.

Tugann an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa deis duit do chuid smaointe a chomhroinnt agus todhchaí na hEorpa a mhúnlú. Nocht do chuid tuairimí!

Oibreacha - 98356-2014

An t-amharc leacaithe

25/03/2014    S59

Iodáil, an-Ispra: Bóithre, cearnóga, córais séarachais agus uisce a thógáil agus a chothabháil, lena n-áirítear oibreacha coimhdeacha (faoi thalamh, créchartadh agus tógáil) ag an JRC — suíomh Ispra

2014/S 059-098356

Fógra conartha

Oibreacha

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Coimisiún Eorpach, An tAirmheán Comhpháirteach Taighde, Stiúrthóireacht Láthair Ispra
Seoladh poist: via Enrico Fermi 2749
Baile: Ispra VA
Cód poist: 21027
Tír: An Iodáil
Le cur faoi bhráid: Valeria Staltari
Ríomhphost: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Teileafón: +39 0332789571
Facs: +39 0332789508

Seoladh/seoltaí idirlín:

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
Eile: taighde.
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile
Tá an t-údarás/t-aonán conarthachta ag ceannach thar ceann údaráis chonarthachta eile: níl

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
Bóithre, cearnóga, córais séarachais agus uisce a thógáil agus a chothabháil, lena n-áirítear oibreacha coimhdeacha (faoi thalamh, créchartadh agus tógáil) ag an JRC — suíomh Ispra.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Oibreacha
Feidhmiú
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, AN IODÁIL.

Cód NUTS ITC41 Varese

II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le hoibreoir amháin

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina mhíonna: 48

Luach iomlán measta na gceannachán do thréimhse iomlán an chomhaontaithe creatlaí

Luach measta gan CBL san áireamh: 4 500 000 EUR
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Is iad seo a leanas na catagóirí oibre faoin gconradh seo:
— bóithre, cosáin, limistéir páirceála, cearnóga a thógáil, a chothabháil, a athrú, a athchóiriú agus a dheisiú, mar aon le hoibreacha coimhdeacha eile,
— córais séarachais, uiscebhealaí, umair agus oibreacha uisce eile a thógáil, a chothabháil, a athrú, a athchóiriú agus a dheisiú,
— scartáil, tochailt, líonadh isteach agus tírdhreachú tír-raonta,
— oibreacha coincréite agus saoirseachta (go príomha pasáistí faoi thalamh, duchtanna do rochtain ar fhóntais, ballaí coinneála, bunsraitheanna, srl.),
— obair thógála agus oibreacha coimhdeacha éagsúla.
Ní mór don chonraitheoir an daonchumhacht, na hacmhainní agus na hábhair a chur ar fáil le haghaidh na hoibreacha sin a chur i gcrích, lena n-áireofar, más riachtanach é, ábhair a sholáthar agus fruiliú féideartha d'innealra agus de threalamh sainiúil.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

45233141 Road-maintenance works, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 45232410 Sewerage work, 45233120 Road construction works, 45233222 Paving and asphalting works

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): tá
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
Luach measta gan CBL san áireamh: 4 500 000 EUR
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
Tá an conradh seo faoi réir ag athnuachan: níl
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích
Fad ina mhíonna: 48 (ó dháta dámhachtana an chonartha)

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
Féach na doiciméid tairisceana.
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
Féach na doiciméid tairisceana.
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
Is féidir le grúpálacha oibreoirí eacnamaíocha tairiscintí a chur isteach gan a bheith orthu foirm dhlíthiúil áirithe a ghlacadh sula ndámhfar an conradh.
Ní mór do ghrúpáil oibreoirí eacnamaíocha ionadaí aonair a shainaithint áfach, le bheith freagrach as íocaíochtaí a fháil agus a phróiseáil do na baill den ghrúpáil, as bainistiú riaracháin na seirbhíse, agus as comhordú agus sábháilteacht.
Ní foláir nó go mbeadh an páirtí freagrach sin údaraithe go cuí chun an tairiscint a chur isteach thar ceann bhaill eile na grúpála agus ní mór dóibh dearbhú sínithe comhfhreagrach a chur isteach.
Beidh baill uile na grúpála faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach i leith an údaráis chonarthachta agus, dá ndámhfaí an conradh dóibh, beidh orthu é a shíniú. I gcás grúpálacha, ní mór do bhaill uile na grúpála na doiciméid i bpointí III.2.1(a) agus (b) a sholáthar; agus ní foláir nó go mbeadh an doiciméad i bpointe III.2.2(b) ag 1 bhall ar a laghad den ghrúpáil; ní mór an doiciméad i bpointe III.2.3(d) a bheith ag baill uile na grúpála. Baineann na critéir eile leis an ngrúpáil ina hiomláine maidir lena hacmhainní.
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
Tá feidhmíocht an chonartha faoi réir ag coinníollacha áirithe: tá
Cur síos ar choinníollacha áirithe: is féidir le hoibreoir eacnamaíoch úsáid a bhaint freisin, más gá, as cumais comhlachtaí eile is cuma faoi nádúr dlíthiúil an chaidrimh atá idir an dá pháirtí. I gcás dá leithéid, beidh air cruthúnas a chur ar fáil don údarás conarthachta go mbeidh na hacmhainní riachtanacha aige chun an conradh a chomhlíonadh trí gheall i scríbhinn a sholáthar ó na comhlachtaí luaite go gcuirfidh siad acmhainní den sórt ar fáil. Má bhaineann oibreoir eacnamaíoch úsáid as comhlachtaí eile, sa chás go ndámhfar an conradh dó, iarann an t-údarás conarthachta go síneoidh na comhlachtaí sin an conradh freisin, agus ar an mbealach sin beidh siad faoi dhliteanas i gcomhpháirt agus go leithleach in éineacht leis an bpríomhthairgeoir. Cuirfidh aon chomhlachtaí as a mbaineann an t-oibreoir eacnamaíoch úsáid na doiciméid atá riachtanach sna pointí III.2.1(a) agus III.2.1(b) a leanas isteach.. I gcás fochonraitheoireachta chun críocha riachtanais íosta a chlúdach, coimeádann an t-údarás conarthachta an ceart iarraidh ar fhochonraitheoirí go gcomhlíonfaidh siad na critéir ábhartha sna pointí a leanas; i. III.2.2 agus III.2.3.
Ba cheart d'iarrthóirí a thabhairt faoi deara gur gá don tairgeoir na gníomhaíochtaí d'obair thógála agus chothabhála ar chórais bóithre agus séarachais a chur i gcrích, ós tascanna ríthábhachtacha iad.
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: (a) le bheith incháilithe páirt a ghlacadh i nós imeachta dámhachtana an chonartha seo, ní foláir nó nach bhfuil tairgeoirí, in éineacht le haon oibreoirí eacnamaíocha as a mbainfidh siad úsáid, in aon cheann de na cásanna eisiaimh atá liostaithe in Airteagail 106 agus 107 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25.10.2012 (IO L 298 an 26.10.2012), agus, sa chás go ndámhfar an conradh dóibh, ní mór dóibh na doiciméid a sholáthar atá forordaithe in Airteagal 143(1) de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh.1268/2012 ón gCoimisiún an 29.10.2012 (IO L 362, lch 1).
D'fhonn fheidhmiú na rialachán réamhluaite a áirithiú, ní mór don tairgeoir dearbhú sollúnta a chur isteach ag cruthú nach bhfuil sé in aon cheann de na staideanna atá liostaithe in Airteagail 106 agus 107 den Rialacháin Airgeadais (doiciméid tairisceana: Iarscríbhinn B leis an litir um chuireadh chun tairisceana). Dá ndámhfaí conradh, beidh ar an gconraitheoir, in éineacht le haon oibreoirí eacnamaíocha as a mbainfidh sé úsáid, doiciméid tacaíochta a chur ar fáil de réir mar atá luaite in Airteagal 143(3) den rialachán sin.
(b) Ní mór don iarrthóir cóip den teastas rollaithe leis an gCumann Tráchtála a chur isteach chun a léiriú go raibh sé in ann an ghníomhaíocht atá luaite faoin nós imeachta soláthair seo a chomhlíonadh ó 1.1.2010 i leith.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: ní mór do rannpháirtithe sa nós imeachta sin na doiciméid seo a leanas a chur isteach, nó déanfar iad a eisiamh:
(a) cóip de na cláir chomhardaithe le haghaidh 2010, 2011, 2012;
(b) 1 ráiteas bainc ar a laghad, arna eisiúint tar éis an 1.2.2014, ag dearbhú go bhfuil an tairgeoir i staid airgeadais fhónta.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil: maidir le pointe:
(a) le bheith cáilithe, ní foláir nó go mbeidh meánláimhdeachas bliantúil dar luach 1 500 000 EUR ar a laghad ag iarrthóirí in 2010, 2011, 2012.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
(a) liosta de na príomhoibreacha arna sonrasc in 2011–2012–2013 (agus an fhaisnéis a leanas á sonrú, ar a laghad: dáta feidhmíochta na n-oibreacha/seirbhísí, an cliant, méid an tsonraisc, tagairt an tsonraisc) in éineacht le cóipeanna de an sonraisc lena mbaineann. Mura bhfuil cineál agus méid na n-oibreacha a cuireadh i gcrích sonraithe go soiléir sna tagairtí sna sonraisc, ní mór doiciméadúchán mínitheach oiriúnach a sholáthar (m.sh. ráiteas ó bhainistíocht na n-oibreacha nó ón gcliant).
(b) Cóip de chairt eagraíochta na cuideachta, arna nuashonrú an 1.2.2014, lena sonraítear an t-ionadaí ceaptha, freagrachtaí agus ról/cáilíochtaí gach fostaí. Ní mór don tairgeoir doiciméadúchán a sholáthar ag cruthú go bhfuil an fhoireann ghairmiúil atá riachtanach aige (m.sh. cóip den 'Libro unico del lavoro' (an mórleabhar singil um fhostaíocht), conarthaí oibreacha, samhlacha Unilav, srl).
(c) Cruthúnas go bhfuil 1 bhall den fhoireann ghairmiúil ag an tairgeoir ag a bhfuil oiliúint agus taithí oiriúnach d'fhonn ról theicneoir tuairiscithe an chonraitheora a fheidhmiú go héifeachtach, sa chás go ndámhfar an conradh (eagrúchán agus gníomhaíochtaí comhordaithe oibriúcháin na láithreán, meastacháin um shreabhadh airgid teicniúil agus riaracháin, buaileadh le maoirseoirí an chliaint, srl), trí CV acadúil agus gairmiúil an duine sin a chur isteach, in éineacht leis na nithe a leanas:
— doiciméad iomchuí lena bhfianaítear infhaighteacht bhall gairmiúil na foirne (m.sh. cóip den chonradh oibre, Unilav, dearbhú tiomantais, srl),
— cóip de na cáilíochtaí,
— cóip den doiciméadúchán mar chruthúnas ar an taithí ghairmiúil dhearbhaithe (m.sh. ráiteas ón bhfostóir, ó chliaint, srl, mar aon le sonraí faoi na tascanna a cuireadh i gcrích, na feidhmeanna a feidhmíodh, an fad, méid na freagrachta, srl),
— dearbhú faoi thiomantas bhall gairmiúil na foirne arna shainaithint a dhéanamh ina theicneoir tuairiscithe de chuid an chonraitheora, sa chás go ndámhfar an conradh.
(d) Cóip de theastas bailí lena gcruthaítear go n-oibríonn an t-iarrthóir de réir chóras bainistíochta cáilíochta lena gcomhlíontar an caighdeán ISO 9001, arna eisiúint ag comhlacht um measúnú comhréireachta Accredia/Sincert, nó ag comhlacht eile a shínigh na comhaontuithe um aitheantas frithpháirteach le haghaidh na ngníomhaíochtaí sa chonradh seo.
Íosleibhéal caighdeán (íosleibhéil chaighdeán) a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil:
maidir le pointe:
(a) tá na láimhdeachais íosta a leanas riachtanach, i dtaobh na 3 bliana:
— 1 000 000 EUR maidir le hoibreacha tógála agus cothabhála le haghaidh bóithre (seachas oibreacha mótarbhealaí, seirbhísí glanta sneachta, cóireálacha dí-oighrithe), cearnógacha, rianta coisithe agus rothaíochta,
— 1 000 000 EUR le haghaidh oibreacha tógála agus cothabhála maidir le córais séarachais.
(b) Ní foláir nó go bhfuil 10 oibrithe/speisialtóirí oilte buan ar a laghad ann agus taithí oibre 3 bliana acu ar a laghad, lena n-áirítear:
— 8 maidir le bóithre, cearnóga agus/nó córais séarachais a thógáil agus a chothabháil,
— 2 maidir leis an earnáil tógála.
(c) Ní foláir nó go bhfuil 1 bhall foirne gairmiúil ann ar a laghad ar féidir leis ról theicneoir tuairiscithe an chonraitheora a fheidhmiú agus 5 bliana de mheánoideachais aige sa réimse teicniúil/eolaíochta agus 8 mbliana ar a laghad de thaithí aige ar na gníomhaíochtaí atá ag teastáil faoin gcuireadh seo chun tairisceana (gníomhaíochtaí eagrúcháin agus comhordaithe oibríochta le linn táirgthe agus suiteála, gníomhaíochtaí ar an láthair oibre maidir le réitigh thógála a shainiú agus a fhorfheidhmiú, meastacháin ar an sreabhadh airgid teicniúil agus riaracháin).
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
Praghas is ísle
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
Bainfear úsáid as ceant leictreonach: níl
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
7.5.2014
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Teanga oifigiúil ar bith de chuid an AE
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 6 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Dáta: 13.5.2014 - 15:00

Láthair:

An tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC), via Fermi 2147, Foirgneamh 1, Seomra 7, Ispra VA, AN IODÁIL.

Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: tá
Faisnéis bhreise faoi dhaoine údaraithe agus faoin nós imeachta oscailte: 1 ionadaí amháin in aghaidh an tairgeora.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
Is soláthar ateagmhasach é seo: níl
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an conradh le tionscadal nó le clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh nó an dá rud: níl
VI.3)Faisnéis bhreise

1. Cuirfear na doiciméid tairisceana agus aon cheisteanna agus freagraí a bhaineann leis an bhfógra conartha ar fáil ag an seoladh Gréasáin seo a leanas: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 agus is féidir é a íoslódáil trí chliceáil ar an teideal 'Libreria di documenti'.

Más mian leo, féadfaidh páirtithe ar spéis leo an scéal clárú tríd an láithreán Gréasáin atá léirithe thuas. Cuirfidh sé sin ar a gcumas eolas a fháil ón gcóras r-thairisceana agus nuashonrú maidir leis an gcuireadh seo chun tairisceana ar fáil. Tugtar cuireadh do pháirtithe nach bhfuil cláraithe féachaint ar an láithreán go rialta, ós dualgas an tairgeora é seiceáil le haghaidh nuashonrú ar bith a chuirtear ann i rith na tréimhse tairisceana.

2. Beidh https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 ar an bhfoinse aonair amháin d'iarratas ar bith ar fhaisnéis bhreise, nach féidir é a úsáid ach trí chliceáil ar an teideal 'Domande&Risposte' cuir ceist.

3. De réir Airteagal 134(1)(f) de Rialachán (AE) Uimh. 966/2012, coimeádann an Coimisiún an ceart nós imeachta idirbheartaithe a dhéanamh leis an oibreoir eacnamaíoch rathúil i leith an chonartha seo i gcomhair oibreacha a fheidhmiú atá cosúil leo siúd atá san fhógra seo.
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: boulevard Konrad Adenauer
Baile: Lucsamburg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Teileafón: +352 4303-1
Facs: +352 433766

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: laistigh de 2 mhí ón bhfógra chuig an achainíoch nó, dá éagmais sin, ón lá a tháinig sé chun a fheasa.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
13.3.2014