Bunuri - 98614-2017

16/03/2017    S53    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Ramnicu Valcea: Reactivi de laborator

2017/S 053-098614

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta Valcea
Rm Valcea, jud. Valcea
Punct(e) de contact: Serviciul Aprovizionare Transport si Achizitii Publice int. 318
În atenția: sef Serviciu ec. Voicu Dan
1000 Ramnicu Valcea
România
Telefon: +40 250743701/48001
E-mail: spitalul_valcea@yahoo.com
Fax: +40 350413445

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.sjv.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Reactivi de laborator- acord-cadru.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Franco depoziti- Spitalul Judetean de Urgenta Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr. 201.

Cod NUTS RO415

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 5

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 32 221 497,76 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Cantitatile minime si maxime aferente ce vor putea face obiectul unui singur contract subsecvent -anual/ respectiv :1 contract subsecvent ce urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru va reprezenta 1/2 din cantitatile minime si maxime ale acordului cadru,pentru fiecare lot in parte cea prevazuta in Anexa B. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot in parte, si cantitatile minime si maxime inclusiv, aferente se regasesc in caietul de sarcini. Garantia de participare/lot se va constitui in conformitate cu prevederile art.36 din H.G.395 respectiv art.35 alin 3 lit.a. la valoarea celui mai mare contract subsecvent /lot (la ½ din valoare a acordul cadru,raportat la 1/2 cant.respectiva)..conf..Frecventei din caietul de sarcini.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acord-Cadru -Achizitie ,,Reactivi de laborator".
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500, 33651600

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Conform caietului de sarcini, si/sau specificatii in Anexa B la prezenta fisa de date a achizitiei din SEAP Val.min. 13,472,730.02 lei si val. max.= 32,221,497.76 lei.
Valoarea estimată fără TVA: 32 221 497,76 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: 1. Reactivi compatibili 100 % cu Analizorul de hematologie COULTER HMX AL
1)Descriere succintă
1. Reactivi compatibili 100 % cu Analizorul de hematologie COULTER HMX AL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.40-150/cant min-max C.sub.20-75/val min-max C.sub.55551-191046 conf.caiet.sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 382 092,73 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1910.00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: 2.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul Q
1)Descriere succintă
2.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul Q.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.400-450/cant min-max C.sub.200-225/val min-max C.sub.208339-245592.
Valoarea estimată fără TVA: 491 184 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2456.00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: 3. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul de markeri cardiaci Pathfast
1)Descriere succintă
3. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul de markeri cardiaci Pathfast.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.120-350/cant min-max C.sub.60-175/val min-max C.sub.970382-3131750.
Valoarea estimată fără TVA: 6 263 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 31317.00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: 4. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul AUTOMAT HIDRASYS- SEBIA SCAN
1)Descriere succintă
4. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul AUTOMAT HIDRASYS- SEBIA SCAN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.40-60/cant min-max C.sub.20-30/val min-max C.sub.55911-83657.
Valoarea estimată fără TVA: 167 314,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 837.00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: 5. Reactivi compatibili 100 % cu Analizor Sysmex XT-4000i
1)Descriere succintă
5. Reactivi compatibili 100 % cu Analizor Sysmex XT-4000i.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.90-300/cant min-max C.sub.45-150/val min-max C.sub.458509-852150.
Valoarea estimată fără TVA: 1 704 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 8521.00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: 6. Discuri pentru antibiograme compatibile cu dispensere Oxoid
1)Descriere succintă
6. Discuri pentru antibiograme compatibile cu dispensere Oxoid.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.20 -30/cant min-max C.sub.10-15/val min-max C.sub.6510-19980.
Valoarea estimată fără TVA: 39 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 200.00 RON.
Lot nr: 7 Denumire: 7. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Cobas E 411
1)Descriere succintă
7. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Cobas E 411.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.70-100/cant min-max C.sub.35-50/val min-max C.sub.727551-1200137.
Valoarea estimată fără TVA: 2 400 273,50 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 12001.00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: 8. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor URIPATH
1)Descriere succintă
8. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor URIPATH.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.500-1000/cant min-max C.sub.250-500/val min-max C.sub.15280-24400.
Valoarea estimată fără TVA: 48 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 244.00 RON.
Lot nr: 9 Denumire: 9. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu analizor automat IMMULITE 2000
1)Descriere succintă
9. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu analizor automat IMMULITE 2000.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.50-80/cant min-max C.sub.25-40/val min-max C.sub.475089-664599.
Valoarea estimată fără TVA: 1 329 197,25 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6646.00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: 10. Substante laborator bacteriologie
1)Descriere succintă
10. Substante laborator bacteriologie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.40-120/cant min-max C.sub.20-60/val min-max C.sub.13827-43780.
Valoarea estimată fără TVA: 87 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 438.00 RON.
Lot nr: 11 Denumire: 11. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul Urinar Sysmex UF 1000i
1)Descriere succintă
11. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul Urinar Sysmex UF 1000i.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.20-30/cant min-max C.sub.10-15/val min-max C.sub.54657-92531.
Valoarea estimată fără TVA: 185 062 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 925.00 RON.
Lot nr: 12 Denumire: 12. Bacteriologie – Reactivi combatibili 100 % cu analizorul – VITEK 2 C
1)Descriere succintă
12. Bacteriologie – Reactivi combatibili 100 % cu analizorul – VITEK 2 C.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.500-2000/cant min-max C.sub 250-1000/val min-max C.sub.539764-3353954.
Valoarea estimată fără TVA: 6 707 908 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 33539.00 RON.
Lot nr: 13 Denumire: 13. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul DE URINI COBAS U 411
1)Descriere succintă
13. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul DE URINI COBAS U 411.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.400-600/cant min-max C.sub 200-300val min-max C.sub.42473-57591.
Valoarea estimată fără TVA: 115 181,82 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 576.00 RON.
Lot nr: 14 Denumire: 14. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul DE URINI COBAS U 411
1)Descriere succintă
14. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul DE URINI COBAS U 411.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.4-6/cant min-max C.sub 2-3val min-max C.sub.430-645.
Valoarea estimată fără TVA: 1 290 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6.45 RON.
Lot nr: 15 Denumire: 15. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Aparat Triage MeterPro
1)Descriere succintă
15. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Aparat Triage MeterPro.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.100-200/cant min-max C.sub50-100/Val min-max C.sub.358400-560000.
Valoarea estimată fără TVA: 1 120 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5600.00 RON.
Lot nr: 16 Denumire: 16. Reactivi compatibili 100 % cu Analizorul de biochimie ARCHITECT C 4000 ABBOT
1)Descriere succintă
16. Reactivi compatibili 100 % cu Analizorul de biochimie ARCHITECT C 4000 ABBOT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min.&max.AC.50-100/cant min-max C.sub25-50/Val min-max C.sub.622789-999854.
Valoarea estimată fără TVA: 1 999 707 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.).Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 9999.00 RON.
Lot nr: 17 Denumire: 17.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu analizorul ICON 3
1)Descriere succintă
17.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu analizorul ICON 3.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.400-600/cant min-max C.sub200-300/Val min-max C.sub.34320-58940.
Valoarea estimată fără TVA: 117 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 589.00 RON.
Lot nr: 18 Denumire: 18. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu analizorul ABL 80
1)Descriere succintă
18. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu analizorul ABL 80.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.30-60/cant min-max C.sub.15-30/Val min-max C.sub.108150-216300.
Valoarea estimată fără TVA: 432 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2163.00 RON.
Lot nr: 19 Denumire: 19. EXTRACTE ALERGENICE – ALYOSTAL TRUSA DIAGNOSTIC
1)Descriere succintă
19. EXTRACTE ALERGENICE – ALYOSTAL TRUSA DIAGNOSTIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.1745-10470.
Valoarea estimată fără TVA: 20 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 105.00 RON.
Lot nr: 20 Denumire: 20. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul RAPIDPOINT 500
1)Descriere succintă
20. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul RAPIDPOINT 500.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.300-600/cant min-max C.sub.150-300/Val min-max C.sub.103685-134888.
Valoarea estimată fără TVA: 269 775 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1349.00 RON.
Lot nr: 21 Denumire: 21. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul PICCOLO EXPRESS
1)Descriere succintă
21. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul PICCOLO EXPRESS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.80-100/cant min-max C.sub.40-50/Val min-max C.sub.167625-243250.
Valoarea estimată fără TVA: 486 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2432.00 RON.
Lot nr: 22 Denumire: 22. Reactivi – Bacteriologie
1)Descriere succintă
22. Reactivi – Bacteriologie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.250-1500/cant min-max C.sub.125-750/Val min-max C.sub.40845-164549.
Valoarea estimată fără TVA: 329 098 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%SHIValoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1645.00 RON.
Lot nr: 23 Denumire: 23. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Electrolyte Analyzer AVL 9180
1)Descriere succintă
23. Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Electrolyte Analyzer AVL 9180.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.60-100/cant min-max C.sub.30-50/Val min-max C.sub.34392-100938.
Valoarea estimată fără TVA: 201 875,18 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1009.00 RON.
Lot nr: 24 Denumire: 24.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Cobas C 501
1)Descriere succintă
24.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Cobas C 501.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.40-100/cant min-max C.sub.20-50/Val min-max C.sub.170645-457234.
Valoarea estimată fără TVA: 914 468,12 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4572.00 RON.
Lot nr: 25 Denumire: ACETONA p.a. (min 99,9 %)
1)Descriere succintă
ACETONA p.a. (min 99,9 %).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.300-500/cant min-max C.sub.150-250/Val min-max C.sub.1800-3000.
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 26 Denumire: ACID ACETIC GLACIAL p.a fl 1000 ml (min 99,8 %))
1)Descriere succintă
ACID ACETIC GLACIAL p.a fl 1000 ml (min 99,8 %).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.3-10/cant min-max C.sub.1.5-5/Val min-max C.sub.43-143.
Valoarea estimată fără TVA: 285 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 1.43 RON.
Lot nr: 27 Denumire: ACID ACETIC p.a.
1)Descriere succintă
ACID ACETIC p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-8/cant min-max C.sub.1-4/Val min-max C.sub.16-64.
Valoarea estimată fără TVA: 128 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 0.64 RON.
Lot nr: 28 Denumire: ACID AZOTIC (min 65 %) p.a. EMSURE ISO
1)Descriere succintă
ACID AZOTIC (min 65 %) p.a. EMSURE ISO.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.6-10/cant min-max C.sub.3-5/Val min-max C.sub.54-90.
Valoarea estimată fără TVA: 180 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 0.90 RON.
Lot nr: 29 Denumire: ACID PERIODIC ( FL 100 GR)
1)Descriere succintă
ACID PERIODIC ( FL 100 GR).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.5-2/cant min-max C.sub.1-2.5/Val min-max C.sub.335-838.
Valoarea estimată fără TVA: 1 675 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 8.38 RON.
Lot nr: 30 Denumire: ACID PICRIC p.a. (FL 100 GR)
1)Descriere succintă
ACID PICRIC p.a. (FL 100 GR).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.5-2/cant min-max C.sub.1-2.5/Val min-max C.sub.60-150.
Valoarea estimată fără TVA: 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 1.50 RON.
Lot nr: 31 Denumire: ENTELAN NEW – RAPID (fl 500 ml)
1)Descriere succintă
ENTELAN NEW – RAPID (fl 500 ml).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.25-40/cant min-max C.sub.12.5-20/Val min-max C.sub.2575-4120.
Valoarea estimată fără TVA: 8 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 41.20 RON.
Lot nr: 32 Denumire: ACID SULFURIC p.a. 98 % EMSURE ISO
1)Descriere succintă
ACID SULFURIC p.a. 98 % EMSURE ISO.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-6/cant min-max C.sub.0.5-3/Val min-max C.sub.46-273.
Valoarea estimată fără TVA: 546 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 2.73 RON.
Lot nr: 33 Denumire: FENOL p.a.
1)Descriere succintă
FENOL p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.21-103.
Valoarea estimată fără TVA: 205 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 1.03 RON.
Lot nr: 34 Denumire: ALAUN DE FIER SI AMONIU – p.a. ( 500 GR )
1)Descriere succintă
ALAUN DE FIER SI AMONIU – p.a. ( 500 GR ).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.15-73.
Valoarea estimată fără TVA: 145 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 0.73 RON.
Lot nr: 35 Denumire: ALAUN DE POTASIU p.a.
1)Descriere succintă
ALAUN DE POTASIU p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-5/cant min-max C.sub.1-2.5/Val min-max C.sub.26-65.
Valoarea estimată fără TVA: 130 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 0.65 RON.
Lot nr: 36 Denumire: ALCOOL ETILIC 96%p.a.
1)Descriere succintă
ALCOOL ETILIC 96%p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.400-700/cant min-max C.sub.200-350/Val min-max C.sub.5000-8750.
Valoarea estimată fără TVA: 17 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 88.00 RON.
Lot nr: 37 Denumire: ALCOOL ETILIC ABSOLUT p.a.
1)Descriere succintă
ALCOOL ETILIC ABSOLUT p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.400-700/cant min-max C.sub.200-350/Val min-max C.sub.6200-10850.
Valoarea estimată fără TVA: 21 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 109.00 RON.
Lot nr: 38 Denumire: AMONIAC- p.a.
1)Descriere succintă
AMONIAC- p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.10-30.
Valoarea estimată fără TVA: 60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 0.30 RON.
Lot nr: 39 Denumire: APA DISTILATA BIDON 5L
1)Descriere succintă
APA DISTILATA BIDON 5L.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.25-100/cant min-max C.sub.12.5-50/Val min-max C.sub.38-150.
Valoarea estimată fără TVA: 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 1.50 RON.
Lot nr: 40 Denumire: AZOTAT DE ARGINT( FL 50 GR)
1)Descriere succintă
AZOTAT DE ARGINT( FL 50 GR).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.84-420.
Valoarea estimată fără TVA: 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 4.20 RON.
Lot nr: 41 Denumire: PERMANGANT DE POTASIU (Fl 500 GR)
1)Descriere succintă
PERMANGANT DE POTASIU (Fl 500 GR).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.24-120.
Valoarea estimată fără TVA: 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului..pe intreg lotul Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 42 Denumire: ROSU DE CONGO ( Fl 10 gr)
1)Descriere succintă
ROSU DE CONGO ( Fl 10 gr).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-20/cant min-max C.sub.5-10/Val min-max C.sub.465-930.
Valoarea estimată fără TVA: 1 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 9.30 RON.
Lot nr: 43 Denumire: CARBONAT DE CALCIU
1)Descriere succintă
CARBONAT DE CALCIU.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.8-15/cant min-max C.sub.4-7.5/Val min-max C.sub.60-113.
Valoarea estimată fără TVA: 225 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 1.13 RON.
Lot nr: 44 Denumire: CARBONAT DE LITIU PUR ( Fl 500 gr)
1)Descriere succintă
CARBONAT DE LITIU PUR ( Fl 500 gr).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-8/cant min-max C.sub.2-4/Val min-max C.sub.80-160.
Valoarea estimată fără TVA: 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 1.16 RON.
Lot nr: 45 Denumire: CEARA FLAVIA GRANULE
1)Descriere succintă
CEARA FLAVIA GRANULE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.30-40/cant min-max C.sub.15-20/Val min-max C.sub.960-1280.
Valoarea estimată fără TVA: 2 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 13.00 RON.
Lot nr: 46 Denumire: CLORURA FERICA SOLUTIE 50 % p.a.
1)Descriere succintă
CLORURA FERICA SOLUTIE 50 % p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-5/cant min-max C.sub.1-2.5/Val min-max C.sub.21-53.
Valoarea estimată fără TVA: 105 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.53 RON.
Lot nr: 47 Denumire: FEROCIANURA DE POTASIU- p.a. ( FLAC 500 GR )
1)Descriere succintă
FEROCIANURA DE POTASIU- p.a. ( FLAC 500 GR ).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-5/cant min-max C.sub.1-2.5/Val min-max C.sub.47-118.
Valoarea estimată fără TVA: 235 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 1.18 RON.
Lot nr: 48 Denumire: FORMALDEHIDA 37 % VALABILITATE MIN. 1 AN
1)Descriere succintă
FORMALDEHIDA 37 % VALABILITATE MIN. 1 AN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.400-600/cant min-max C.sub.200-300/Val min-max C.sub.1400-2100.
Valoarea estimată fără TVA: 4 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 49 Denumire: FUXINA BAZICA PENTRU MICROSCOPIE (CI 42510) ( Fl 25 gr)
1)Descriere succintă
FUXINA BAZICA PENTRU MICROSCOPIE (CI 42510) ( Fl 25 gr).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-45/cant min-max C.sub.5-22.5/Val min-max C.sub.785-3533.
Valoarea estimată fără TVA: 7 065 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 50 Denumire: GLICERINA ANHIDRA
1)Descriere succintă
GLICERINA ANHIDRA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.8-15/cant min-max C.sub.4-7.5/Val min-max C.sub.60-113.
Valoarea estimată fără TVA: 225 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 1.13 RON.
Lot nr: 51 Denumire: PICROFUXINA VAN GIESON (FUXINA ACIDA+ACID PICRIC+HCl+ APA DEIONIZATA)
1)Descriere succintă
PICROFUXINA VAN GIESON (FUXINA ACIDA+ACID PICRIC+HCl+ APA DEIONIZATA).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-4/cant min-max C.sub.0.5-2/Val min-max C.sub.185-740.
Valoarea estimată fără TVA: 1 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 7.40 RON.
Lot nr: 52 Denumire: HIDROXID DE POTASIU p.a.
1)Descriere succintă
HIDROXID DE POTASIU p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.14-68.
Valoarea estimată fără TVA: 135 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.68 RON.
Lot nr: 53 Denumire: IODURA DE POTASIU p.a. ( KG)
1)Descriere succintă
IODURA DE POTASIU p.a. ( KG).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-3/cant min-max C.sub.0.5-1.5/Val min-max C.sub.134-402.
Valoarea estimată fără TVA: 804 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 4.02 RON.
Lot nr: 54 Denumire: ACID CLORHIDRIC 35-37 % p.a.
1)Descriere succintă
ACID CLORHIDRIC 35-37 % p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-20/cant min-max C.sub.5-10/Val min-max C.sub.60-120.
Valoarea estimată fără TVA: 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 55 Denumire: KIT DE COLORARE Hematoxilina- Eozina ( solutie Mayer aluminiu hematoxilina + Eosin Y – sol. alc.0,5 %) – kit 2 x 500ml -MERCK
1)Descriere succintă
KIT DE COLORARE Hematoxilina- Eozina ( solutie Mayer aluminiu hematoxilina + Eosin Y – sol. alc.0,5 %) – kit 2 x 500ml -MERCK.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.50-70/cant min-max C.sub.25-35/Val min-max C.sub.5750-8050.
Valoarea estimată fără TVA: 16 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 161.00 RON.
Lot nr: 56 Denumire: REACTIV MAY GRUNWALD -MERCK
1)Descriere succintă
REACTIV MAY GRUNWALD -MERCK.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.35-70/cant min-max C.sub.17.5-35/Val min-max C.sub.1575-3150.
Valoarea estimată fără TVA: 6 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 57 Denumire: ALCOOL IZOPROPILIC p.a.
1)Descriere succintă
ALCOOL IZOPROPILIC p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.5-10/cant min-max C.sub.2.5-5/Val min-max C.sub.40-80.
Valoarea estimată fără TVA: 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.80 RON.
Lot nr: 58 Denumire: METABISULFIT DE NA- p.a.
1)Descriere succintă
METABISULFIT DE NA- p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-4/cant min-max C.sub.0.5-2/Val min-max C.sub.7-28.
Valoarea estimată fără TVA: 56 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.28 RON.
Lot nr: 59 Denumire: METABISULFIT DE POTASIU- p.a.
1)Descriere succintă
METABISULFIT DE POTASIU- p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-4/cant min-max C.sub.0.5-2/Val min-max C.sub.12-46.
Valoarea estimată fără TVA: 92 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.46 RON.
Lot nr: 60 Denumire: PARAFINA HISTOLOGICA 56-58 grade celsius GRANULATA, PUNGA X 2 KG
1)Descriere succintă
PARAFINA HISTOLOGICA 56-58 grade celsius GRANULATA, PUNGA X 2 KG.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.300-500/cant min-max C.sub150-250/Val min-max C.sub.2850-4750.
Valoarea estimată fără TVA: 9 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 48.00 RON.
Lot nr: 61 Denumire: REACTIVI PAPANICOLAU SIMILAR MERCK ( EA 50; OG 6; SOL. HEMATOXILINA HARRIS) KIT 3x 500 ML
1)Descriere succintă
REACTIVI PAPANICOLAU SIMILAR MERCK ( EA 50; OG 6; SOL. HEMATOXILINA HARRIS) KIT 3x 500 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.40-60/cant min-max C.sub.20-30/Val min-max C.sub.3300-4950.
Valoarea estimată fără TVA: 9 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 62 Denumire: SOLUTIE GIEMSA PENTRU MICROSCOPIE – MERCK
1)Descriere succintă
SOLUTIE GIEMSA PENTRU MICROSCOPIE – MERCK.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.50-70/cant min-max C.sub.25-35/Val min-max C.sub.2250-3150.
Valoarea estimată fără TVA: 6 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 63 Denumire: CRISTAL VIOLET ( Fl x 25 gr) (CI42555)
1)Descriere succintă
CRISTAL VIOLET ( Fl x 25 gr) (CI42555).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.20-100.
Valoarea estimată fără TVA: 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 1.00 RON.
Lot nr: 64 Denumire: SULFAT DE CUPRU p.a.
1)Descriere succintă
SULFAT DE CUPRU p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-8/cant min-max C.sub.2-4/Val min-max C.sub.56-112.
Valoarea estimată fără TVA: 224 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1.12 RON.
Lot nr: 65 Denumire: FUXINA ACIDA ( Fl x 25 gr) (CI 42685)
1)Descriere succintă
FUXINA ACIDA ( Fl x 25 gr) (CI 42685).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.3-10/cant min-max C.sub.1.5-5/Val min-max C.sub.327-1090.
Valoarea estimată fără TVA: 2 180 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 66 Denumire: TIOSULFAT DE SODIU
1)Descriere succintă
TIOSULFAT DE SODIU.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.10-50.
Valoarea estimată fără TVA: 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.50 RON.
Lot nr: 67 Denumire: TOLUEN p.a.
1)Descriere succintă
TOLUEN p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.350-500/cant min-max C.sub.175-250/Val min-max C.sub.2625-3750.
Valoarea estimată fără TVA: 7 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 38.00 RON.
Lot nr: 68 Denumire: ULEI DE CEDRU – FL 100ML
1)Descriere succintă
ULEI DE CEDRU – FL 100ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.50-200/cant min-max C.sub.25-100/Val min-max C.sub.1425-5700.
Valoarea estimată fără TVA: 11 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 57.00 RON.
Lot nr: 69 Denumire: XILEN PUR (AMESTEC DE IZOMERI)
1)Descriere succintă
XILEN PUR (AMESTEC DE IZOMERI).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.250-400/cant min-max C.sub.125-200/Val min-max C.sub.1875-3000.
Valoarea estimată fără TVA: 6 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 30.00 RON.
Lot nr: 70 Denumire: ACID SUCCINIC P.A. (EMSURE) FLAC 250G
1)Descriere succintă
ACID SUCCINIC P.A. (EMSURE) FLAC 250G.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-15/cant min-max C.sub.5-7.5/Val min-max C.sub.735-1103.
Valoarea estimată fără TVA: 2 205 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 71 Denumire: ACID CLORHIDRIC 1 N
1)Descriere succintă
ACID CLORHIDRIC 1 N.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.20-50/cant min-max C.sub.10-25/Val min-max C.sub.110-275.
Valoarea estimată fără TVA: 550 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 72 Denumire: LUGOL
1)Descriere succintă
LUGOL.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.94-470.
Valoarea estimată fără TVA: 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 5.00 RON.
Lot nr: 73 Denumire: CLORAL HIDRAT ( Fl x 250 gr)
1)Descriere succintă
CLORAL HIDRAT ( Fl x 250 gr).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.82-246.
Valoarea estimată fără TVA: 492 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2.46 RON.
Lot nr: 74 Denumire: ACID CITRIC MONOHIDRAT
1)Descriere succintă
ACID CITRIC MONOHIDRAT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.8-40.
Valoarea estimată fără TVA: 80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.40 RON.
Lot nr: 75 Denumire: ALBASTRU DE ANILINA (ANILINE BLUE)( flac x 25 gr)
1)Descriere succintă
ALBASTRU DE ANILINA (ANILINE BLUE)( flac x 25 gr).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-8/cant min-max C.sub.1-4/Val min-max C.sub.445-1780.
Valoarea estimată fără TVA: 3 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 76 Denumire: SOLUTIE LUGOL ( COLORANT PTR. PROTOZOARE ) ( FLAC X 250 ML )
1)Descriere succintă
SOLUTIE LUGOL ( COLORANT PTR. PROTOZOARE ) ( FLAC X 250 ML )
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-10/cant min-max C.sub.2-5/Val min-max C.sub.76-190.
Valoarea estimată fără TVA: 380 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2.00 RON.
Lot nr: 77 Denumire: VERDE MALACHITE 1 % m / v ( flac x 500 ml)
1)Descriere succintă
VERDE MALACHITE 1 % m / v ( flac x 500 ml)
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.5-10/cant min-max C.sub.2.5-5/Val min-max C.sub.190-380.
Valoarea estimată fără TVA: 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 78 Denumire: ALBASTRU DE METILEN solutie apoasa 1 % ( flac x 1000 ml)
1)Descriere succintă
ALBASTRU DE METILEN solutie apoasa 1 % ( flac x 1000 ml).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.22-110.
Valoarea estimată fără TVA: 220 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1.10 RON.
Lot nr: 79 Denumire: ALCOOL METILIC p.a.
1)Descriere succintă
ALCOOL METILIC p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.90-100/cant min-max C.sub.45-50/Val min-max C.sub.585-650.
Valoarea estimată fără TVA: 1 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe intreg lotul respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 7.00 RON.
Lot nr: 80 Denumire: CARBONAT DE SODIU ANHIDRU p.a. M= 105,99/mol
1)Descriere succintă
CARBONAT DE SODIU ANHIDRU p.a. M= 105,99/mol.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-4/cant min-max C.sub.1-2/Val min-max C.sub.25-50.
Valoarea estimată fără TVA: 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.50 RON.
Lot nr: 81 Denumire: BICROMAT DE POTASIU p.a.
1)Descriere succintă
BICROMAT DE POTASIU p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-4/cant min-max C.sub.1-2/Val min-max C.sub.37-74.
Valoarea estimată fără TVA: 148 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.74 RON.
Lot nr: 82 Denumire: ACETAT DE SODIU TRIHIDRAT p.a.
1)Descriere succintă
ACETAT DE SODIU TRIHIDRAT p.a.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-4/cant min-max C.sub.1-2/Val min-max C.sub.23-46.
Valoarea estimată fără TVA: 92 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.46 RON.
Lot nr: 83 Denumire: ACETAT DE SODIU CRISTALIZAT p.a. 750gr.
1)Descriere succintă
ACETAT DE SODIU CRISTALIZAT p.a. 750gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-4/cant min-max C.sub.1-2/Val min-max C.sub.23-46.
Valoarea estimată fără TVA: 92 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.46 RON.
Lot nr: 84 Denumire: BISULFIT DE SODIU
1)Descriere succintă
BISULFIT DE SODIU.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.24-120.
Valoarea estimată fără TVA: 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 85 Denumire: SULFAT FEROS p.a.( FL x 100g)
1)Descriere succintă
SULFAT FEROS p.a.( FL x 100g).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.16-78.
Valoarea estimată fără TVA: 155 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent..Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 0.78 RON.
Lot nr: 86 Denumire: APA OXIGENATA 30 %
1)Descriere succintă
APA OXIGENATA 30 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.8-15/cant min-max C.sub.4-7.5/Val min-max C.sub.140-263.
Valoarea estimată fără TVA: 525 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 2.63 RON.
Lot nr: 87 Denumire: EOZINA Y SOL. ALCOOLICA 0,5 %
1)Descriere succintă
EOZINA Y SOL. ALCOOLICA 0,5 %.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-8/cant min-max C.sub.1-4/Val min-max C.sub.119-476.
Valoarea estimată fără TVA: 952 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 4.76 RON.
Lot nr: 88 Denumire: HEMATOXILINA MAYER
1)Descriere succintă
HEMATOXILINA MAYER.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-5/cant min-max C.sub.1-2.5Val min-max C.sub.142-355.
Valoarea estimată fără TVA: 710 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului.. Valoarea garantiei de participare este: 4.00 RON.
Lot nr: 89 Denumire: SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE G.R., 100gr
1)Descriere succintă
SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE G.R., 100gr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.95-285.
Valoarea estimată fără TVA: 569 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 90 Denumire: ACID FORMIC 85 % PUR (DECALCIFIANT MEDIU)
1)Descriere succintă
ACID FORMIC 85 % PUR (DECALCIFIANT MEDIU).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-4/cant min-max C.sub.0.5-2/Val min-max C.sub.13-54.
Valoarea estimată fără TVA: 108 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.54 RON.
Lot nr: 91 Denumire: ACID ORTOFOSFORIC 85 % G.R.
1)Descriere succintă
ACID ORTOFOSFORIC 85 % G.R.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-6/cant min-max C.sub.0.5-3/Val min-max C.sub.20-120.
Valoarea estimată fără TVA: 239 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1.20 RON.
Lot nr: 92 Denumire: AMONIAC SOL. 25 %, UN2672, ADR8, III
1)Descriere succintă
AMONIAC SOL. 25 %, UN2672, ADR8, III.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-10/cant min-max C.sub.2-5/Val min-max C.sub.25-63.
Valoarea estimată fără TVA: 126 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.63 RON.
Lot nr: 93 Denumire: CARBONAT DE LITIU PUR ( Fl 500 gr)
1)Descriere succintă
CARBONAT DE LITIU PUR ( Fl 500 gr).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.3-6/cant min-max C.sub.1.5-3/Val min-max C.sub.124-249.
Valoarea estimată fără TVA: 497 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2.49 RON.
Lot nr: 94 Denumire: APA LITINATA (CARBONAT DE LITIU) FL. 500ML
1)Descriere succintă
APA LITINATA (CARBONAT DE LITIU) FL. 500ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.85-255.
Valoarea estimată fără TVA: 511 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3.00 RON.
Lot nr: 95 Denumire: KIT IMPREGNARE ARGENTICA, 100 TESTE
1)Descriere succintă
KIT IMPREGNARE ARGENTICA, 100 TESTE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-8/cant min-max C.sub.0.5-4/Val min-max C.sub.220-1760.
Valoarea estimată fără TVA: 3 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 96 Denumire: KIT CONGO RED (HIGHMAN), 100 TESTE
1)Descriere succintă
KIT CONGO RED (HIGHMAN), 100 TESTE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-5/cant min-max C.sub.0.5-2.5/Val min-max C.sub.145-725.
Valoarea estimată fără TVA: 1 450 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 7.25 RON.
Lot nr: 97 Denumire: HYDROGEN PEROXIDE 30 %, FL. 1000 ML
1)Descriere succintă
HYDROGEN PEROXIDE 30 %, FL. 1000 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.42-126.
Valoarea estimată fără TVA: 252 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1.26 RON.
Lot nr: 98 Denumire: BIO FIX, SPRAY FIXATOR PT. CITOLOGIE, 200 ML
1)Descriere succintă
BIO FIX, SPRAY FIXATOR PT. CITOLOGIE, 200 ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-5/cant min-max C.sub.2.5-5/Val min-max C.sub.73-145.
Valoarea estimată fără TVA: 290 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1.45 RON.
Lot nr: 99 Denumire: SULFAT FEROS
1)Descriere succintă
SULFAT FEROS.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-5/cant min-max C.sub.1-2.5/Val min-max C.sub.24-60.
Valoarea estimată fără TVA: 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.60 RON.
Lot nr: 100 Denumire: VAN GIESON SOLUTIE WEIGERT A+B (KIT X 200ML)
1)Descriere succintă
VAN GIESON SOLUTIE WEIGERT A+B (KIT X 200ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.4-12.
Valoarea estimată fără TVA: 24 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.12 RON.
Lot nr: 101 Denumire: COLORANT VAN GIESON PICROFUCSINA 1 X 500ML
1)Descriere succintă
COLORANT VAN GIESON PICROFUCSINA 1 X 500ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-6/cant min-max C.sub.1-3/Val min-max C.sub.6-18.
Valoarea estimată fără TVA: 36 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 0.12 RON.
Lot nr: 102 Denumire: Lot nr. 102.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor de coagulare Sysmex CA 620
1)Descriere succintă
Lot nr. 102.Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor de coagulare Sysmex CA 620.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.30-200/cant min-max C.sub.15-100/Val min-max C.sub.66757-147825
— 147825.
Valoarea estimată fără TVA: 295 650,57 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1478.00 RON.
Lot nr: 103 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA AG HBS (ser/plasma, CE mark) (KIT X 50 TESTE)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA AG HBS (ser/plasma, CE mark) (KIT X 50 TESTE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.50-500/cant min-max C.sub.25-250/Val min-max C.sub.5000-50000.
Valoarea estimată fără TVA: 100 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 500.00 RON.
Lot nr: 104 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA AC HBS (ser/plasma, CE mark) (KIT X 50 TESTE)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA AC HBS (ser/plasma, CE mark) (KIT X 50 TESTE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.20-200/cant min-max C.sub.10-50/Val min-max C.sub.1702-8511.
Valoarea estimată fără TVA: 17 021 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 85.00 RON.
Lot nr: 105 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA AC ANTI HCV (ser/plasma, CE mark) (KIT X 50 TESTE, 3FL X 2ML BUFFER)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA AC ANTI HCV (ser/plasma, CE mark) (KIT X 50 TESTE, 3FL X 2ML BUFFER).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.200-500/cant min-max C.sub.100-250/Val min-max C.sub.16500-41250.
Valoarea estimată fără TVA: 82 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 413.00 RON.
Lot nr: 106 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HIV 1-2 (KIT X 50 TESTE)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HIV 1-2 (KIT X 50 TESTE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.200-500/cant min-max C.sub.100-250/Val min-max C.sub.16000-40000.
Valoarea estimată fără TVA: 80 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 400.00 RON.
Lot nr: 107 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HAV IgM (KIT X 30 TESTE + 1 fl x 5ml buffer)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HAV IgM (KIT X 30 TESTE + 1 fl x 5ml buffer).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.20-100/cant min-max C.sub.10-50/Val min-max C.sub.1800-9000.
Valoarea estimată fără TVA: 18 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 90.00 RON.
Lot nr: 108 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA CHLAMYDIA Ag DIN SECRETII, CE mark ( 1flacon x 10 ml reactivi A + 1 flacon x 8ml reactiv B + 25 pipete +25 eprubete + 25 tampoane de recoltare)(KIT X 25 TESTE)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA CHLAMYDIA Ag DIN SECRETII, CE mark ( 1flacon x 10 ml reactivi A + 1 flacon x 8ml reactiv B + 25 pipete +25 eprubete + 25 tampoane de recoltare)(KIT X 25 TESTE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-100/cant min-max C.sub.5-50/Val min-max C.sub.950-9500.
Valoarea estimată fără TVA: 19 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 95.00 RON.
Lot nr: 109 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HELICOBACTER PYLORI Ag DIN FECALE, CE mark (KIT X 25 TESTE + 25 fl x 2ml buffer)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HELICOBACTER PYLORI Ag DIN FECALE, CE mark (KIT X 25 TESTE + 25 fl x 2ml buffer).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.48-200/cant min-max C.sub.24-100/Val min-max C.sub.4560-19000.
Valoarea estimată fără TVA: 38 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 190.00 RON.
Lot nr: 110 Denumire: TTESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HEMORAGII OCULTE DIN FECALE, CE mark (KIT X 25 TESTE + 25 fl x 2ml buffer)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA HEMORAGII OCULTE DIN FECALE, CE mark (KIT X 25 TESTE + 25 fl x 2ml buffer).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.24-100/cant min-max C.sub.12-50/Val min-max C.sub.1080-4500.
Valoarea estimată fără TVA: 9 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 45.00 RON.
Lot nr: 111 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA ADENOVIRUS / ROTAVIRUS Ag DIN FECALE (KIT X 25 TESTE)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA ADENOVIRUS / ROTAVIRUS Ag DIN FECALE (KIT X 25 TESTE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.48-200/cant min-max C.sub.24-100/Val min-max C.sub.4800-20000.
Valoarea estimată fără TVA: 40 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 200.00 RON.
Lot nr: 112 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA MONONUCLEOZA INFECTIOASA Ac DIN SER (KIT X 50 TESTE LATEX)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA MONONUCLEOZA INFECTIOASA Ac DIN SER (KIT X 50 TESTE LATEX).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.12-100/cant min-max C.sub.6-50/Val min-max C.sub.1200-10000.
Valoarea estimată fără TVA: 20 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 100.00 RON.
Lot nr: 113 Denumire: TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B+GDH + CTR POZITIV (20 TESTE)
1)Descriere succintă
TESTE RAPIDE PENTRU DEPISTAREA CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B+GDH + CTR POZITIV (20 TESTE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-500/cant min-max C.sub.5-250/Val min-max C.sub.3000-150000.
Valoarea estimată fără TVA: 300 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1500.00 RON.
Lot nr: 114 Denumire: TEST PROM DIN SECRETIE VAGINALA – STRIPURI (20 TESTE)
1)Descriere succintă
TEST PROM DIN SECRETIE VAGINALA – STRIPURI (20 TESTE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.40-80/cant min-max C.sub.20-40/Val min-max C.sub.22080-44160.
Valoarea estimată fără TVA: 88 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 442.00 RON.
Lot nr: 115 Denumire: E.coli O157 H7 CASETA (TRUSA X 20 CASETE)
1)Descriere succintă
E.coli O157 H7 CASETA (TRUSA X 20 CASETE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-50cant min-max C.sub.1-25/Val min-max C.sub.221-5525.
Valoarea estimată fără TVA: 11 050 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 55.00 RON.
Lot nr: 116 Denumire: EHEC VT1+VT2 ( SHIGA TOXIN ), (TRUSA X 20 CASETE)
1)Descriere succintă
EHEC VT1+VT2 ( SHIGA TOXIN ), (TRUSA X 20 CASETE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-50cant min-max C.sub.1-25/Val min-max C.sub.615-15375.
Valoarea estimată fără TVA: 30 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 154.00 RON.
Lot nr: 117 Denumire: Latex – E. coli 0157 ( kit 'x100 teste, contine: 1fl x2ml reactiv latex, 1fl x2ml controlul reactivului, placa din sticla, baghete)
1)Descriere succintă
Latex – E. coli 0157 ( kit 'x100 teste, contine: 1fl x2ml reactiv latex, 1fl x2ml controlul reactivului, placa din sticla, baghete).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-16 cant min-max C.sub.2-8/Val min-max C.sub.720-2880.
Valoarea estimată fără TVA: 5 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 29.00 RON.
Lot nr: 118 Denumire: Latex – Salmonella ( kit x50 teste, include: 1fl x 2,5ml reactiv, 1fl x 0,5ml control pozitiv, 1fl x 5,0ml ser fiziologic, placi pt testare, baghete)
1)Descriere succintă
Latex – Salmonella ( kit x50 teste, include: 1fl x 2,5ml reactiv, 1fl x 0,5ml control pozitiv, 1fl x 5,0ml ser fiziologic, placi pt testare, baghete).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-16 cant min-max C.sub.2-8/Val min-max C.sub.1200-4800.
Valoarea estimată fără TVA: 9 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 48.00 RON.
Lot nr: 119 Denumire: Latex – Streptococcus – (kit x50teste, din cultura, contine: 1fl x2,5ml reactiv A, 1fl x2,5ml reactiv B, 1fl x2,5ml reactiv C, 1fl x2,5ml reactiv D, 1fl x2,5ml reactiv F, 1fl x2,5ml reactiv G, 1FL X1ml control pozitiv, 2fl x10ml enzime de extractie, placi
1)Descriere succintă
Latex – Streptococcus – (kit x50teste, din cultura, contine: 1fl x2,5ml reactiv A, 1fl x2,5ml reactiv B, 1fl x2,5ml reactiv C, 1fl x2,5ml reactiv D, 1fl x2,5ml reactiv F, 1fl x2,5ml reactiv G, 1FL X1ml control pozitiv, 2fl x10ml enzime de extractie, placi.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-16 cant min-max C.sub.2-8/Val min-max C.sub.1040-4160.
Valoarea estimată fără TVA: 8 320 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 42.00 RON.
Lot nr: 120 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 1(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 1(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 121 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 2(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 2(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 122 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 3(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 3(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 123 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 4(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 4(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 124 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 5(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 5(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 125 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 6(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 6(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 126 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 7(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 7(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 127 Denumire: ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 8(CE)
1)Descriere succintă
ESCHERICHIA COLI AS POLIVALENT 8(CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 128 Denumire: SALMONELLA AS POLYVALENT O (CE)
1)Descriere succintă
SALMONELLA AS POLYVALENT O (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 129 Denumire: SALMONELLA AS POLYVALENT O1 (CE)
1)Descriere succintă
SALMONELLA AS POLYVALENT O1 (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 130 Denumire: SALMONELLA AS VI (CE)
1)Descriere succintă
SALMONELLA AS VI (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.240-1440.
Valoarea estimată fără TVA: 2 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 14.40 RON.
Lot nr: 131 Denumire: SHIGELLA DYSENTERIAE POLYVALENT A AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA DYSENTERIAE POLYVALENT A AS (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 132 Denumire: SHIGELLA DYSENTERIAE POLYVALENT A AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA DYSENTERIAE POLYVALENT A AS (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 133 Denumire: SHIGELLA FLEXNERI POLYVALENT B AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA FLEXNERI POLYVALENT B AS (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 134 Denumire: SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C AS (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 135 Denumire: SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C1 AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C1 AS (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 136 Denumire: SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C2 AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C2 AS (CE).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 137 Denumire: SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C3 AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA BOYDII POLYVALENT C3 AS (CE)
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 138 Denumire: SHIGELLA SONNEI POLYVALENT D AS (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA SONNEI POLYVALENT D AS (CE)
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.325-1950.
Valoarea estimată fără TVA: 3 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 139 Denumire: SHIGELLA AS SONNEI PHASE 1 (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA AS SONNEI PHASE 1 (CE)
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.250-1500.
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 140 Denumire: SHIGELLA AS SONNEI PHASE 2 (CE)
1)Descriere succintă
SHIGELLA AS SONNEI PHASE 2 (CE)
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-12 cant min-max C.sub.1-6/Val min-max C.sub.250-1500.
Valoarea estimată fără TVA: 3 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 15.00 RON.
Lot nr: 141 Denumire: Seruri aglutinante anti E.coli enteropatogen (EPEC) polivalente (cut 5 fiole/ 1 ml )
1)Descriere succintă
Seruri aglutinante anti E.coli enteropatogen (EPEC) polivalente (cut 5 fiole/ 1 ml )
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-14 cant min-max C.sub.5-7/Val min-max C.sub.1250-1750.
Valoarea estimată fără TVA: 3 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 142 Denumire: Ser Salmonella anti-O polivalent A,B,D,E,L (cut 5 fiole/ 1 ml )
1)Descriere succintă
Ser Salmonella anti-O polivalent A,B,D,E,L (cut 5 fiole/ 1 ml )
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-14 cant min-max C.sub.5-7/Val min-max C.sub.1250-1750.
Valoarea estimată fără TVA: 3 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 143 Denumire: Ser Salmonella anti-O polivalent C,F,G,H (cut 5 fiole/ 1 ml )
1)Descriere succintă
Ser Salmonella anti-O polivalent C,F,G,H (cut 5 fiole/ 1 ml )
).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-14 cant min-max C.sub.5-7/Val min-max C.sub.1250-1750.
Valoarea estimată fără TVA: 3 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 144 Denumire: Ser Salmonella anti-Vi (cut 5 fiole/ 1 ml )
1)Descriere succintă
Ser Salmonella anti-Vi (cut 5 fiole/ 1 ml ).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-14 cant min-max C.sub.5-7/Val min-max C.sub.1250-1750.
Valoarea estimată fără TVA: 3 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 145 Denumire: Antigen cardiolipinic tip V.D.R.L. ( trusa a 2500 teste )
1)Descriere succintă
Antigen cardiolipinic tip V.D.R.L. ( trusa a 2500 teste ).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33651600

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-6 cant min-max C.sub.0.5-3/Val min-max C.sub.100-600.
Valoarea estimată fără TVA: 1 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 146 Denumire: 146 – Reactivi compatibili 100 %, cu analizorul INDIKO
1)Descriere succintă
146 – Reactivi compatibili 100 %, cu analizorul INDIKO.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.180-250 cant min-max C.sub.90-125/Val min-max C.sub.534204-845916.
Valoarea estimată fără TVA: 1 691 831 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 8459.00 RON.
Lot nr: 147 Denumire: Lot nr.147 – Reactivi pentru diagnostic imuno-hematologic prin tehnica de aglutinare in coloana de gel ID- System
1)Descriere succintă
Lot nr.147 – Reactivi pentru diagnostic imuno-hematologic prin tehnica de aglutinare in coloana de gel ID- System.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.60-80 cant min-max C.sub.30-40/Val min-max C.sub.210425-291000.
Valoarea estimată fără TVA: 582 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2910.00 RON.
Lot nr: 148 Denumire: Lot nr.148 – Reactivi pentru analizorul de gaze in sange EPOC
1)Descriere succintă
Lot nr.148 – Reactivi pentru analizorul de gaze in sange EPOC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.12-50 cant min-max C.sub.6-25/Val min-max C.sub.27273-113636.
Valoarea estimată fără TVA: 227 273 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 1136.00 RON.
Lot nr: 149 Denumire: Lot nr. 149- KIT HISTOLOGIE PENTRU PRELUCRARE 4500 PROBE
1)Descriere succintă
Lot nr. 149- KIT HISTOLOGIE PENTRU PRELUCRARE 4500 PROBE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-24/cant min-max C.sub.0.5-12/Val min-max C.sub.7001-168033.
Valoarea estimată fără TVA: 336 065 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2910.00 RON.
Lot nr: 150 Denumire: Lot 150 – Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul de biochimie Konelab 60 i Prime
1)Descriere succintă
Lot 150 – Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizorul de biochimie Konelab 60 i Prime.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.150-300/cant min-max C.sub.75-150/Val min-max C.sub.239331-382177.
Valoarea estimată fără TVA: 764 353 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3822.00 RON.
Lot nr: 151 Denumire: KIT COLORARE ROSU CONGO
1)Descriere succintă
KIT COLORARE ROSU CONGO.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.264-1318.
Valoarea estimată fără TVA: 2 636 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 13.00 RON.
Lot nr: 152 Denumire: MARKER REZISTENT LA SOLVENTI
1)Descriere succintă
MARKER REZISTENT LA SOLVENTI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.48-80/cant min-max C.sub.24-40/Val min-max C.sub.480-800.
Valoarea estimată fără TVA: 1 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 8.00 RON.
Lot nr: 153 Denumire: MARKER PAP PEN
1)Descriere succintă
MARKER PAP PEN.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-10/cant min-max C.sub.2-5/Val min-max C.sub.691-1727.
Valoarea estimată fără TVA: 3 455 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 17.00 RON.
Lot nr: 154 Denumire: SOLUTIE ADEZIVA GLUCYTE 100ML PENTRU 500 DE TESTE
1)Descriere succintă
SOLUTIE ADEZIVA GLUCYTE 100ML PENTRU 500 DE TESTE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.45-225.
Valoarea estimată fără TVA: 450 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 2.25 RON.
Lot nr: 155 Denumire: TUBURI DE UNICA FOLOSINTA CU FUND CONIC PENTRU CENTRIFUGARE 1x15ML
1)Descriere succintă
TUBURI DE UNICA FOLOSINTA CU FUND CONIC PENTRU CENTRIFUGARE 1x15ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.300-500/cant min-max C.sub.150-2500/Val min-max C.sub.81-1350.
Valoarea estimată fără TVA: 2 700 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent)Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 14.00 RON.
Lot nr: 156 Denumire: TUBURI DE UNICA FOLOSINTA DIN STICLA 1x13x75MM
1)Descriere succintă
TUBURI DE UNICA FOLOSINTA DIN STICLA 1x13x75MM.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.300-5000/cant min-max C.sub.150-2500/Val min-max C.sub.98-1625.
Valoarea estimată fără TVA: 3 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecventOferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 16.00 RON.
Lot nr: 157 Denumire: LAME DE STICLA INCARCATE ELECTROSTATIC 72 LAME/CUTIE
1)Descriere succintă
LAME DE STICLA INCARCATE ELECTROSTATIC 72 LAME/CUTIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-10/cant min-max C.sub.2-5/Val min-max C.sub.227-568.
Valoarea estimată fără TVA: 1 136 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 6.00 RON.
Lot nr: 158 Denumire: SOLUTIE DE FIXARE CS GEN CITOLOGY PRESERVATIVE, FLACON 10ML
1)Descriere succintă
SOLUTIE DE FIXARE CS GEN CITOLOGY PRESERVATIVE, FLACON 10ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.300-500/cant min-max C.sub.150-250/Val min-max C.sub.3900-6500.
Valoarea estimată fără TVA: 13 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 65.00 RON.
Lot nr: 159 Denumire: SOLUTIE DE COSERVARE CS GEN CITOLOGY PRESERVATIVE, FLACON 1000ML
1)Descriere succintă
SOLUTIE DE COSERVARE CS GEN CITOLOGY PRESERVATIVE, FLACON 1000ML.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-25/cant min-max C.sub.0.5-12.5/Val min-max C.sub.43-1063.
Valoarea estimată fără TVA: 2 125 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 11.00 RON.
Lot nr: 160 Denumire: TRILOGY CONCENTRATE CELL MARQUE (FL 200ML)
1)Descriere succintă
TRILOGY CONCENTRATE CELL MARQUE (FL 200ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.10-20/cant min-max C.sub.5-10/Val min-max C.sub.3955-7909.
Valoarea estimată fără TVA: 15 818 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 79.00 RON.
Lot nr: 161 Denumire: TBS IHC WASH BUFFER CELL MARQUE (FL 1000ML)
1)Descriere succintă
TBS IHC WASH BUFFER CELL MARQUE (FL 1000ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.3-10/cant min-max C.sub.1.5-5/Val min-max C.sub.682-2273.
Valoarea estimată fără TVA: 4 545 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 162 Denumire: HRP DETECTION SYSTEM CELL MARQUE (FL 2x100ML)
1)Descriere succintă
HRP DETECTION SYSTEM CELL MARQUE (FL 2x100ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.10000-37500.
Valoarea estimată fără TVA: 75 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 375.00 RON.
Lot nr: 163 Denumire: DAB CHROMOGEN CELL MARQUE (FL x100ML + FL x 6ML)
1)Descriere succintă
DAB CHROMOGEN CELL MARQUE (FL x100ML + FL x 6ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.3-10/cant min-max C.sub.1.5-5/Val min-max C.sub.955-3182.
Valoarea estimată fără TVA: 6 364 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 164 Denumire: DIAMOND ANTIBODY DILUENT CELL MARQUE (FL x 200ML)
1)Descriere succintă
DIAMOND ANTIBODY DILUENT CELL MARQUE (FL x 200ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.3-10/cant min-max C.sub.1.5-5/Val min-max C.sub.586-1955.
Valoarea estimată fără TVA: 3 909 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 165 Denumire: ACTIN MUSCLE SPECIFIC (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
ACTIN MUSCLE SPECIFIC (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.1327-4977.
Valoarea estimată fără TVA: 9 955 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 50.00 RON.
Lot nr: 166 Denumire: CD34 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD34 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.2185-9835.
Valoarea estimată fără TVA: 19 669 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 98.00 RON.
Lot nr: 168 Denumire: CYTOKERATIN 19 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CYTOKERATIN 19 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.2145-8045.
Valoarea estimată fără TVA: 16 091 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 80.00 RON.
Lot nr: 169 Denumire: CYTOKERATIN 20 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CYTOKERATIN 20 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.2945-11045.
Valoarea estimată fără TVA: 22 091 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 110.00 RON.
Lot nr: 167 Denumire: CYTOKERATIN 7 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CYTOKERATIN 7 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.1627-6102.
Valoarea estimată fără TVA: 12 205 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 61.00 RON.
Lot nr: 170 Denumire: CYTOKERATIN – 34betaE12 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CYTOKERATIN 20 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.1755-6580.
Valoarea estimată fără TVA: 13 159 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 66.00 RON.
Lot nr: 171 Denumire: CYTOKERATIN COCKTAIL – AE1/AE3 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CYTOKERATIN COCKTAIL – AE1/AE3 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.1491-5591.
Valoarea estimată fără TVA: 11 182 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 56.00 RON.
Lot nr: 172 Denumire: CD45 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD45 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.1273-4773.
Valoarea estimată fără TVA: 9 545 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 48.00 RON.
Lot nr: 173 Denumire: CD57 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD57 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.745-2795.
Valoarea estimată fără TVA: 5 591 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 28.00 RON.
Lot nr: 175 Denumire: E-CHADERIN (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
E-CHADERIN (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.845-3170.
Valoarea estimată fără TVA: 6 341 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 174 Denumire: CHROMOGRANIN A (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CHROMOGRANIN A (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.767-2877.
Valoarea estimată fără TVA: 5 755 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 29.00 RON.
Lot nr: 176 Denumire: ESTROGEN RECEPTOR (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
ESTROGEN RECEPTOR (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.2418-9068.
Valoarea estimată fără TVA: 18 136 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 91.00 RON.
Lot nr: 177 Denumire: GALECTIN – 3 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
GALECTIN – 3 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.973-3648.
Valoarea estimată fără TVA: 7 295 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 36.48 RON.
Lot nr: 178 Denumire: HER2/NEU (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
HER2/NEU (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.3420-12825.
Valoarea estimată fără TVA: 25 650 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 128.00 RON.
Lot nr: 179 Denumire: HMB45 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
HMB45 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-15/cant min-max C.sub.2-7.5/Val min-max C.sub.845-3170.
Valoarea estimată fără TVA: 6 341 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 180 Denumire: Ki-67 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
Ki-67 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.3309-14891.
Valoarea estimată fără TVA: 29 782 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 149.00 RON.
Lot nr: 181 Denumire: PROGESTERON RECEPTOR (FL x CELL MARQUE 0,5ML)
1)Descriere succintă
PROGESTERON RECEPTOR (FL x CELL MARQUE 0,5ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.4609-20741.
Valoarea estimată fără TVA: 41 482 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 207.00 RON.
Lot nr: 182 Denumire: S100 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
S100 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.1709-7691.
Valoarea estimată fără TVA: 15 382 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 77.00 RON.
Lot nr: 183 Denumire: VIMENTIN (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
VIMENTIN (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.1711-7699.
Valoarea estimată fără TVA: 15 398 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 77.00 RON.
Lot nr: 184 Denumire: PSMA (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
PSMA (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.3-18/cant min-max C.sub.1.5-9/Val min-max C.sub.1605-9628.
Valoarea estimată fără TVA: 19 255 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 96.00 RON.
Lot nr: 185 Denumire: P63 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
P63 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.1909-8591.
Valoarea estimată fără TVA: 17 182 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 86.00 RON.
Lot nr: 186 Denumire: CD10 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD10 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.3418-15382.
Valoarea estimată fără TVA: 30 764 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 154.00 RON.
Lot nr: 187 Denumire: P53 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
P53 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.791-3559.
Valoarea estimată fără TVA: 7 118 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 188 Denumire: BCL2 (FL x 0,1ML) FL CELL MARQUE
1)Descriere succintă
BCL2 (FL x 0,1ML) FL CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.773-3477.
Valoarea estimată fără TVA: 6 955 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 189 Denumire: CA – 125 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CA – 125 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.800-3600.
Valoarea estimată fără TVA: 7 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 36.00 RON.
Lot nr: 190 Denumire: CEA (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CEA (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.773-3477.
Valoarea estimată fără TVA: 6 955 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 191 Denumire: CD31 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD31 (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.1609-7241.
Valoarea estimată fără TVA: 14 482 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 72.00 RON.
Lot nr: 192 Denumire: CD3 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD3 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.891-4009.
Valoarea estimată fără TVA: 8 018 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 40.00 RON.
Lot nr: 193 Denumire: CD20 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD20 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.773-3477.
Valoarea estimată fără TVA: 6 955 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 194 Denumire: CD68 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD68 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.773-3477.
Valoarea estimată fără TVA: 6 955 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 35.00 RON.
Lot nr: 195 Denumire: SYNAPTOPHISIN (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
SYNAPTOPHISIN (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.1755-7895.
Valoarea estimată fără TVA: 15 791 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 79.00 RON.
Lot nr: 196 Denumire: ACTIN SMOOTH MUSCLE (FL x 0,5ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
ACTIN SMOOTH MUSCLE (FL x 0,5ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.1273-5727.
Valoarea estimată fără TVA: 11 455 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 58.00 RON.
Lot nr: 197 Denumire: CD117 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD117 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.4-18/cant min-max C.sub.2-9/Val min-max C.sub.927-4173.
Valoarea estimată fără TVA: 8 345 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 42.00 RON.
Lot nr: 198 Denumire: CDX2 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CDX2 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-18/cant min-max C.sub.1-9/Val min-max C.sub.483-4345.
Valoarea estimată fără TVA: 8 689 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 43.00 RON.
Lot nr: 199 Denumire: UROPLAKIN III (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
UROPLAKIN III (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.755-3773.
Valoarea estimată fără TVA: 7 545 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 38.00 RON.
Lot nr: 200 Denumire: RENAL CELL CARCINOMA (FL x 0,1ML ) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
RENAL CELL CARCINOMA (FL x 0,1ML ) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-18/cant min-max C.sub.1-9/Val min-max C.sub.409-2045.
Valoarea estimată fără TVA: 4 091 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 201 Denumire: TTF-1 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
TTF-1 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.391-1955.
Valoarea estimată fără TVA: 3 909 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 202 Denumire: THYROGLOBULIN (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
THYROGLOBULIN (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.455-2273.
Valoarea estimată fără TVA: 4 545 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 203 Denumire: DESMIN (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
DESMIN (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.455-2273.
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 204 Denumire: CALRETININ (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CALRETININ (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.545-2727.
Valoarea estimată fără TVA: 5 455 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 27.00 RON.
Lot nr: 205 Denumire: CD99 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD99 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.483-2414.
Valoarea estimată fără TVA: 4 827 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 24.00 RON.
Lot nr: 206 Denumire: HBME-1 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
HBME-1 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.428-2141.
Valoarea estimată fără TVA: 4 282 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 207 Denumire: GCDFP-15 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
GCDFP-15 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.450-2250.
Valoarea estimată fără TVA: 4 500 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.)Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 208 Denumire: CA19-9 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CA19-9 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.423-2114.
Valoarea estimată fără TVA: 4 227 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 21.00 RON.
Lot nr: 209 Denumire: CYTOKERATIN 17 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CYTOKERATIN 17 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.432-2159.
Valoarea estimată fără TVA: 4 318 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 22.00 RON.
Lot nr: 210 Denumire: HELICOBACTER PYLORI (FL x 7ML, prediluted) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
HELICOBACTER PYLORI (FL x 7ML, prediluted) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.641-3205.
Valoarea estimată fără TVA: 6 409 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 32.00 RON.
Lot nr: 211 Denumire: CD20 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD20 (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.386-1932.
Valoarea estimată fără TVA: 3 864 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 19.00 RON.
Lot nr: 212 Denumire: CD15 (FL x 0,1ML CELL MARQUE
1)Descriere succintă
CD15 (FL x 0,1ML CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.409-2045.
Valoarea estimată fără TVA: 4 091 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%SHIGEValoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 20.00 RON.
Lot nr: 213 Denumire: GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN (FL x 0,1ML)
1)Descriere succintă
GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN (FL x 0,1ML).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.523-2614.
Valoarea estimată fără TVA: 5 227 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 26.00 RON.
Lot nr: 214 Denumire: NEUROFILAMENT (FL x 0,1ML) CELL MARQUE
1)Descriere succintă
NEUROFILAMENT (FL x 0,1ML) CELL MARQUE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.455-2273.
Valoarea estimată fără TVA: 4 545 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1 %.Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 23.00 RON.
Lot nr: 215 Denumire: CINTEC p16
1)Descriere succintă
CINTEC p16.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.2-10/cant min-max C.sub.1-5/Val min-max C.sub.4123-20614.
Valoarea estimată fără TVA: 41 227 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 206.00 RON.
Lot nr: 217 Denumire: Lot 217 Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Cobas integra 400+
1)Descriere succintă
Lot 217 Reactivi compatibili 100 %,sau similar cu Analizor Cobas integra 400+.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.150-300/cant min-max C.sub.75-150/Val min-max C.sub.149408-301420.
Valoarea estimată fără TVA: 602 839 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 3014.00 RON.
Lot nr: 218 Denumire: Lot 218 Kit pentru analiza calculilor urinari
1)Descriere succintă
Lot 218 Kit pentru analiza calculilor urinari.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.1-2/cant min-max C.sub.0.5-1/Val min-max C.sub.900-1800.
Valoarea estimată fără TVA: 3 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.).Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 18.00 RON.
Lot nr: 216 Denumire: Lot 216 Truse alergologie
1)Descriere succintă
Lot 216 Truse alergologie.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33696500

3)Cantitate sau domeniu
Cant.min/max.AC.800-2000/cant min-max C.sub.400-1000/Val min-max C.sub.5117-16958.
Valoarea estimată fără TVA: 33 916,19 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Garantia de participare=1%Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.Oferta se depune pe lot respectand,cantitate/caracteristica din contextul lotului conform caietului de sarcini. Valoarea garantiei de participare este: 170.00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare se constituie conform prevederilor art.35, 36 din HG.nr.395/2016.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire a garantiei pentru participare: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481,deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589,plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante,Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de participare in valuta.Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit deBNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul in care val.garantiei de participare este mai mica de 5000 lei se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante Conform prevederilor art.39/alin.4, 6;art.40/ART.din HG 395 din 2016. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis potrivit alin. (4) si (5) nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica/contractului subsecvent, fara TVA. G.B.=5 % din valoarea maxima a contractului subsecvent fara TVA acestei proceduri. .Modul de constituire a garantiei de buna executie: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari emisa in favoarea autoritatii contractante, prin virament bancar in contul: O21TREZ6715006XXX006481,deschis la Trezoreria Mun.Rm.Valcea. cod fiscal 2540589,plata cu chitanta prin casieria autoritatii contractante,Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constitue garantia de buna executie in valuta.Cursul valutar echivalentul in lei la cursul stabilit deBNR inainte cu 5zile de data limita stabilita pentru depunere(se constituie la semnarea contractului subsecvent.)In cazul in care val.garantiei de de buna executie este mai mica de 5000 lei se poate constitui prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unor sume in numerar si/sau scrisoare de garantie bancarã, instrumente de garantare emise de societati de Asigurari,.GBE se constituie la semnarea contractului subsecvent.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Venituri proprii si bugetul de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:Manager- Dr. Ponoran Eleodor Dan 1.Director Medical – Branzan George2. Director Ingrijiri – Man Raluca Elena 3. Sef Serv. Aprovizionare-Transport. & Achizitii Publice– Voicu Ilie Dan4. Sef Serv. Administrativ – Albu Ionel5. Sef Serv. RUNOS – Saliste Georgeta6. Sef Birou Financiar – Calin Camelia7. Sef Birou Contabilitate – Stroiescu Rocsana8. Sef Birou Informatica – Morega Georgeta 9. Medic Sef SJML – Neamu Ioan10. Medic Sef Sectie Medicina Interna – Radu Adelina Magdalena11. Medic Sef Sectie Cardiologie – Petrescu Ilie12. Medic Sef Sectie Neurologie – Tudor Costel13. Medic Sef Sectie Chirurgie Gen. – Ignat Ovidiu14. Medic Sef Sectie Pediatrie –Constantinescu Dorina15. Medic Sef Sectie ATI – Cornoiu Rodica16. Medic Sef Sectie Ortopedie – Patrulescu Adrian Dumitru 17. Medic Sef Sectie Urologie – Grigorie Victor Gheorghe18. Medic Sef Sectie Chirurgie Infantila – Colta Rodica 19. Medic Sef Sectie ORL – Danes Nicolae Catalin20. Medic Sef Sectie Boli Infectioase – Kapros Alina21. Medic Sef Sectie Oftalmologie – Badescu Silvia22. Medic Sef Sectie Dermatovenerice – Maier Elena Dana23. Medic Sef Sectie RMFT – Popa Adrian24. Medic Sef Sectie Psihiatrie I – Dragomir Daniela25. Medic Sef Sectie Psihiatrie II – Creanga Rea Silvia26. Medic Sef Sectie Endocrinologie – Coamesu Ileana27. Medic Sef Sectie Oncologie – Vultur Mircea28. Medic Sef Sectie Gastroenterologie – Ignat Nadia Mariana 29. Medic Sef Sectie Obst. Ginec. I – Stoica Marian30. Medic Sef Sectie Obst. Ginec. II – Amza Theodor31. Medic Sef Sectie Neonatologie – Nicolae Claudia Monica32. Medic Sef Sectie RMFB Calimanesti – Tomescu Teodora33. Farmacist Sef Farmacia 1 – Primejdie Viorica Oprica34. Medic Sef Laborator Analize Medicale –Angelescu Elena Manuela35. Medic Sef Laborator Radiologie – Voinescu Dorina36. Medic Sef Serv. Anatomie Patologica – Zaharie Ana Sorina37. Medic Sef UPU – Nicolae Florin38. Medic Sef CSM – Popescu Janeta 39. Maistru –Nuta Gheorghe40. Maistru – Dragusin Marian
2.Motivele de excludere .Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. aceste doc. pot fi.1* .Certificate constatatoare, privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate ( buget local, de stat etc.) la momentul prezentarii;- 2.— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3.— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
4*.alte documente edificatoare dupa caz.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa tps://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). Cerinta nr. 1

Certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.. documentele prezentate la persoanele fizice/straine sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si sa fie prezentate in copie si in traducerein limba romana,semnta si parafata de un traducator autorizat.in cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza.
a.Pentru persoanele juridice./fizice straine. Ofertantul va prezenta documente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta(respectarea principiului recunoasterii reciproce),la momentul depunerii acestora, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitatea cu prevederile legale din tara în care este resident
b.Persoanele juridice /fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile / furniza produsele care fac obiectul prezentei proceduri, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.
Prezintarea documentelor in DUAE doar la solicitarile autoritatii cotractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 2.
Operatorii economici trebuie sa detina aviz emis ANMDM din cadrul.. de Ministerului Sanatatii „ Dispozitive medicale” conform art.932 alin 1 din Legea nr. 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv avizul emis de ANMDM din carul de Ministerului Sanatatii sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
— Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre
operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi pezentate, la solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate operatorilor clasati pe primele 5 locuri vor fi incarcate in SEAP.Completarea DUAE .Ofertantii vor fi obligati sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea eveluarii ofertelor. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
1 Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani. , cu prevederile art. 179, lit.b din L 98/ 2016.
Prezentarea a unui certificat/document/contract/proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
2.– Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original.Completarea DUAE.
Certificat SR EN ISO 9001-cu,, sau echivalent''.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
1.Comfirmarea livrarii prod. consta in prezentarea a unui certificat/document/contract/proces verbal de rerceptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Completarea in DUAE.Ofertantii vor fi obligati sa prezinte documentele doar la solicitarea autoritatii contracatante la finalizarea evaluarii ofertelor.ACESTEA se vor solicita doar ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmiit la finalizarea evaluarii fertelor. Completarea in DUAE. Documentele solicitate urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantilor clasati pe primelele 5 locuri lin clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2.-Declaratie de conformitate CE (condorm Directivei 93/42 CEE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original.Completarea DUAE. Documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantilor clasati pe primelele 5 locuri lin clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SEAP, semnate cu semnatura electronica extinsa
Documentul unic de achizitie european (DUAE),conform art.193 din Legea nr.98/2016 si Notificarea nr.240/2016;
Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabil la data prezentarii … in cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat pentru partea din contract care o realizeaza; in etapa evaluarii ofertelor se va solicita ofertantilor clasati pe primele 5locuri, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 008-012469 din 12.1.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.4.2017 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.4.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20.4.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Acordul cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici care depun oferte admisibile. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locul II, III,IV si V au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, dar preturile ofertate sa nu depaseasca pretul ofertantului de pe locul anterior. .Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen in cazul in care,Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, se va accesa urmatorul link:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Sectiunea General -Documente. a) Se recomanda ofertarea pret unitar/buc. cu max 2 zecimale b) Informatiile se vor completa in DUAE toate datele de indentificare inclusiv fax. c) Documentele de calificare se vor atasa pe primul lot ofertat.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: CONF. L. nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atrib a contr de achizitie publica, a contr sectoriale si a contr de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru org si funct CNSC.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Compartiment Juridic
Str. Calea lui Traian nr. 201
240277 Rm. Valcea
România
E-mail: juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefon: +40 250748001
Adresă Internet: www.sjv.ro
Fax: +40 250746989

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13.3.2017