Služby - 98839-2016

24/03/2016    S59

Belgie-Brusel: Vztahy s médii a navazování kontaktů – informační akce pro média, PO/2016-04/A2

2016/S 059-098839

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Communication Contracts and Services
Poštovní adresa: rue de la Loi 56
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Europol
Poštovní adresa: Eisenhowerlaan 73
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
PSČ: 2517 KK
Země: Nizozemsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Generální sekretariát Rady Evropské unie
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská služba pro vnější činnost
Poštovní adresa: rond point Schuman 9A
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1046
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský hospodářský a sociální výbor
Poštovní adresa: rue Belliard 99
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1040
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Název a adresa
Úřední název: Eurojust
Poštovní adresa: Maanweg 174
Obec: The Hague
Kód NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
PSČ: 2516 AB
Země: Nizozemsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
Poštovní adresa: Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton
Obec: Heraklion
Kód NUTS: GR4 NISIA AIGAIOU
PSČ: 700 13
Země: Řecko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura pro evropský GNSS
Poštovní adresa: Janovského 438/2
Obec: Prague 7 — Holesovice
Kód NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 170 00
Země: Česko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Jednotný výbor pro řešení krizí
Poštovní adresa: rue de la Science 27
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://srb.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura Evropské výzkumné rady
Poštovní adresa: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Obec: Saint-Josse-ten-Noode
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1210
Země: Belgie
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://erc.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny
Poštovní adresa: 12, rue Guillaume Kroll
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1882
Země: Lucembursko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea/
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1375
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vztahy s médii a navazování kontaktů – informační akce pro média, PO/2016-04/A2.

Spisové číslo: PO/2016-04/A2.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Pro tuto zakázku byly navrženy 3 moduly.

První modul spočívá v návrhu a uspořádání informačních seminářů a studijních návštěv pro média. Ty se uskuteční především v sídle evropských orgánů v Bruselu nebo v kterémkoli z ostatních 28 členských států EU, ale mohou se konat i v kandidátských zemích, zemích, na které se vztahuje politika EU v oblasti sousedství nebo v jakékoli jiné zemi na světě.

Druhý modul spočívá ve vytvoření a uspořádání internetových akcí pro odborněji zaměřená média. V závislosti na předmětu a dostupných zdrojích by tyto akce mohly být otevřeny širšímu spektru zájemců.

Třetí modul sestává z přípravných činností a činností následujících po informačních akcích a jednáních uspořádaných v rámci modulů 1 a 2 nebo jakýchkoliv dalších činností ve vztahu k médiím a jeho cílem bude podpořit navazování kontaktů a uskutečňování výměn mezi médii na základě společného zájmu o záležitosti a politiky EU.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Belgie

II.2.4)Popis zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Opatření v oblasti firemní komunikace.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa v části I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25/04/2016
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/04/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Communication, Unit A2, Meeting room, 3rd floor, Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

2 osoby za každého uchazeče. Zašlete prosím jména na e-mailovou adresu uvedenou v oddílu I.1).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa v části I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/03/2016