Tjenesteydelser - 99018-2019

01/03/2019    S43    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 043-099018

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Den almene boligforening AAB, afd. 117
Svend Aukens Plads 9
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Jesper Henriksson
E-mail: jhe@aab.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aab.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indgåelse af totalentreprisekontrakt (delegeret bygherre)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den almene boligforening AAB ejer byggefelt 3.1.1, der er beliggende på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København. AAB har i forbindelse med erhvervelsen af byggefeltet fra By og Havn forpligtet sig til at opføre 148 almene familieboliger, et fællesrum samt en daginstitution. Arkitektgruppen Øst A/S' ("Arkitektgruppen") ejer det tilstødende byggefelt 3.1.2 på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København, hvorpå der skal opføres private boliger. Ifølge lokalplanen skal der på byggefelterne 3.1.1 og 3.1.2 opføres én boligkarré, som udadtil skal fremstå som et samlet byggeri med samme arkitektoniske og funktionelle udtryk. Der er tale om en integreret byggeri, og det vil i forbindelse med opførelsen ikke vil være muligt at gennemføre separate byggesager med hver sine bygherre. Det ønskes derfor overladt til Arkitektgruppen som "delegeret bygherre" at stå for opførelsen af hele boligkarreen med tilhørende udenomsarealer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til punkt II.1.4) ovenfor, idet det i forlængelse heraf bemærkes, at ABB har betinget sig, at Arkitektgruppen som "delegeret bygherre" udbyder bygge- og anlægsarbejderne relateret til opførelsen af de almene boliger, fællesrummet og daginstitutionen efter reglerne i udbudsloven.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Værdien angivet i punkt II.1.7 er den samlede anslåede værdi af byggeriet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Den almene boligforening AAB ejer byggefelt 3.1.1, der er beliggende på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København. AAB har i forbindelse med erhvervelsen af byggefeltet fra By og Havn forpligtet sig til at opføre 148 almene familieboliger, et fællesrum samt en daginstitution. Arkitektgruppen Øst A/S' ("Arkitektgruppen") ejer det tilstødende byggefelt 3.1.2 på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København, hvorpå der skal opføres private boliger. Ifølge lokalplanen skal der på byggefelterne 3.1.1 og 3.1.2 opføres én boligkarré, som udadtil skal fremstå som et samlet byggeri med samme arkitektoniske og funktionelle udtryk. Der er tale om en integreret byggeri, og det vil i forbindelse med opførelsen ikke vil være muligt at gennemføre separate byggesager med hver sine bygherre. Det ønskes derfor overladt til Arkitektgruppen som "delegeret bygherre" at stå for opførelsen af hele boligkarreen med tilhørende udenomsarealer. ABB har betinget sig, at Arkitektgruppen som "delegeret bygherre" udbyder bygge- og anlægsarbejderne relateret til opførelsen af de almene boliger, fællesrummet og daginstitutionen efter reglerne i udbudsloven.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/02/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Arkitektgruppen Øst A/S
Hoffufgårds Alle 12
Odense SØ
5220
Danmark
NUTS-kode: DK031
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 175 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i punkt V.2.4) er den samlede anslåede værdi af byggeriet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8000
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage kan indgives til Klagenævnet for Udbud i den 10-dages standstill periode regnet fra dagen efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse. Såfremt klage indgives, kan kontrakten ikke indgås. Efter udløbet af den 10-dages standstill periode kan klage indgives indtil 30 kalenderdage efter ordregivers offentliggørelsen af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om kontraktens indgåelse.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/02/2019