Palvelut - 99176-2021

26/02/2021    S40

Suomi-Helsinki: Graafiset suunnittelupalvelut

2021/S 040-099176

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Opetushallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2769790-1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: julkaisut@oph.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.oph.fi/fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332448&tpk=23971ba7-6efd-4bcc-a4a1-21eff8d1aea9
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=332448&tpk=23971ba7-6efd-4bcc-a4a1-21eff8d1aea9
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Oppimateriaalien graafinen suunnittelu ja taitto

Viitenumero: OPH-205-2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79822500 Graafiset suunnittelupalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat oppimateriaalien graafinen suunnittelu ja taitto Opetushallitukselle (OPH). DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
Pääasiallinen suorituspaikka:

Ks. osallistumispyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. kohta II.1.4) Lyhyt kuvaus.

Hankinnan kohteena olevien palvelujen hankintamenettelynä on dynaaminen hankintajärjestelmä (jäljempänä DPS). Ks. lisätietoja DPS:stä osallistumispyynnön kohdasta Muut tiedot.

DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet toimittajat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen. DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassa ollessa.

OPH toteuttaa hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 12.4.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä. OPH varaa mahdollisuuden sulkea DPS tilapäisesti, esim. loma-aikoina, mikäli julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sen sallii.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 24/02/2021
päättymispäivä: 31/12/2026
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Ks. DPS:n laajuudesta osallistumispyynnön liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 233-575334
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2026
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

DPS:n sisäisissä kilpailutuksissa valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Opetushallitus määrittelee DPS:n sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet (halvin hinta tai paras hinta-laatusuhde) ja tarpeen mukaan hinnan ja laadun tarkemmat vertailuperusteet.

OPH käyttää sisäisissä kilpailutuksissa pääasiassa seuraavia kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita ja niiden painoarvoja:

— Hinta 50—100

— Asiantuntijoiden osaaminen ja kokemus 0—50.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/02/2021