Dostawy - 99211-2017

17/03/2017    S54    - - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Bydgoszcz: Gaz ziemny

2017/S 054-099211

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
Bydgoszcz
85-102
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Białe Błota, siedziba Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
Białe Błota
86-005
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@bialeblota.eu
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
Bydgoszcz
85-168
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: kancelaria@biziel.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Brześć Kujawski, siedziba Urząd Miejski
pl. Władysława Łokietka 1
Brześć Kujawski
87-880
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: urzad@brzesckujawski.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 64
Bydgoszcz
85-239
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: inwestycje@btbs.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Kcynia, siedziba Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23
Kcynia
89-240
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: urzad@kcynia.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Solec Kujawski, siedziba Urząd Miasta i Gminy
ul. 23 Stycznia 7
Solec Kujawski
86-050
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: solec@soleckujawski.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy
ul. Ks. Józefa Schulza 5
Bydgoszcz
85-315
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Nakło nad Notecią, siedziba Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
ul. Ks. Piotra Skargi 7
Nakło nad Notecią
89-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@umig.naklo.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Osielsko, siedziba Urząd Gminy
ul. Szosa Gdańska 55A
Osielsko
86-031
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@osielsko.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Pakość, siedziba Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
Pakość
88-170
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sicienko, siedziba Urząd Gminy
ul. Mrotecka 9
Sicienko
86-014
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: gmina@sicienko.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Strzelno, siedziba Urząd Miejski
ul. Dr Jakuba Cieślewicza 2
Strzelno
88-320
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: miasto@strzelno.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Szubin, siedziba Urząd Miejski w Szubinie
ul. Kcyńska 12
Szubin
89-200
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: um@szubin.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
ul. Skłodowskiej-Curie Marii 9
Bydgoszcz
85-094
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@jurasza.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
ul. Szpitalna 19
Bydgoszcz
85-826
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: eksploatacja@szpital.bydgoszcz.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Barcin, siedziba Urząd Gminy
ul. Artylerzystów 9
Barcin
88-190
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: sekretariat@barcin.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.1)Nazwa i adresy
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz
85-011
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Woźniewska, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, bud. B, II piętro, pokój nr 208
Tel.: +48 525858046
E-mail: info@adm.com.pl
Faks: +48 525858273
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.um.bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

II.1.2)Główny kod CPV
09123000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do punktów odbioru z taryfą dystrybucyjną W-2.1, W-3.6, W-4, W-5.1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
65210000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
II.2.4)Opis zamówienia:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do punktów odbioru z taryfą dystrybucyjną W-6A.1, W-7A.1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11)Informacje o opcjach
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/08/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wskazane zostaną w dokumentacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wskazane zostaną w dokumentacji zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wskazane zostaną w dokumentacji zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wskazane zostaną w dokumentacji zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.5)Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
31/08/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż zmianie może ulec ilość podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej wskazanej w Sekcji I niniejszego ogłoszenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017