Services - 99623-2020

28/02/2020    S42

Lithuania-Šiauliai: Tree pruning and hedge trimming

2020/S 042-099623

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
National registration number: 188771865
Postal address: Vasario 16-osios g. 62
Town: Šiauliai
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-76295
Country: Lithuania
Contact person: Jolanta Nabažienė
E-mail: j.nabaziene@siauliai.lt
Telephone: +370 41596278

Internet address(es):

Main address: https://www.siauliai.lt/

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3363

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=501103
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=501103&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Šiaulių miesto želdinių tvarkymo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
77340000 Tree pruning and hedge trimming
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Šiaulių miesto želdinių tvarkymo paslaugos.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
77340000 Tree pruning and hedge trimming
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Šiaulių miestas.

II.2.4)Description of the procurement:

Šiaulių miesto želdinių tvarkymo paslaugos.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sutartis tomis pačiomis sąlygomis gali būti pratęsta vieną kartą vieniems metams, tačiau bendras sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei 3 (treji) metai.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi pateikti EBVPD, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus keliamus reikalavimus, tiekėjas turi pateikti vadovaudamasis VPĮ 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais.

III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginė ir neatšaukiama piniginė garantija, kuria užtikrinamas sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą – besąlyginę ir neatšaukiamą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba piniginį užstatą, kuris pervedamas į užsakovo sąskaitą Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865, paslaugų teikėjas privalo pateikti paslaugos gavėjui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 000 EUR (dešimt tūkstančių eurų 00 ct).

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/04/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/04/2020
Local time: 09:45
Place:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks perkančiojoje organizacijoje, komisijos posėdyje.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Šiaulių apygardos teismas
Postal address: Dvaro g. 83
Town: Šiauliai
Postal code: LT-76299
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/02/2020