Szolgáltatások - 99944-2020

28/02/2020    S42

Magyarország-Budapest: Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások

2020/S 042-099944

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Közterület-Felügyelet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_63467352
Postai cím: Bajcsy-Zs. út 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gergely
E-mail: molnar.gergely@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727594
Fax: +36 13183460
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.blkf.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Okos parkolás, III.

Hivatkozási szám: EKR001452732019
II.1.2)Fő CPV-kód
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Okos parkolás, III. Okos parkolási szolgáltatás megrendelése Bp V. kerület egyes részein a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 140 220 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
98351100 Parkolóhellyel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Okos parkolás szolgáltatás nyújtása, amely magában foglalja a rendszer telepítését és üzemeltetését, amely rendszer valós időben gyűjti a Budapest Főváros V. Kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata által meghatározott területeken a közterületi parkolóhelyek foglaltságáról az információt és ezt hozzáférhetővé teszi az Ajánlatkérő által meghatározott módon. Előírt feladatok a Közbeszerzési Dokumentumokban részletesen meghatározottaknak megfelelően:

– 1 700 db egyedi szenzoros okos parkoló telepítése és üzemeltetése, valamint a parkolóhely foglaltsági adatok átadása a szenzorok telepítésétől számított 5 évig.

– További legfeljebb 500 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltetési feladatokat és az adatok átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítania – opcionálisan (a megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget).

– Parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

– Parkolóhelyre be- és kilépést számláló kamerás okos parkolás szolgáltatás nyújtása 1 db helyszínen 3 éves vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

– Utcai kijelző telepítése és üzemeltetése, amely egy előre definiált parkolóhely csoport adatait jeleníti meg, 6 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és továbbá legfeljebb 2 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

– Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltetése 9 db helyszínen 5 éves üzemeltetéssel és további legfeljebb 3 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

Üzemeltetéséhez kapcsolódó extra szolgáltatások opcionális megrendelésének biztosítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az Okos parkolási szolgáltatás vállalt megbízhatóságának 94 % feletti része, %-ban / Súlyszám: 23
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek szakmai tapasztalata: a telepített parkoló szenzorok száma városi utcai környezetben (név és darabszám) / Súlyszám: 17
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

– További legfeljebb 500 db egyedi szenzoros okos parkoló megoldás bővítésének lehetősége, ahol az üzemeltet feladatokat és az adatok átadását szintén a szenzorok telepítésétől számított 5 évig kell biztosítani – opcionálisan (a megrendelésére AK nem vállal kötelezettséget).

– Parkolóhelyre be- és kilépést számláló szenzoros okos parkolás szolg. nyújtása 1 db helyszínen 2 éves vagy 5 éves üzemelt.-sel opcionálisan.

– Parkolóhelyre be- és kilépést számláló kamerás okos parkolás szolg. nyújtása 1 db helyszínen 3 éves vagy 5 éves üzemeltet.-sel opcionálisan.

– Utcai kijelző telepítése és üzemeltet., amely egy előre definiált parkolóhely csoport adatait jeleníti meg, max. 2 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

– Gépjármű számlálási megoldás telepítése és üzemeltet max. 3 db helyszínen 2 vagy 5 éves üzemeltetéssel opcionálisan.

Részletek az egyéb Közbesz Dok-ban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többletterhet róna Ajánlatkérőre, a beszerzés költségeit és a tárgyának egységét tekintve (szenzorok telepítése, üzemeltetése és kapcs. szolg.) egyaránt, továbbá a beszerzés szétbontása nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 231-566553
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Okos parkolás, III.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_38273267
Postai cím: Vértanuk útja 1.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: tabori.tamas@smartlynx.hu
Telefon: +36 703693369
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 166 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 140 220 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Egyedi szenzor kommunikáció biztosítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság, 26082918-2-13.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. Smart Lynx Korlátolt Felelősségű Társaság, 2045 Törökbálint, Vértanuk útja 1., 26082918-2-13.

2. PosAm, spol. s r. o. Bajkalská 28 821 09 Bratislava SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG, SK2020315440.

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok, a szempontok megnevezése: ÷

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2020