Połączone kontrakty - 100066-2017

17/03/2017    S54    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Warszawa: Formularze

2017/S 054-100066

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
ul. Świętokrzyska 12
Warszawa
00-916
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Iwanowska, Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Tel.: +48 226945915
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Faks: +48 226945268
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mf.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych związanych z rozliczeniem podatników podatku dochodowego za 2017 r.

II.1.2)Główny kod CPV
22820000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych związanych z rozliczeniem podatników podatku dochodowego za 2017 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie i dystrybucja formularzy i broszur informacyjnych związanych z rozliczeniem podatników podatku dochodowego za 2017 r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/08/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie do eksploatacji Centralnej Bazy Rachunków.

II.1.2)Główny kod CPV
72210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i wdrożenie do eksploatacji Centralnej Bazy Rachunków.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa i wdrożenie do eksploatacji Centralnej Bazy Rachunków.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 626 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Finansów.

II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Finansów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 073 170.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Finansów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/08/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 375 934.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup sprzętu komputerowego w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji Dynamix AX.

II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup licencji Dynamix AX.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 723 577.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup licencji Dynamix AX.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.1.2)Główny kod CPV
48420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup oprogramowania w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 6 796 675.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup oprogramowania w ramach usługi e-JPK projekt CVP.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania analitycznego związany z nową ustawą o AML.

II.1.2)Główny kod CPV
48700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup oprogramowania analitycznego związany z nową ustawą o AML.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 626 016.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup oprogramowania analitycznego związany z nową ustawą o AML.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup aktualnego oprogramowania dla SIGIIF.

II.1.2)Główny kod CPV
48700000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup aktualnego oprogramowania dla SIGIIF.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 772 350.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup aktualnego oprogramowania dla SIGIIF.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa niejawnego systemu informatycznego umożliwiającego dostęp do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

II.1.2)Główny kod CPV
48210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Budowa niejawnego systemu informatycznego umożliwiającego dostęp do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 439 024.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa niejawnego systemu informatycznego umożliwiającego dostęp do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

KCIK 2 – Zakup rozwiązania pozwalającego zasilać system niejawny informacjami jawnymi.

II.1.2)Główny kod CPV
48210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

KCIK 2 – Zakup rozwiązania pozwalającego zasilać system niejawny informacjami jawnymi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 813 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

KCIK 2 – Zakup rozwiązania pozwalającego zasilać system niejawny informacjami jawnymi.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup licencji Microsoft wraz z usługami towarzyszącymi.

II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup licencji Microsoft wraz z usługami towarzyszącymi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup licencji Microsoft wraz z usługami towarzyszącymi.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie wewnętrznej sieci Pionu Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej wraz z dostawą i instalacja sprzętu klasy Tempest.

II.1.2)Główny kod CPV
32420000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie wewnętrznej sieci Pionu Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej wraz z dostawą i instalacja sprzętu klasy Tempest.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 463 414.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie wewnętrznej sieci Pionu Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej wraz z dostawą i instalacja sprzętu klasy Tempest.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup infrastruktury dla Systemu ARIADNA2 PLUS.

II.1.2)Główny kod CPV
48800000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup infrastruktury dla Systemu ARIADNA2 PLUS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 017 400.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
30230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup infrastruktury dla Systemu ARIADNA2 PLUS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający w chwili przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017