Lieferungen - 100097-2023

17/02/2023    S35

Polen-Miastko: Medizinische Verbrauchsartikel

2023/S 035-100097

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-071796)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SZPITAL MIEJSKI W MIASTKU Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Gen. Wybickiego 30
Ort: Miastko
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 77-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Osiecka
E-Mail: zamowienia@szpitalmiastko.pl
Telefon: +48 598570953
Fax: +48 598570953
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.szpitalmiastko.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów, rękawic, produktów do sterylizacji, obłożeń, materiałów opatrunkowych - 03/PN/2023

Referenznummer der Bekanntmachung: 03/PN/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania, jako wyrób medyczny (dotyczy tylko wyrobów medycznych).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-071796

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 16/02/2023
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2023
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 17/05/2023
muss es heißen:
Tag: 21/05/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: