Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 100461-2021

26/02/2021    S40

Hrvatska-Zagreb: Usluge razvoja programske podrške za poslovne informacije

2021/S 040-100461

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 252-636847)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806432
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzzo.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci

Referentni broj: 131/20-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212482 Usluge razvoja programske podrške za poslovne informacije
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izgradnje sustava eHZZO i nabava odgovarajućih licenci. Detaljan opis predmeta nabave odnosno opis poslova koji čine predmet nabave nalazi u dokumentu pod nazivom Predmet nabave - eHZZO, koji je prilog ovog DON-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 252-636847

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 26/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 09/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 26/02/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: