Služby - 100659-2020

Submission deadline has been amended by:  170149-2020
TINázovBelgicko-Brusel: Štúdia o technickej, regulačnej, ekonomickej a environmentálnej účinnosti recyklácie textilných vlákien
NDČíslo zverejnenia oznámenia100659-2020
PDDátum uverejnenia02/03/2020
OJČíslo vydania série S úradného vestníka43
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, GROW – Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG1.F – Innovation and Advanced Manufacturing
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný24/02/2020
DTLehota na predloženie12/05/2020
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)19620000 - Textilný odpad
73000000 - Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
RCMiesto plnenia (NUTS)00
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046