Storitve - 100661-2020

02/03/2020    S43

Litva-Vilnius: VIL – Storitve gostovanja za informacijski center EU v Vilni

2020/S 043-100661

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Representation in Lithuania
Kraj: Vilnius
Šifra NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Država: Litva
E-naslov: comm-rep-lt-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/lithuania/home_lt
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6071
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Storitve gostovanja za informacijski center EU

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

VIL – Storitve gostovanja za informacijski center EU v Vilni

II.1.2)Glavna koda CPV
79621000 Storitve zagotavljanja pisarniškega osebja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

VIL – Storitve gostovanja za informacijski center EU v Vilni

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Gedimino av. 16, Vilnius, LITVA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

To naročilo zajema zagotavljanje storitev predstavništvu Evropske komisije. Predstavništvo Evropske komisije v vlogi naročnika išče kvalificiranega in izkušenega izvajalca, ki bo zagotavljal informacije in pomoč za informacijski center EU, in sicer večinoma v prostorih centra v Vilni, Litva.

Glavne storitve, ki jih potrebuje naročnik:

(1) storitve zagotavljanja informacij (odgovarjanje na vprašanja državljanov o zadevah, povezanih z EU, distribucija brošur/informativnega gradiva EU, rezervacija prostorov znotraj informacijskega centra EU, vzdrževanje vsesplošne podobe informacijskega centra EU);

(2) organizacijska in logistična podpora na področju medinstitucionalnih odnosov, svetovalne in podporne storitve (medinstitucionalni odnosi, stiki z multiplikatorji, vzdrževanje podatkovnih zbirk, svetovalne in podporne storitve, priprava, posodabljanje in izvajanje interaktivnih predstavitev o EU, zagotavljanje podpore v okviru posebnih kampanj in dogodkov, poslovna potovanja v Litvo);

(3) zagotavljanje tehnične pomoči v okviru komunikacijskih dejavnosti predstavništva Evropske komisije (tehnična pomoč pri drugih storitvah ali komunikacijskih dejavnostih, administrativne in druge naloge, usposabljanja v informacijskem centru, predaja).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki morajo dokazati, da imajo pravno sposobnost za izvedbo naročila in regulativno sposobnost za izvajanje poklicne dejavnosti, potrebne za izvedbo dela, ki je predmet tega javnega razpisa.

V okviru postopka lahko službe EU za preverjanje stopijo v stik s ponudniki prek registra udeležencev in od njih zahtevajo podporno dokumentacijo v zvezi s pravno osebnostjo in statusom. Upoštevajte, da zahteva po predložitvi podporne dokumentacije ne pomeni, da je bil ponudnik izbran.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/03/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 30/03/2020
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

EU House, Gedimino av. 16, Vilnius, LITVA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrunewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/02/2020