Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

V načinu prikazovanja obvestil v e-obrazcih prihaja do določenih napak. Prizadevamo si rešiti težavo. Več informacij in nasvetov je na voljo na naši posebni strani.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 100661-2020

02/03/2020    S43

Litva-Vilnius: VIL – Storitve gostovanja za informacijski center EU v Vilni

2020/S 043-100661

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Representation in Lithuania
Kraj: Vilnius
Šifra NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Država: Litva
E-naslov: comm-rep-lt-tenders@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/lithuania/home_lt
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6071
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Storitve gostovanja za informacijski center EU

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

VIL – Storitve gostovanja za informacijski center EU v Vilni

II.1.2)Glavna koda CPV
79621000 Storitve zagotavljanja pisarniškega osebja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

VIL – Storitve gostovanja za informacijski center EU v Vilni

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Gedimino av. 16, Vilnius, LITVA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

To naročilo zajema zagotavljanje storitev predstavništvu Evropske komisije. Predstavništvo Evropske komisije v vlogi naročnika išče kvalificiranega in izkušenega izvajalca, ki bo zagotavljal informacije in pomoč za informacijski center EU, in sicer večinoma v prostorih centra v Vilni, Litva.

Glavne storitve, ki jih potrebuje naročnik:

(1) storitve zagotavljanja informacij (odgovarjanje na vprašanja državljanov o zadevah, povezanih z EU, distribucija brošur/informativnega gradiva EU, rezervacija prostorov znotraj informacijskega centra EU, vzdrževanje vsesplošne podobe informacijskega centra EU);

(2) organizacijska in logistična podpora na področju medinstitucionalnih odnosov, svetovalne in podporne storitve (medinstitucionalni odnosi, stiki z multiplikatorji, vzdrževanje podatkovnih zbirk, svetovalne in podporne storitve, priprava, posodabljanje in izvajanje interaktivnih predstavitev o EU, zagotavljanje podpore v okviru posebnih kampanj in dogodkov, poslovna potovanja v Litvo);

(3) zagotavljanje tehnične pomoči v okviru komunikacijskih dejavnosti predstavništva Evropske komisije (tehnična pomoč pri drugih storitvah ali komunikacijskih dejavnostih, administrativne in druge naloge, usposabljanja v informacijskem centru, predaja).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki morajo dokazati, da imajo pravno sposobnost za izvedbo naročila in regulativno sposobnost za izvajanje poklicne dejavnosti, potrebne za izvedbo dela, ki je predmet tega javnega razpisa.

V okviru postopka lahko službe EU za preverjanje stopijo v stik s ponudniki prek registra udeležencev in od njih zahtevajo podporno dokumentacijo v zvezi s pravno osebnostjo in statusom. Upoštevajte, da zahteva po predložitvi podporne dokumentacije ne pomeni, da je bil ponudnik izbran.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 27/03/2020
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 30/03/2020
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

EU House, Gedimino av. 16, Vilnius, LITVA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrunewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/02/2020