Servicii - 100666-2020

02/03/2020    S43

Germania-Karlsruhe: Teste recurente la instalațiile JRC Karlsruhe ale grupului ADI

2020/S 043-100666

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: European Commission, JRC - Joint Research Centre, JRC.G.1 — Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Adresă: PO Box 2340
Localitate: Karlsruhe
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Cod poștal: 76125
Țară: Germania
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Teste recurente la instalațiile JRC Karlsruhe ale grupului ADI

Număr de referinţă: JRC/KRU/2019/OP/3865
II.1.2)Cod CPV principal
71631000 Servicii de inspecţie tehnică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Teste recurente la instalațiile JRC Karlsruhe ale grupului ADI.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 140 285.20 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71631000 Servicii de inspecţie tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE12 Karlsruhe
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Locul principal de executare:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

GERMANIA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Inspecții periodice ale scărilor, treptelor, platformelor, macaralelor, dispozitivelor de ridicare etc., precum și crearea listelor de inventar și etichetare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 219-536642
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 939074-2020-01
Titlu:

Teste recurente la instalațiile JRC Karlsruhe ale grupului ADI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
24/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MHC Anlagentechnik GmbH
Adresă: Lombardinostr.4
Localitate: Germersheim
Cod NUTS: DEB3E Germersheim
Cod poștal: 76726
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 200 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 140 285.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/02/2020