Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 100829-2017

18/03/2017    S55

Espanja-Alicante: Henkilöstön tyytyväisyystutkimusta koskevat palvelut

2017/S 055-100829

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa, 4
Postitoimipaikka: Alicante (Alicante)
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: Procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Henkilöstön tyytyväisyystutkimusta koskevat palvelut

Viitenumero: AO/015/16.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79311000 Kyselytutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) työ seuraavien 5 vuoden ajaksi määritellään strategisessa suunnitelmassa vuodelle 2020 (strategic plan for 2020 – SP2020). Suunnitelma on hyväksytty 1.6.2016, ja siitä saa lisätietoja viraston vuotuisista työohjelmista. SP2020-suunnitelman avulla EUIPO haluaa jatkossakin suorittaa toiminnalliset ja hallinnolliset toimensa parhaalla mahdollisella tavalla ja olla parhaiten valmistautunut tuleviin haasteisiin.

Tämän tarjouspyynnön kohteena on henkilöstön tyytyväisyystutkimuksia koskevien palveluiden hankkiminen. Riippumattoman tarjoajan on suoritettava tutkimukset säännöllisin ja toistuvin määräajoin auttaakseen virastoa saavuttamaan SP2020-suunnitelmassa asetetut tavoitteet.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 160 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante / Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävän sopimuksen avulla voidaan täyttää seuraavat tarpeet:

— henkilöstön tyytyväisyystutkimusten toimittaminen toistuvasti ja itsenäisesti,

— koko prosessin ja menetelmien hallinnointi seuraavasti: kyselylomakkeiden laatimisesta ja hyväksymisestä tutkimuksen käynnistämiseen, tulosten tuottamiseen ja niiden analysointiin sekä työpajojen edistämiseen toimintasuunnitelmien laatimiseksi EUIPOn henkilöstön ja johtajien kanssa.

Palvelut kyseisillä alueilla toimitetaan aina EUIPOn henkilöstön jäsenen valvonnan, seurannan ja määräysvallan alaisuudessa.

Tehdyn puitesopimuksen laajuuteen sisältyvät palvelut, jotka kuvataan tarkemmin liitteessä II (tekniset eritelmät).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: kaikki valintaperusteet on mainittu vain hankinta-asiakirjoissa / Painotus: 60 %
Hinta - Painotus: 40 %
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 198-356356
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 4020170034
Nimi:

Henkilöstön tyytyväisyystutkimusta koskevat palvelut – ensimmäinen peräkkäisjärjestelmässä

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
02/03/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 2
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Towers Watson Limited
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: GB 334128970
Postitoimipaikka: Reigate
NUTS-koodi: UKJ23 Surrey
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 160 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 160 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 4020170035
Nimi:

Henkilöstön tyytyväisyystutkimusta koskevat palvelut – toinen peräkkäisjärjestelmässä

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
06/03/2017
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 2
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Managing Innovation Strategies SSL (konsortion pääosapuoli)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: B95210878
Postitoimipaikka: Erandio (Biscay)
NUTS-koodi: ES213 Vizcaya
Maa: Espanja
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Open Met SL (konsortion jäsen)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: ESB63350482
Postitoimipaikka: Barcelona (Barcelona)
NUTS-koodi: ES511 Barcelona
Maa: Espanja
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 160 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 160 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tässä tarjouspyynnössä käytetään peräkkäisjärjestelmän mukaisia rinnakkaisia puitesopimuksia.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/03/2017