Tjänster - 100854-2017

Visa förkortad version

18/03/2017    S55

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av tjänster för kvalitetssäkring, kvalitetskontroll och projektledning avseende IT-verksamheter som förvaltas av eller på uppdrag av GD Skatter och tullar (QA4)

2017/S 055-100854

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 15.2.2017, 2017/S 032-057176)

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Taxation and Customs Union, J79 5/40, 1049 Brussels, BELGIEN. Kontaktpunkt: Stéphane Mail Fouilleul. Tfn +32 22995050. Fax +32 22995444. E-post: taxud-tenders@ec.europa.eu

I stället för 

I.1) Namn och adresser:

... L130 2/186, 1049 Brussels, BELGIEN. ...

IV.2.7) Anbudsöppning:

[...]

Plats:

rue de la Loi 130, 1000 Brussels, BELGIEN.

[...]

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning:

... L130 2/186, 1049 Brussels, BELGIEN. ...

Skall det stå 

I.1) Namn och adresser:

... J79 5/40, 1049 Brussels, BELGIEN. ...

IV.2.7) Anbudsöppning:

[...]

Plats:

rue Joseph II 79, 1049 Brussels, BELGIEN.

[...]

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning:

... J79 5/40, 1049 Brussels, BELGIEN. ...