Építési beruházás - 100989-2020

02/03/2020    S43

Magyarország-Budapest: Vasútépítés

2020/S 043-100989

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály-06-20 214 7184
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.

II.1.2)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45210000 Magasépítési munka
45234160 Felsővezeték építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Pest megye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 16/12/2016
Befejezés: 30/06/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

(CEF) 2014-HU-TMC-0493-W

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500011061
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
23/08/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 51 359 358 689.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 6. sz. szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 18.2.2020

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 133. §-a

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45234100 Vasútépítés
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45234116 Pályaépítés
45210000 Magasépítési munka
45234160 Felsővezeték építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, Pest megye.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban az alábbiak szerint:

— hézag nélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 660 vfm,

— fővonali kitérő beépítése és/vagy cseréje három állomáson összesen: 65 csoport,

— váltófűtés kiépítése három állomáson, összesen 50 csoport kitérőben,

— 25 kV 50 Hz rendszerű, váltakozó áramú villamos felsővezetéki hálózat átépítése: 56 km,

— térvilágítás kiépítése/átépítése 8 helyszínen,

— ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően,

— ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen,

— hidak, kerethidak, átereszek felújítása vagy átépítése: 27 db,

— új gyalogos-, illetve peron aluljáró építése: 5 db,

— sínkoronaszint +55 cm magas peronok építése/átépítése: 9 db,

— külön szintű keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,

— szintbeni keresztezések átépítése vagy felújítása a műszaki leírásban foglaltak szerint: 6 db,

— kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítmény-építési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,

— járulékos közműkiváltási-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint.

A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 16/12/2016
Befejezés: 30/06/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 51 359 358 689.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. mód: Felek módosították az előlegre, az előlegvisszafizetési biztosítékra vonatkozó, valamint a szerződés hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket az irányadó jogszabályi előírásokra – 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet és a 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet – tekintettel. Jogcím: Kbt. 141. § (2) bek-se.

2. mód: A fizetési feltételek módosulnak oly módon, hogy a szerződés finanszírozásának módja utófinanszírozásúvá, az előleg pedig szállítói finanszírozásúvá változik, tekintettel az irányadó 75/2016. (IV.5.) Korm. rendeletre és a 7/2016. (IV. 8.) NFM rendeletre. A kifizetés rendje is változik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletre figyelemmel. Jogcím: Kbt. 141. § (6) bek.

3. mód: A módosításra a tárgyi módosítással érintett Vállalkozási Szerződés, valamint a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz biztosítóberendezés és ETCS 2. kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái tárgyában aláírt vállalkozási szerződés közötti ütemezés összahangolása miatt került sor a többletfeladatok és többletköltségek miatt. Ennek alapján a szerződéses ár, a teljesítési, valamint jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. (2)-(3) bek. Ezen túlmenően a Megrendelő és Vállalkozó adatai is módosulnak a Kbt. 141. § (6) bek. alapján.

4. mód: Az eredeti szerződésben nem szereplő további építési munkák elvégzésére a Nagytétény-Diósd-Érd között szükséges ideiglenes biztosítóberendezési átalakítási munkák átütemezésre és a teljes vasúti pályageometria gyorsítása miatt indokolt, mivel a vasúti forgalom mellett, azaz üzem alatt levő vágányok vonatkozásában szükséges a feladatokat ellátni. Ezen építési munkák nem szerepeltek az eredeti szerződésben és kizárólag Vállalkozó képes azt megvalósítani vasúti pályaépítéssel való szoros összekapcsolódás miatt. Az egyik: Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztása. A másik: Ideiglenes távközlési kábel kiváltása. A szerződéses ár, a teljesítési és jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. § (4) bek. b) pontja.

5. mód:

A módosításra előre nem látható okok miatt került sor.

a) Budafok megállóhely, B048-as jelű műtárgy munkatérelhatárolása

b) B156 jelű áteresz sajtolása és csatlakozó (Bara patak) meder korrekciója

c) Barosstelep, Érdliget Érd felső megállóhely meglévő kábelalépitményeinek és vízelvezetésének állapota miatt szükségessé vált változtatás

d) B85 j. műtárgy földmunkájánál fellelt betontömb

A szerződéses ár, a tartalékkeret, a teljesítési és jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja.

6. mód: Vállalkozó az ajánlati dokumentációban található tervcsomag alapján a 85+31 hm-ben keresztező Növény utca (Bp., XXII. ker.) különszintű keresztezésénél a meglévő villamos vezetékek kiváltását, illetve védelembehelyezését végezte. Vállalkozó a munkák megkezdését követően a vezeték feltárások során a helyszínen a tender tervektől és az Üzemeltető által átadott műszaki anyagoktól jelentősen eltérő állapotot talált, mely nemcsak a nyomvonalakban mutat a tervektől eltérést, hanem a megadott kábelek típusában, illetve a szükséges beavatkozás tekintetében is.

A tervek és műszaki leírások mellett az Üzemeltetői nyilvántartásban is 240 mm2 keresztmetszetű alumínium kábelek szerepeltek, ugyanakkor a valóságban 300 mm2 keresztmetszetű rézkábelek voltak fellelhetők.

A tervezett kapcsolódó munkák elvégzése érdekében elengedhetetlen volt a tervek módosítása, mivel az eltérő kábel típusok összekötése nem lehetséges (különös tekintettel a keresztmetszet és vezető anyagra vonatkozó eltérésre) a vonatkozó szabványokra és Üzemeltetői előírásokra is tekintettel, illetve az eltérő nyomvonal miatt is tervmódosítás vált szükségessé.

A szerződéses ár, a tartalékkeret, a teljesítési és jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. § (4) bek. c).

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Vállalkozó az ajánlati dokumentációban található tervcsomag alapján a meglévő villamos vezetékek kiváltását, illetve védelembehelyezését végezte. Vállalkozó a munkák megkezdése során a tender tervektől és az Üzemeltető által átadott műszaki anyagoktól jelentősen eltérő állapotot talált, mely nemcsak a nyomvonalakban mutat a tervektől eltérést, hanem a megadott kábelek típusában, illetve a szükséges beavatkozás tekintetében is.

A tervek és műszaki leírások mellett az Üzemeltetői nyilvántartásban is 240 mm2 keresztmetszetű alumínium kábelek szerepeltek, ugyanakkor a valóságban 300 mm2 keresztmetszetű rézkábelek voltak fellelhetők.

Fentiek alapján elengedhetetlen volt a tervek módosítása. A szerződéses ár, a tartalékkeret, a teljesítési és jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 51 359 358 689.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 53 453 589 795.00 HUF