Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 101075-2015

Vis forkortet udgave

24/03/2015    S58

Belgien-Bruxelles: Samlet udbud vedrørende markedsadgangsdatabasen til indkøb af data om »takster«, »procedurer og formaliteter« og »oprindelsesbestemmelser« til markedsadgangsdatabasen for perioden 2016-2018 gældende for mindst 108 toldområder

2015/S 058-101075

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel, Direktorat G — Handelsstrategi og -analyser, markedsadgang
Postadresse: CHAR 05/236, rue de la Loi 200
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Petros Sourmelis
Att: Signe Ratso, direktør
Mailadresse: trade-industry@ec.europa.eu
Telefon: +32 22987935
Fax: +32 22967393

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: Handelspolitik.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Samlet udbud vedrørende markedsadgangsdatabasen til indkøb af data om »takster«, »procedurer og formaliteter« og »oprindelsesbestemmelser« til markedsadgangsdatabasen for perioden 2016-2018 gældende for mindst 108 toldområder.
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Tjenesteydelserne skal udføres hos kontrahenten.
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Levering og opdatering af data til markedsadgangsdatabasen for perioden 2016-2018 inden for følgende:
— importafgifter og -skatter gældende for mindst 108 udpegede toldområder, der skal medtages i afsnittet »takster« i markedsadgangsdatabasen, herunder også oplysninger om »præferenceoprindelsesregler«, der finder anvendelse på de lande, som EU har indgået en aftale med
— importprocedurer og -formaliteter gældende i mindst 108 udpegede toldområder, der skal medtages i afsnittet »procedurer og formaliteter« i markedsadgangsdatabasen.
Enten anslået værdi eksklusive moms: 5 832 000 EUR

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser, 72300000 Datatjenester

II.6)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8)Yderligere oplysninger:
Antal partier — Bemærk, at der forventes mindst 216 partier. Der vil være 2 partier for hvert af de eksisterende toldområder, der allerede er medtaget i markedsadgangsdatabasen. Et af partierne omhandler levering og opdatering af data vedrørende importafgifter og -skatter, som er medtaget i afsnittet »takster« i markedsadgangsdatabasen. Det andet parti omhandler levering og opdatering af data vedrørende importprocedurer og -formaliteter, som er medtaget i afsnittet »procedurer og formaliteter« i markedsadgangsdatabasen. Det forventes, at partiet vedrørende »importafgifter og -skatter« omfatter information om »oprindelsesregler«. Denne information kræves udelukkende for de toldområder, EU har indgået en bilateral handelsaftale med. Tilbudsgiverne opfordres endvidere til at indsende bud vedrørende de toldområder, der endnu ikke er medtaget i markedsadgangsdatabasen, navnlig hvad angår de lande (toldområder), som EU har indgået bilaterale handelsaftaler med.
Af praktiske årsager er det ikke hensigtsmæssigt at tilføje 216 bilag til denne vejledende forhåndsmeddelelse. »Oplysning om partier« indeholder således oplysninger om de 2 typer partier, der vil være aktuelle for hvert af de pt. 108 eksisterende toldområder samt eventuelle supplerende toldområder, der måtte blive medtaget i udbuddet.

Oplysninger om delaftaler

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Indkøb af data vedrørende importafgifter og -skatter til markedsadgangsdatabasen, afsnittet »takster« for perioden 2016-2018
1)Kort beskrivelse:
Levering og opdatering af data for årene 2016, 2017 og 2018 vedrørende importafgifter og -skatter gældende for 108 udpegede toldområder, der allerede er medtaget i afsnittet »takster« i markedsadgangsdatabasen.
Der skal leveres yderligere data vedrørende »præferenceoprindelsesregler« gældende for de toldområder, som har indgået bilaterale handelsaftaler med EU.
NB: Levering af data vedrørende importafgifter og -skatter og i givet fald vedrørende oprindelsesregler for de enkelte toldområder udgør 1 parti (se nedenstående information om »mængde eller omfang«).
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser, 72300000 Datatjenester

3)Mængde eller omfang:
Leveringen og opdateringen af data vedrørende importafgifter og -skatter for perioden 2016-2018 omfatter varer, der er importeret i følgende 108 toldområder:
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Argentina, Armenien, Australien, Aserbajdsjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bermuda, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Brunei, Cameroun, Canada, Chile, Kina, Colombia, Republikken Congo, Costa Rica, Elfenbenskysten, Cuba, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Fiji, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Gabon, Georgien, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Jamaica, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kirgisistan, Libanon, Libyen, Malaysia, Mauretanien, Mauritius, Mexico, Moldova, Montenegro, Marokko, Mozambique, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Qatar, Den Russiske Føderation, Saint Lucia, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Sri Lanka, Sudan, Schweiz, Syrien, Taiwan, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, USA, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen.
Det er også muligt at indsende supplerende bud vedrørende de toldområder, der ikke er medtaget i ovenstående, navnlig hvad angår de lande (toldområder), som EU har indgået bilaterale handelsaftaler med.
4)Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten
Varighed i måneder: 36( fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler:
Bemærk: Indkøb af data vedrørende importafgifter og -skatter og i givet fald oprindelsesregler for de enkelte toldområder udgør 1 parti.
108 toldområder = 108 partier.
Denne information om partier gælder for hvert af ovenstående 108 partier (data vedrørende importafgifter og -skatter).
Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Indkøb af data vedrørende procedurer og formaliteter til markedsadgangsdatabasen, afsnittet »procedurer og formaliteter«, for perioden 2016-2018
1)Kort beskrivelse:
Levering og opdatering af data for år 2016, 2017 og 2018 vedrørende procedurer og formaliteter gældende i 108 udpegede toldområder, der allerede er medtaget i markedsadgangsdatabasen.
NB: Leveringen af data vedrørende importprocedurer og -formaliteter for de enkelte toldområder udgør 1 parti (se nedenstående information om »mængde eller omfang«).
2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser, 72300000 Datatjenester

3)Mængde eller omfang:
Leveringen og opdateringen af data vedrørende importprocedurer og -formaliteter for perioden 2016-2018 omfatter varer, der er importeret i følgende 108 toldområder:
Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Argentina, Armenien, Australien, Aserbajdsjan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bermuda, Bolivia, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Brunei, Cameroun, Canada, Chile, Kina, Colombia, Republikken Congo, Costa Rica, Elfenbenskysten, Cuba, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador, Etiopien, Fiji, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Gabon, Georgien, Ghana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Israel, Jamaica, Japan, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kosovo, Kuwait, Kirgisistan, Libanon, Libyen, Malaysia, Mauretanien, Mauritius, Mexico, Moldova, Montenegro, Marokko, Mozambique, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Qatar, Den Russiske Føderation, Saint Lucia, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Sri Lanka, Sudan, Schweiz, Syrien, Taiwan, Tadsjikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, USA, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen.
Det er også muligt at indsende supplerende bud vedrørende de toldområder, der ikke er medtaget i ovenstående, navnlig hvad angår de lande (toldområder), som EU har indgået bilaterale handelsaftaler med.
4)Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/eller varighed af kontrakten
Varighed i måneder: 36( fra tildeling af kontrakten)
5)Yderligere oplysninger om delaftaler:
Bemærk: Indkøb af data vedrørende importprocedurer og -formaliteter for hvert toldområde udgør 1 parti.
108 toldområder = 108 partier.
Denne information om partier gælder for hvert af de 108 partier (data vedrørende importprocedurer og -formaliteter).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12.3.2015