Услуги - 101076-2015

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Европейска експертна мрежа за международно сътрудничество и развитие
NDНомер на публикацията на обявлението101076-2015
PDДата на публикуване24/03/2015
OJНомер на броя на ОВ S58
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен12/03/2015
DTКраен срок за подаване27/05/2015
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73000000 - Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО