Palvelut - 101077-2015

Näytä suppea näkymä

24/03/2015    S58

Luxemburg-Luxemburg: Bulgarian-, maltan-, portugalin- ja vironkielisten asiakirjojen korjaus

2015/S 058-101077

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan unionin julkaisutoimisto
Postiosoite: 2, rue Mercier
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2985
Maa: Luxemburg
Vastaanottaja: Wojciech Kałamarz
Sähköpostiosoite: op-appels-offres@publications.europa.eu
Puhelin: +352 2929-44331
Faksi: +352 2929-42672

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://publications.europa.eu/

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Bulgarian-, maltan-, portugalin- ja vironkielisten asiakirjojen korjaus
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 15: Palkkio- tai sopimusperustaiset julkaisu- ja painamispalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat.

NUTS-koodi LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
enintään suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 5

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (kuukausina): 42

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä: 624 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimus koskee korjaus- ja laadunvalvontapalveluita bulgarian, maltan, portugalin ja viron kielillä.
Näihin kuuluu
— käsikirjoitusten korjaus,
— todistusten korjaus,
— sähköisten kirjojen laadunvalvonta,
— verkkosivustojen, mobiilisovellusten jne. laadunvalvonta.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79821100 Korjauslukupalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea yhtä tai useampaa osaa
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 624 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 42 (sopimuksen tekemisestä)

Osia koskevat tiedot

Osa nro: 1 Nimi : Bulgariankielisten asiakirjojen korjaus
1)Lyhyt kuvaus
Erä koskee asiakirjojen korjausta ja laadunvalvontapalveluita, mukaan luettuina
— käsikirjoitusten korjaus,
— todistusten korjaus,
— sähköisten kirjojen laadunvalvonta,
— verkkosivustojen, mobiilisovellusten jne. laadunvalvonta.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79821100 Korjauslukupalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 156 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 42 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 2 Nimi : Vironkielisten asiakirjojen korjaus
1)Lyhyt kuvaus
Erä koskee asiakirjojen korjausta ja laadunvalvontapalveluita, mukaan luettuina
— käsikirjoitusten korjaus,
— todistusten korjaus,
— sähköisten kirjojen laadunvalvonta,
— verkkosivustojen, mobiilisovellusten jne. laadunvalvonta.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79821100 Korjauslukupalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 156 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 42 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 3 Nimi : Maltankielisten asiakirjojen korjaus
1)Lyhyt kuvaus
Erä koskee asiakirjojen korjausta ja laadunvalvontapalveluita, mukaan luettuina
— käsikirjoitusten korjaus,
— todistusten korjaus,
— sähköisten kirjojen laadunvalvonta,
— verkkosivustojen, mobiilisovellusten jne. laadunvalvonta.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79821100 Korjauslukupalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 156 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 42 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot
Osa nro: 4 Nimi : Portugalinkielisten asiakirjojen korjaus
1)Lyhyt kuvaus
Erä koskee asiakirjojen korjausta ja laadunvalvontapalveluita, mukaan luettuina
— käsikirjoitusten korjaus,
— todistusten korjaus,
— sähköisten kirjojen laadunvalvonta,
— verkkosivustojen, mobiilisovellusten jne. laadunvalvonta.
2)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79821100 Korjauslukupalvelut

3)Määrä tai laajuus
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 156 000 EUR
4)Tiedot sopimuksen kestosta sekä alkamis- ja päättymispäivistä
Kesto (kuukausina): 42 (sopimuksen tekemisestä)
5)Osia koskevat lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Ei sovelleta.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

katso tarjouseritelmät osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä mainitut perusteet

1. Laatu. Painotus 60

2. Hinta. Painotus 40

IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
AO 10631.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjapyyntöjen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika: 27.4.2015
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.5.2015
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12.5.2015 - 10:00

Paikka:

Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2, rue Mercier, 2985 Luxemburg, LUXEMBURG.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua yksi valtuutettu edustaja kultakin tarjoajalta. Yrityksiä, jotka haluavat osallistua avaustilaisuuteen, pyydetään ilmoittamaan aikomuksestaan lähettämällä sähköpostia vähintään 24 tuntia etukäteen seuraavaan osoitteeseen:

op-appels-offres@publications.europa.eu

Tässä ilmoituksessa on oltava tarjoajan valtuuttaman edustajan allekirjoitus, ja siihen on merkittävä sen henkilön nimi, joka aikoo osallistua tarjousten avaustilaisuuteen tarjoajan puolesta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Mahdolliset lisätietopyynnöt on lähetettävä ainoastaan seuraavan sähköistä tarjoamista koskevan ”e-tendering”-sivuston kautta:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=751

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.3.2015