Varer - 101278-2020

Submission deadline has been amended by:  150751-2020
02/03/2020    S43

Danmark-Svendborg: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler

2020/S 043-101278

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Svendborg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Overgaard
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense kommune
By: odense
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: odense@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
By: Middelfart
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: middelfart@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: IdaBisballe.Rasmussen@silkeborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.silkeborgkommune.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: post@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
By: Randers
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: randers.kommune@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.randers.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0139a94f-464f-40f0-adcd-b7ed90990c4b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0139a94f-464f-40f0-adcd-b7ed90990c4b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0139a94f-464f-40f0-adcd-b7ed90990c4b/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rengøringsmaskiner med tilbehør til KomUdbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af rengøringsmaskiner til professionelt brug. Nærværende udbud gennemføres i fælles skab af en række kommuner, der er medlemmer af KomUdbud. Udbuddet er en 4 årig rammeaftale med en værdi på ca. 12. mio. DKK. Der vil blive evalueret ud fra garanti, kvalitet og pris, og der vil blive foretaget en afprøvning af maskinerne den 16.4.2020. For de tilbudsgiver som levere et konditionsmæssigt tilbud. For nærmere oplysning se udbudsmaterialet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 11 580 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39713410 Gulvrengøringsmaskiner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af rengøringsmaskiner til professionelt brug. Nærværende udbud gennemføres i fælles skab af en række kommuner, der er medlemmer af KomUdbud.

Maskinernes kompetencer spænder fra at kunne rengøre områder fra 100 m2 og op til over 750 m2 og er en blanding mellem ride-on og walk-behind maskiner. Derudover er udbuddet omfattet tilbehør til maskinerne. Der skal ligeledes være mulighed for at tilkøbe sig service på timebasis.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40 %
Omkostningskriterium - Navn: Garanti / Vægtning: 10 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 11 580 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 15/09/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet opdeles ikke, fordi området er så lille, at det ikke giver økonomisk mening, for hverken KomUdbud eller leverandørerne at opdele området. Det økonomiske incitament for at byde ind på opgaven vurderes at ville forsvinde ved opdeling. Udbuddet omfatter 8 kommuner, som alle er at betragte som ordregivere. Udbuddet udbydes af Svendbor Kommune på vegne af de øvrige kommuner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 00:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der anvendes e-katalog og alle fakturaer skal være elektroniske for at kommunen kan modtage og betale dem.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/02/2020