Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 101544-2019

04/03/2019    S44

Lithuania-Vilnius: Electricity meters

2019/S 044-101544

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: UAB Verslo aptarnavimo centras
National registration number: 303359627
Postal address: P. Lukšio g. 5B
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-08221
Country: Lithuania
Contact person: Alina Kolosova
E-mail: alina.kolosova@le.lt
Telephone: +370 61861689
Fax: +370 2594401
Internet address(es):
Main address: http://vac.le.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/47164
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=444843
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=444843&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Other activity: Klasikinio sektoriaus įmonė, teikianti verslo aptarnavimo paslaugas

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Išmaniosios apskaitos infrastruktūros pirkimas

II.1.2)Main CPV code
38554000 Electricity meters
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra, įskaitant:

— ~ 1,76 milijono elektros Išmaniųjų skaitiklių tiekimą,

— komunikacijos infrastruktūrą,

— Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą,

— Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą,

— integracijas su esamomis sistemomis,

— SMI valdymo perdavimą pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus),

— SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas,

— tolimesnį SM IS vystymą pagal pirkėjo poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32581000 Data-communications equipment
48614000 Data-acquisition system
72260000 Software-related services
72318000 Data transmission services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

Pirkimo objekto apimtis yra Išmaniosios apskaitos infrastruktūra, įskaitant:

— ~ 1,76 milijono elektros Išmaniųjų skaitiklių tiekimą,

— komunikacijos infrastruktūrą,

— Išmaniosios apskaitos informacinės sistemos įdiegimą,

— Išmaniosios apskaitos infrastruktūros (SMI) integracijų įgyvendinimą,

— integracijas su esamomis sistemomis,

— SMI valdymo perdavimą pirkėjui po įdiegimo (įskaitant apmokymus),

— SMI techninį palaikymą, priežiūrą bei konsultavimo paslaugas,

— tolimesnį SM IS vystymą pagal pirkėjo poreikius (tuo atveju, jei užsakoma papildomai, sutarties galiojimo laikotarpiu).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – AB „Energijos skirstymo operatorius–.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) ir dokumentus, patvirtinančius jo atitikimą keliamiems reikalavimams. Reikalavimai tiekėjo pašalinimo pagrindams, jo kvalifikacijos ir kitiems reikalavimams pateikiami kvietimo teikti paraiškas SPS priede Nr. 4.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/04/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
English, Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjų susirašinėjimas vykdomas tik šiomis priemonėmis.

Šio pirkimo metu bus vykdoma dalyvių kvalifikacinė atranka.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Verslo aptarnavimo centras UAB
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tiekėjas, norėdamas iki sutarties sudarymo ginčyti pirkėjo sprendimus ar veiksmus, turi teisę pateikti pirkėjui pretenziją:

1) per 5 darbo dienas nuo pirkėjo pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – 15 dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie pirkėjo priimtą sprendimą dienos, jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie pirkėjo priimtus sprendimus.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/02/2019