Servicii - 101572-2021

01/03/2021    S41

Polonia-Varşovia: Contract-cadru pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă

2021/S 041-101572

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 019-043163)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Frontex – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
Număr naţional de înregistrare: 140232006
Adresă: Plac Europejski 6
Localitate: Warsaw
Cod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Cod poștal: 00-844
Țară: Polonia
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://frontex.europa.eu/
Adresa profilului cumpărătorului: https://frontex.europa.eu/

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă

Număr de referinţă: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Cod CPV principal
64210000 Servicii de telefonie şi de transmisie de date
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestei proceduri de achiziții publice este încheierea unui contract-cadru de servicii cu un singur operator economic în vederea furnizării de servicii de telefonie mobilă pentru membrii personalului și pentru personalul suplimentar selectat.

Contractele-cadru rezultate din această licitație vor constitui o sursă de servicii pentru următoarele domenii:

1) Punerea la dispoziție de cartele SIM cu planuri de abonare pentru servicii mobile de voce, text și date în locații dispersate din punct de vedere geografic din statele membre ale UE și din alte țări din afara UE;

2) Furnizarea unei soluții pentru controlul utilizării serviciilor mobile, inclusiv gestionarea planurilor de date și de voce, configurarea serviciilor pe cartele SIM specifice și;

3) Furnizarea serviciului de asistență profesională care furnizează depanarea notificărilor incidentelor și asistență pentru servicii operaționale 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

Furnizarea de hardware de telefonie mobilă (telefoane mobile, tablete, telefoane inteligente, modemuri etc.) nu face obiectul acestei proceduri de achiziții publice.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/02/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 019-043163

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 03/03/2021
Ora locală: 15:00
A se citi:
Data: 16/03/2021
Ora locală: 15:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 05/03/2021
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 18/03/2021
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare:

Prelungirea termenului-limită de primire a ofertelor ca urmare a relaxării dovezilor de conformitate pentru un criteriu de selecție din caietul de sarcini al licitației.