Usługi - 101701-2017

TITytułPolska-Rybnik: Usługi ubezpieczeniowe
NDNr dokumentu101701-2017
PDData publikacji18/03/2017
OJDz.U. S55
TWMiejscowośćRYBNIK
AUNazwa instytucjiMiasto Rybnik (276255430)
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji3 - Władze lokalne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany16/03/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV66510000 - Usługi ubezpieczeniowe
66512100 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515000 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100 - Usługi ubezpieczenia od ognia
66515400 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66516400 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
OCPierwotny kod CPV66510000 - Usługi ubezpieczeniowe
66512100 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515000 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100 - Usługi ubezpieczenia od ognia
66515400 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66516400 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.rybnik.eu
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE