Építési beruházás - 101735-2021

01/03/2021    S41

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2021/S 041-101735

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15735681241
Postai cím: Erzsébet tér 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Palkó Júlia
E-mail: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu
Telefon: +36 18727474
Fax: +36 18727478
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékmű

Hivatkozási szám: EKR000099512021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezéssel érintett terület nagysága: kb. 200 m2

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 134 498 501.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest V. kerület

Kivitelezéssel érintett terület helyrajzi száma:

— Széchenyi rkp. - hrsz.: 24897/2

— id. Antall József rakpart - hrsz.: 24897/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Beruházás tárgya a Széchenyi rakparton, a Margit híd pesti hídfőjénél található, forgalom elől elzárt, hozzávetőlegesen mintegy 200 m2-es, a katasztrófát követően spontán kialakult emlékhely területen, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezdeményezésére az ajánlatkérővel való együttműködésében megvalósuló Hableány sétahajó-baleset áldozati emlékmű létesítése.

A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a főbb szerződéses feltételeket a jelen felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A munkaterület átadásának időpontjában esetlegesen hiányzó, Beruházás kivitelezéséhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat Megrendelő folyamatosan szolgáltatja olyan módon, hogy az a Vállalkozót a végteljesítési határidő megtartásában ne akadályozza.

Megrendelő, a Szerződő Felek által egyeztetett módon, előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 137-336095
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Hableány sétahajó-baleset áldozatai emlékmű

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10452556244
Postai cím: Kenyérgyári út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Fax: +36 28529070
Internetcím: http://www.pentakft.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 134 498 501.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Mérnöki szolgáltatások; tervezői művezetés; geodéziai munkák; állapotfelvétel; őrzés, vagyonvédelem; gépek, eszközök bérlése;

Felvonulási létesítmények bérlése; iroda bérlése; melléklétesítmények bérlése; szakfelügyelet; közműigénybevétellel összefüggő

Szolgáltatások; közműkiváltások/áthelyezések; minőségvizsgálatok, minősítő vizsgálatok; tűzszerészeti munkák;

Forgalomtechnikai munkák; bontási munkák; földmunka; kertészeti munkák, parkosítás; közműszerelvények szintbe emelése;

Hírközlési aknák szintbe emelése; szállítás; daruzási munkák; hulladék kezelés, szállítás, lerakás; vezetéképítés; vezeték élőre

Kötése;fúrási, sajtolási munkák; műtárgyépítés; szerkezetépítés; szakipari munkák; csőszerelés, hegesztés;

Lakatosszerkezetek előregyártása, beszerelése; gépészeti munkák; energiaellátás, villamos munkák; helyreállítási munkák;

Burkolatépítés; térburkolat építés; utcabútorok elhelyezése; vízépítési munkák; burkolat alépítményi munkák; öntözőhálózatok

Építése; kőmegmunkálás; speciális szállítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 10452556-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. XXI. fejezet

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/02/2021