Υπηρεσίες - 101827-2019

  • 101827-2019: Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: FL/TM19-BG
    Ημερομηνία δημοσίευσης:05/03/2019
    Έγγραφο:Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
    Ονομασία αρχής:Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης