Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 101861-2019

05/03/2019    S45

Belgium-Brüsszel: Bizonyos uniós intézményekben szolgálatot teljesítő gyakornokok csoportos egészségbiztosítására irányuló keretszerződés

2019/S 045-101861

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D – Culture and Creativity
Postai cím: Rue Joseph II. 70
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/index_en.htm
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Tanácsa
Postai cím: Rue de la Loi 175
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1048
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://consilium.europa.eu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága
Postai cím: TB/01LB0042
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://curia.europa.eu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Postai cím: Rue Belliard 99
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eesc.europa.eu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Régiók Európai Bizottsága
Postai cím: Rue Belliard 99-101
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1040
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2929
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu/portal/en
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: Rue Wiertz 60
Város: Brussels
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.ombudsman.europa.eu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Számvevőszék
Postai cím: 12, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-1615
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.eca.europa.eu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 100, bd Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
Kapcsolattartó személy: EAC Bureau des Stages
E-mail: Eac-Stages@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.eib.org
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

Belgium

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bizonyos uniós intézményekben szolgálatot teljesítő gyakornokok csoportos egészségbiztosítására irányuló keretszerződés

Hivatkozási szám: EAC/25/2018
II.1.2)Fő CPV-kód
66512200 Egészségbiztosítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szerződés átfogó célja csoportos egészségbiztosítási kötvény biztosítása az Európai Unió bizonyos intézményeiben dolgozó gyakornokok számára, a részt vevő uniós intézményekre vonatkozó egyedi szerződések formájában.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 500 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az intézményközi pályázati felhívás tárgya egészségbiztosítási fedezet nyújtása az ajánlatkérő számára, a részt vevő uniós intézmények gyakornokaira vonatkozóan.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 20 %
Minőségi kritérium - Név: Az egészségbiztosítási kötvény kezelése / Súlyszám: 17,5 %
Minőségi kritérium - Név: A munka és az erőforrások megszervezése / Súlyszám: 7,5 %
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 5 %
Ár - Súlyszám: 50 %
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Az Európai Bizottság hivatalos „kék könyv” gyakornoki rendszerére (2.3.2005 keltezésű C(2005)458. sz. bizottsági határozat) vonatkozó jogalap

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 174-393676
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: EAC/25/2018
Elnevezés:

Bizonyos uniós intézményekben szolgálatot teljesítő gyakornokok csoportos egészségbiztosítására irányuló keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/02/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AWP Health and Life
Nemzeti azonosító szám: 401154679 R.C.S. Bobigny
Postai cím: 7 rue Dora Maar
Város: Saint-Ouen
NUTS-kód: FR106 Seine-Saint-Denis
Postai irányítószám: 93400
Ország: Franciaország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 500 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 500 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 8 %

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Lásd az ajánlati felhívás I.3) szakaszában megjelölt internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemburg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési határozatról szóló értesítést követő 2 hónapon belül az odaítélési határozat érvénytelenítésére irányuló kérelmet nyújthat be. A kérések és általunk adott válaszok, illetve a hivatali visszásságra irányuló panaszok nem célozhatják és eredményezhetik az e határozat érvénytelenítésére irányuló jogorvoslati kérelem benyújtási határidejének felfüggesztését vagy új határidő elindítását. Az érvénytelenítési eljárások meghallgatásáért felelős szerv a VI.4.1) szakaszban szerepel.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/02/2019