Varer - 101898-2021

01/03/2021    S41

Danmark-Aarhus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2021/S 041-101898

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Rådhuspladsen 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Kjellerup Nordquist
E-mail: cakjn@aarhus.dk
Telefon: +45 41862052
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a44958e6-0fc3-437a-9603-cbabd3090ba4/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a44958e6-0fc3-437a-9603-cbabd3090ba4/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedshøring vedr. udbud af levering af materiale til tandreguleringen til Aarhus Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aarhus Kommune udbyder i løbet af foråret 2021 rammeaftaler vedrørende levering af materialer til tandregulering.

For at sikre, at vi ikke udelukker gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Aarhus Kommune valgt at sende dele af udkast til udbudsmaterialet i høring blandt potentielle tilbudsgivere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 166 656.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af buer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af buer.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af konventionelle brackets, bånd, bondingmateriale, tænger, coils, elastikker, m.m.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33130000 Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder
33138000 Produkter til tandproteser og tandregulering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af konventionelle brackets med tilhørende molarrør, bånd, bondingmateriale, tænger, coils, elastikker, m.m.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
06/04/2021

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kære potentielle tilbudsgiver.

Aarhus Kommune udbyder i løbet af foråret 2021 rammeaftaler vedrørende levering af materialer til tandregulering.

For at sikre, at vi ikke udelukker gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Aarhus Kommune valgt at sende dele af udkast til udbudsmaterialet i høring blandt potentielle tilbudsgivere.

Såfremt I ved gennemlæsningen af høringsmaterialet finder uhensigtsmæssigheder, er det vigtigt, at det er nu i forbindelse med høringen, at vi modtager information om dette. Når udbuddet først er bekendtgjort, er det rent juridisk begrænset, hvor meget vi har mulighed for at ændre i materialet.

Høringsmaterialet består af udkast til udbudsbetingelser, udkast til rammeaftale (inkl. bilag 1 til rammeaftalen) samt udkast til tilbudsliste (bemærk at tilbudslisten indeholder én fane pr. delaftale).

Øvrigt bilag til udbudsmaterialet indgår ikke i høringsmaterialet, hvorfor der i høringsmaterialet kan forekomme henvisninger til materiale, som ikke er medsendt til høring.

Der gøres opmærksom på, at tidsfrister herunder datoer i udbudsmaterialet endnu ikke fremgår. Desuden gøres opmærksom på, at henvisninger i materialet ikke endeligt er tilpasset.

Aarhus Kommune indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedhæftede materiale. Hvis I mener, at det fremsendte materiale indeholder uhensigtsmæssigheder, eller I har forslag til ændringer eller ønsker til præciseringer i materialet, modtager vi meget gerne et skriftligt høringssvar fra jer. Til brug for afgivelse af høringssvar hentes skabelon til høringssvar i Ethics og uploades efter udfyldelse ligeledes i Ethics.

Skriftlige høringssvar skal være uploadet i Ethics senest den 15. marts 2021.

Hvis høringssvaret vedrører bestemte afsnit i høringsmaterialet, bedes I henvise til det/de pågældende afsnit i materialet. Såfremt høringssvaret indeholder forslag til ændringer af materialet, ser vi meget gerne, at ændringsforslagene begrundes.

Efter høringsfristens udløb behandler den arbejdsgruppe, der forestår udbuddet, alle høringssvar. Arbejdsgruppen vil i den forbindelse vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende retningslinjer gælder for høringen: Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for gældende regler om aktindsigt. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i forbindelse med selve udbuddet. Der kan ikke afgives tilbud på baggrund af fremsendte udkast.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I meget velkomne til at kontakte Camilla Nordquist på mail: cakjn@aarhus.dk

Vi ser frem til at høre fra jer.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2021