Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 102038-2021

Submission deadline has been amended by:  154573-2021
01/03/2021    S41

Hungary-Berettyóújfalu: Operating-theatre devices

2021/S 041-102038

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gróf Tisza István Kórház
National registration number: 15372019209
Postal address: Orbán Balázs tér 1.
Town: Berettyóújfalu
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Postal code: 4100
Country: Hungary
Contact person: Muraközi Zoltán főigazgató
E-mail: titkarsag@berettyokorhaz.hu
Telephone: +36 54507567
Fax: +36 54507551
Internet address(es):
Main address: http://www.berettyokorhaz.hu
Address of the buyer profile: http://www.berettyokorhaz.hu
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000166722021/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000166722021/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Egészségügyi Intézmény
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FT-1281/GTIK/2020-Interrégió orvosi műszer ROHU357

Reference number: EKR000166722021
II.1.2)Main CPV code
33162100 Operating-theatre devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Interrégió orvosi műszer beszerzés (ROHU357) - „Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú-Bihar Euroregion” pályázat keretében adás-vételi szerződés alapján Ajánlatkérő különféle orvosi berendezéseket, készülékeket, ill. műszereket kíván beszerezni három részben. A teljesítés magában foglalja a gyárilag új különféle orvosi berendezések, készülékek, ill. műszerek leszállítását, üzembehelyezését és a 2 napos próbaüzem megtartását. A 2 napos próbaüzem megtartása a szállítási határidőbe beleértendő. Ajánlattevőnek 2*2 óra képzést kell tartania Ajánlatkérő által előre egyeztetett időpontban az általa kijelölt szakdolgozók részre.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1. rész Sürgősségi eszközök

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33121500 Electrocardiogram
33124100 Diagnostic devices
33162100 Operating-theatre devices
33162200 Operating-theatre instruments
33182100 Defibrillator
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)

II.2.4)Description of the procurement:

Teljes mennyiség 1. rész

1. Defibrillátor 2db

2. EKG készülék 4db

3. Perfúzor 12db

4. Infúziós pumpa 12db

5. Lélegeztetőgép 1db

6. Központi monitorrendszer + 8 darab moduláris betegőrzőmonitor 1rendszer

7. Külső pacemaker 1db

8. Mellkaskompressziós eszköz 1db

9. Videolaringoszkóp szett 1db

10. TCI pumpa 1db

11. Vénaszkenner 1db

12. Bronchofiberoszkóp 1db

A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Kérjük, az ártáblázatban megadottaknak megfelelően, a megajánlott gép, műszere esetében a pontos típus és származási ország feltűntetését is. Ajánlattevőnek a berendezés leszállításakor 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet is át kell adnia. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt karbantartási munkáinak ellátását is a jótállási időn belül.

A 321/2015 (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.

A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvétel dátumától számított 12 hónap.

Értékelés: Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli. Az értékelés módszerét azok terjedelme és a karaterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció 20. pontja tartalmazza.

Az értékelés szempontok részletezése:

1. értékelési szempont: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke (nettó összár HUF) súlyszám: 60, Értékelése fordított arányosság elve alapján

2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen.

Alszempontok részletezése: súlyszám: 40, Értékelése az alábbiakban megadottak szerint részletezve:

1./1. rész Defibrillátor, 2/1. értékelési szempont: Maximális energiaszint. Min. 200 J, előny a nagyobb. Kérjük megadni! (200 = 0 pont; 200 < - < 360 = 5 pont; 360 ≤ 10 pont) súlyszám: 5, Értékelése pontkiosztás módszerének elve alapján

2/2. értékelési szempont: Kimeneti áramerősség. Min. 0-140 mA, előny a szélesebb tartomány. Kérjük megadni! (=felső érték - alsó érték; 140 = 0 pont; 140 < - < 200 = 5 pont; 200 ≤ 10 pont) súlyszám: 5, Értékelése pontkiosztás módszerének elve alapján

1./2. rész EKG készülék, 2./3. értékelési szempont: Frekvencia válasz. Min. 0,05 - 150 Hz, előny a magasabb felső érték. Kérjük megadni! (max 300 Hz és a 300 Hz feletti ajánlat is a maximális pontot kapja) súlyszám: 5, Értékelése egyenes arányosság elve alapján

1./3. rész Perfúzor, 2./4. értékelési szempont: Kijelző mérete (min. 15 cm2, max. 50 cm2). A 15 cm2 érték alatt érvénytelen. A 15 cm2 érték minimális pontszámot kapja. Az 50 cm2 vagy afeletti érték a maximális pontszámot kapja. Előny a nagyobb kijelző! Kérjük megadni! súlyszám: 5, Értékelése egyenes arányosság elve alapján

1./4. rész Infúziós pumpa, 2./5. értékelési szempont: Primary/secondary infúzió sebessége külön állítható. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

1./5. rész Lélegeztetőgép, 2./6. értékelési szempont: A trendgörbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

1./6. rész Központi monitorrendszer+moduláris betegőrző monitor, 2./7. értékelési szempont: A kijelzővel rendelkező multi-paraméter modul hordfüllel rendelkezik, amely levétele nélkül a megajánlott moduláris monitorba (nem modulházba) helyezhető. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

1./11. rész Vénaszkenner, 2./8. értékelési szempont: Mélység detektáló üzemmód. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ROHU357

II.2.14)Additional information

Kizárólag komplett ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségben.

A VI.3) pont folytatása:

10.) Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.

11.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint bírálja el.

12. Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges!

13.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében, Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból eredő következményeket Ajánlattevő viseli.

14.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó.

15.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t. ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT. Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00). EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu. Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/. Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu.

16. FAKSZ: Némediné Horányi Márta njsz: 00369

17. Minden rész tekintetében: Nyertes Ajánlattevő a jótállási kötelezettség teljesítése során biztosítja, hogy szakemberei a lehető leghamarabb, de legkésőbb a hibabejelentést követő legkésőbb 24 órán belül a helyszínen megkezdik a hiba kijavítását és azt lehetőleg még azon napon be is fejezik, beleértve a hétvégéket és ünnepnapokat is.

18. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a Kbt. 142. § (1) - (2) bekezdéseinek figyelembevételével fog eljárni.

19. Az 1-3. rész II.2.7) pontjában megadott 3 hónap teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 90 napot jelent.

20. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

II.2)Description
II.2.1)Title:

2. rész Traumatológiai eszközök

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000 Electrosurgical unit
33169000 Surgical instruments
33169300 Surgical trays
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)

II.2.4)Description of the procurement:

Teljes mennyiség 2. rész:

1. Elektromos multifunkciós ágy 9db

2. Motoros szívó 4db

3. Arthoszkópos Shaver 2db

4. Sebészeti kéziműszer tálca 1szett

5. Traumatológiai kéziműszer tálca 1szett

6. Nőgyógyászati kéziműszerek 1szett

7. Nőgyógyászati laparoszkópos kéziműszerek 1szett

8. Fixateur Externe 1szett

9. Sebészeti feltáró 1szett

10. Elektrosebészeti készülék Argon plazma (APC) egységgel és termofúziós funkcióval 1db

11. NF sebészeti vágó/koaguláló készülék 1db

12. NF sebészeti vágó/koaguláló készülék bipoláris rezektoszkóp készlettel 1db

13. Jet lavage 2db

14. Aktív-passzív végtagmozgató 1db

15. Traumatológiai fúrómotor 1szett

A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Kérjük, az ártáblázatban megadottaknak megfelelően, a megajánlott gép, műszere esetében a pontos típus és származási ország feltűntetését is. Ajánlattevőnek a berendezés leszállításakor 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet is át kell adnia. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt karbantartási munkáinak ellátását is a jótállási időn belül.

A 321/2015 (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.

A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvétel dátumától számított 12 hónap.

Értékelés: Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli. Az értékelés módszerét azok terjedelme és a karaterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció 20. pontja tartalmazza.

Az értékelés szempontok részletezése:

1. értékelési szempont: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke (nettó összár HUF) súlyszám: 60, Értékelése fordított arányosság elve alapján

2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen

Alszempontok részletezése: súlyszám: 40, Értékelése az alábbiakban megadottak szerint részletezve:

2./1. rész Elektromos multifunkciós ágy, 2./1. értékelési szempont: 5. kerék a könnyebb irányíthatóság miatt. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen= 10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2./10. rész Elektrosebészeti készülék Argon plazma (APC) egységgel és termofúziós funkcióval, 2/2. értékelési szempont: A kijelző dönthető. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2/3. értékelési szempont: A készülék teljesítmény monitorozó rendszert tartalmaz, melyben grafikusan és numerikusan is visszanézhetők az utoljára használt teljesítményértékek. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2/4. értékelési szempont: Készülékhez illeszthető vezetéknélküli lábpedál. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2/5. értékelési szempont: Integrált argon modul megléte. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2./11. rész NF sebészeti vágó/koaguláló készülék: 2/6. értékelési szempont: A kijelző dönthető. Igen/Nem, Előny a megléte! Kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2/7. értékelési szempont: A készülék teljesítmény monitorozó rendszert tartalmaz, melyben grafikusan és numerikusan is visszanézhetők az utoljára használt teljesítményértékek.Igen/Nem, Előny a megléte! Kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2/8. értékelési szempont: Készülékhez illeszthető vezetéknélküli lábpedál. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 5, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ROHU357

II.2.14)Additional information

Kizárólag komplett ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségben.

II.2)Description
II.2.1)Title:

3. rész Laboratóriumi eszközök

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
33159000 Clinical chemistry system
33600000 Pharmaceutical products
39711130 Refrigerators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU321 Hajdú-Bihar
Main site or place of performance:

Gróf Tisza István Kórház (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.)

II.2.4)Description of the procurement:

Teljes mennyiség 3. rész

1. Hemokultúra automata 1db

2. Identifikáló automata 1db

3. Táptalaj öntő automata 1db

4. CO2 Termosztát 1db

5. CO2 Inkubátor rezisztencia vizsgálathoz 1db

6. Antibiotikum diszpenzer 12db

7. Kenetfestő automata 1db

8. Immunkémiai automata 1db

9. Etikett nyomtató 2db

10. Bárkód olvasó 15db

11. Kisüzemi kenőcskeverő 1db

12. Receptúrai kenőcskeverő 1db

13. Centigramm mérleg (méréshatár min 320g) 1db

14. Centigramm mérleg (méréshatár min 3500g) 1db

15. Gyógyszertári hűtőszekrény (kap. min 240 l) 2db

16. Gyógyszerosztó kocsi 15db

17. Gyógyszeradagoló doboz 1500db

18. 4 kosaras polcállvány 1db

A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Kérjük, az ártáblázatban megadottaknak megfelelően, a megajánlott gép, műszere esetében a pontos típus és származási ország feltűntetését is. Ajánlattevőnek a berendezés leszállításakor 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet is át kell adnia. A jótállás magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt karbantartási munkáinak ellátását is a jótállási időn belül.

A 321/2015 (XII. 30.) Korm. rendelet 46. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.

A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres próbaüzemet követő átadás-átvétel dátumától számított 12 hónap.

Értékelés: Az Ajánlatkérő által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli. Az értékelés módszerét azok terjedelme és a karaterkorlátozás miatt a Közbeszerzési dokumentáció 20. pontja tartalmazza.

Az értékelés szempontok részletezése:

1. értékelési szempont: Az ellenszolgáltatás teljes nettó értéke (nettó összár HUF) súlyszám: 81, Értékelése fordított arányosság elve alapján

2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen

Alszempontok részletezése: súlyszám: 54, Értékelése az alábbiakban megadottak szerint részletezve:

3./1. rész Hemokultúra automata, 2/1. értékelési szempont: Maximális férőhely. Előny a nagyobb érték! Min 100 db, a min 100 db alatt érvénytelen. Max 120db, és a feletti ajánlat is a maximális pontszámot kapja. Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján

2/2. értékelési szempont: Műanyagból készült palackok. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

3./3. rész Táptalaj öntő automata, 2/3. értékelési szempont: Petri csésze kapacitás. Előny a nagyobb érték! Min 200 db, a 200 db alatt érvénnytelen. Max. 600 db, a feletti ajánlat is a maximális pontszámot kapja. Kérjük megadni! Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján

2/4. értékelési szempont: Töltő programok száma. Előny a nagyobb érték! Min 10db, a 10 db alatt érvénytelen. Max 25 db, a 25 db feletti ajánlat is a maximális pontszámot kapja. Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján

3./4. rész CO2 termosztát, 2/5. értékelési szempont: TC (thermo conductivity) CO2 szenzor. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

2/6. értékelési szempont: Magas hőmérsékletű önsterilizáló rendszer. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

3./7. rész Kenetfestő automata, 2/7. értékelési szempont: Egy ciklusban megfestett lemezek száma. Előny a nagyobb érték! Mind 6 db, a 6 db alatt érvénytelen. Max 12 db. Kérjük megadni! (db) súlyszám: 6, Értékelése egyenes arányosság elve alapján

2/8. értékelési szempont: A készülékhez citocentrifuga rotor rendelhető. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

3./8. rész Immunkémiai automata, 2/9. értékelési szempont: A reagens csomagolása tartalmazza a kalibrátort és kontrollt. Előny a megléte! Igen vagy nem, kérjük megadni! (Igen=10 pont, Nem= 0 pont) súlyszám: 6, Értékelése az adott funkció/tulajdonság megléte alapján

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 2. értékelési szempont: Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése / Weighting: 54
Price - Weighting: 81
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ROHU357

II.2.14)Additional information

Kizárólag komplett ajánlat adható az adott részben megadott teljes mennyiségben.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (2) bek.-ben foglaltak alapján Ajánlattevőnek ajánlattételkor kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közb. dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A kizáró okok fenn nem állását alátámasztó dokumentumokat Ajánlattevőknek a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevők a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7.§, és 12-16. § szerint szerint kötelesek igazolni, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatályalá. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § (8. § ib) pont kivételével) szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § (10. § gb) pont kivételével) szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 64. § (1) bek. alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közb. Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közb. eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közb. eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Minden rész tekintetében:

Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az EEKD dokumentumban elegendő az α (alfa) nyilatkozatot megtenni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként feltűntetett nyilatkozat tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

M1. Az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb szállításait a teljesítés ideje (kezdete és befejezés év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél neve és telefonszáma, a szállítás tárgya és mennyisége feltűntetésével, valamint a nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.

A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) és (2) bekezdése szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. A referencia egy vagy több szerződéssel is igazolható.

Ajánlatkérő a három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell a megajánlott termék(ek)re vonatkozó a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek., valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozat (EC Conformity Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek.

M.3. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján, Ajánlattevőnek be kell nyújtania a megajánlásra kerülő berendezések, készülékek, ill. eszközök gyártói prospektusát vagy a gyártó vagy forgalmazó által hitelesített ábrás termékismertetőt, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a vonatkozó berendezések, készülékek, ill. eszközök műszaki paraméterei kielégítik a műszaki leírásban megadott szakmai minimumkövetelményeket.

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan

M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, az alábbi különféle sürgősségi és/vagy traumatológiai, és/vagy laboratóriumi készülékek és/vagy műszerek szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal:

1. rész: legalább 11 darab,

2. rész: - legalább 9 darab,

3. rész: - legalább 2 db

M.2. Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján, a megajánlott termék(ek) nem rendelkezik, a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) bek., valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal (EC Conformity Declaration) és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján szükséges - bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, amely szerint az orvostechnikai eszköz megfelel a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben vagy az orvostechnikai eszközökről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendeletében meghatározott alapvető követelményeknek

M.3. Amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a megajánlásra kerülő berendezések, készülékek, ill. eszközök esetében gyártói prospektusa vagy a gyártó vagy forgalmazó által hitelesített ábrás termékismertető alapján egyértelműen megállapítható, hogy a vonatkozó berendezések, készülékek, ill. eszközök műszaki paraméterei nem elégítik ki a műszaki leírásban megadott szakmai minimumkövetelményeket.

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít részteljesítésre. Nyertes Ajánlattevő egy darab rész-számla és egy darab végszámla benyújtására jogosult. Nyertes Ajánlattevő az egy darab rész-számla benyújtására 50 %-os teljesítés esetén jogosult. A projekt támogatási intenzitása 100 %. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termék ellenértékét a közbeszerzési Dokumentációban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (6) és (10) bekezdéseiben foglaltak alapján, a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 27/A. § alapján Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Vevő fizetési késedelme esetén, Eladó a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § -ban foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamatra jogosult.

Késedelmi kötbér: Eladó, a késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a teljes nettó szerződéses árára vetített 1 %, legfeljebb azonban a teljes nettó szerződéses érték 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles.

Meghiúsulási kötbér: a teljes szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenértékének 25 %-a.

A fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumban megadott szerződéstervezet 3. pontja tartalmazza.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/03/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 23/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/03/2021
Local time: 13:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Az EKR rendszer az ajánlatok felbontását, az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével kezdi meg.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell nyújtaniuk a közbeszerzési dokumentum II.7. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Az EKR-ben Ajánlattevő, a közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. A gazdasági szereplőknek a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazni.

2.)A Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.

3.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő azonban közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.

4.) Ajánlattevőnek, (közös) ajánlattevőnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. másolatát. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges!

5.) A Közbeszerzési Dokumentumok teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, minden regisztrált ajánlattevő számára elérhető az EKR rendszerben, EKR azonosító szám EKR000166722021 az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentum az ajánlattételi határidő lejártáig érhető el.

6.) Az ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtani.

7.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3.M1. és M.2. pontjában megadottak szerint.

8). Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, az Ajánlati Felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig a www.ekr.gov.hu címen. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb az EKR rendszeren keresztül megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése során azt figyelembe vettem. Kérjük a kérdéseket „word” formátumban is megküldeni.

9.) Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Folytatás az 1. rész II.2.14. pontjában

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/02/2021