A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 102102-2017

18/03/2017    S55

Magyarország-Budapest: Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások

2017/S 055-102102

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobó István, gazdasági igazgató-helyettes
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200043
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: nonprofit gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés.

II.1.2)Fő CPV-kód
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Szállodai szolgáltatások biztosítása a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvizi Világbajnokságon résztvevő MÉDIA számára 3*-os szálláshelyen Budapesten”.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 225 709 615.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Rész száma: 1.rész
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55110000 Szállodai szállásszolgáltatás
55120000 Szállodai találkozókkal és konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások
55130000 Egyéb szállodaipari szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. sz. rész:

„Szállodai szolgáltatások biztosítása a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon résztvevő MÉDIA számára min.3*-os szálláshelyen Budapesten – 80 szoba biztosításával”

A közbeszerzés mennyisége: 80 szoba biztosítása reggelivel;

A szerződés teljesítési időtartama 13.7.2017. – 31.7.2017.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő további + 10 %-os mértékű opciós megajánlást kér a mennyiségek tekintetében.

Az opció lehívásának jogával Ajánlatkérő a VB hivatalos kezdőnapját megelőző 30. napjáig élhet a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Rész száma: 2.rész
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55110000 Szállodai szállásszolgáltatás
55120000 Szállodai találkozókkal és konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások
55130000 Egyéb szállodaipari szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. sz. rész:

„Szállodai szolgáltatások biztosítása a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon résztvevő MÉDIA számára min.3*-os szálláshelyen Budapesten – 120 szoba biztosításával”

A közbeszerzés mennyisége: 120 szoba biztosítása reggelivel;

A szerződés teljesítési időtartama 13.7.2017. – 31.7.2017.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő további + 10 %-os mértékű opciós megajánlást kér a mennyiségek tekintetében.

Az opció lehívásának jogával Ajánlatkérő a VB hivatalos kezdőnapját megelőző 30. napjáig élhet a közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek szerint.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. Második Része alapján, a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás jogalapját támasztja alá, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során olyan szolgáltatást kíván megrendelni, amelynek eredményeként létrejövő szerződések megkötésére a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. §-a alapján kerül sor.

Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi XXXIII. törvény; 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet.

A Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes

esetben,ha az feltétlenül szükséges, mivel az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt a nyílt, a meghívásos vagy a tárgyalásos eljárásra előírt határidők nem lennének betarthatóak; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából, vagy az ajánlatkérő által előidézett okból.

A Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes uszodakomplexum létrehozásának, valamint a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi

Világbajnokság megrendezésének és szervezésének céljából gondoskodott a 2015. évi XXXIII. törvény megalkotásáról.

A 2015. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdés értelmében a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására.

A rendkívüli sürgősség abból adódik, hogy a 2017. évi világbajnokság időpontja a nyári turisztikai csúcsszezonra esik, és a korábban e tárgyban lefolytatott eljárás a Kbt. 75.§ 1) bek.) b) pontja alapján eredménytelen lett, a szállások előzetes lefoglalása pedig sürgős és elengedhetetlen a világesemény sikeres lebonyolításához.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Rész száma: 1.
Elnevezés:

MÉDIA számára min.3*-os szálláshely_Budapesten_80 szoba

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jes Travel Kft.
Postai cím: Margó Tivadar u. 200./2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1186
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24 747 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 70 355 769.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

MÉDIA számára min.3*-os szálláshely_Budapesten_120_szoba

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
07/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Belvárosi Szállodák Kft. (Székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 7-8.;
Postai cím: Március 15. tér 7-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 155 353 846.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a tárgyalások során a beszerzés mennyiségeit oly módon pontosította, hogy mind a határidők, mind a szobamennyiségek során a mennyiségeket megemelte, a lemondási feltételek sávos meghatározásával. Így a leszerződött szobamennyiségek összértékei -keretmennyiségként- a becsült értékhez képest magasabbak lettek. Ajánlatkérő a tárgyalások lezárását követően a szerződésekhez szükséges további fedezetet biztosította.

KKV besorolás:

Jes Travel Kft. (Székhelye: 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 200./2., Adószáma: 13699590-2-43).

Belvárosi Szállodák Kft. (Székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 7-8.; Adószáma: 13934190-2-41).

A jelen közbeszerzési eljárás jogalapját támasztja alá, hogy Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás során olyan szolgáltatást kíván megrendelni, amelynek eredményeként létrejövő szerződések megkötésére a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. §-a alapján kerül sor. Vonatkozó jogszabályok: 2015. évi XXXIII. törvény; 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet., Kbt. 98. § (2) bek. e) pontja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/03/2017