Dienstleistungen - 102239-2023

17/02/2023    S35

Polen-Poznań: Reinigungsdienste

2023/S 035-102239

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 025-070218)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Termy Maltańskie Sp z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 7781401096
Postanschrift: Termalna 1
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415 Miasto Poznań
Postleitzahl: 61-028
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Lewandowska
E-Mail: info@termymaltanskie.com.pl
Telefon: +48 612226101
Fax: +48 612226157
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.termymaltanskie.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/termymaltanskie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/TM/pn/02/2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania Kompleksu „Termy Maltańskie”

położonego w Poznaniu przy ul. Termalnej nr 1 (dalej jako „Kompleks”), na który składają się budynki (dalej jako

„Obiekt”), baseny zewnętrzne, tereny zielone, parkingi, ciągi komunikacyjne i inne tereny zewnętrzne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 025-070218

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.2.7
Anstatt:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

muss es heißen:

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: TAK

Zakres zamówień powtarzających się o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7) PZP, określono w Rozdziale XXIV SWZ. a) wielkość lub zakres zamówienia - opisany w SWZ do 1,89% wartości zamówienia podstawowego; b) Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: - dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia nowego niż zamówienia podstawowego, - zgodnie z warunkami umowy podstawowej oraz warunkami ustalonymi w wyniku negocjacji, w wyniku których zostanie ustalone wynagrodzenie

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: