Lieferungen - 102262-2022

25/02/2022    S40

Polen-Jasło: Solarenergie

2022/S 040-102262

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 013-028655)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Postanschrift: ul. Konopnickiej 82
Ort: Jasło
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 38-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło - adres pocztowy, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło - adres do doręczeń osobistych i kurierskich;
E-Mail: zamowienia@wisloka.pl
Telefon: +48 134437021
Fax: +48 134437023
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://wisloka.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii (dalej „instalacji OZE” lub „inwestycji”) w domach prywatnych, obejmujące ustalenie rozwiązań projektowych, dostawę i montaż urządzeń

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.BO.271.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09330000 Solarenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Celem Projektu jest m.in. zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Jasło. Długoterminowe korzyści osiągnięte w obszarze oddziaływania projektu to poprawa środowiska naturalnego na terenie Gminy Jasło, na co wpłynie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Do podstawowych zadań Wykonawcy należy: opracowanie założeń projektowych wykonania instalacji, w tym opis robót niezbędnych dla realizacji inwestycji, dostawa urządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji inwestycji, zrealizowanie inwestycji i uruchomienie instalacji, uzyskanie pozwoleń na budowę oraz na użytkowanie (jeśli wymagane), indywidualne przeszkolenie użytkowników instalacji w lokalizacjach instalacji. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część 1. Instalacje kolektorów słonecznych i pomp ciepła, Część 2. Instalacje fotowoltaiczne

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/02/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 013-028655

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 28/02/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 28/05/2022
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 28/02/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: