Tjenesteydelser - 102329-2018

08/03/2018    S47

Belgien-Bruxelles: Udvidelse og konsolidering af Egnos og Galileo-programmerne

2018/S 047-102329

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postadresse: Avenue d'Auderghem 45
By: Brussels
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: B-1049
Land: Belgien
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3066
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse og konsolidering af Egnos og Galileo-programmerne

Sagsnr.: 634/PP/GRO/RCH/17/9877
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38112100 Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udvidelse og konsolidering af et robust tidsbestemmelsessystem. Undersøgelse af tidsbestemmelsestjenesternes integritet og høje præcision. Analyse af brugen af globale satellitnavigationssystemer (GNSS) ved generering og distribution af standardtid i Europa.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

I kontrahentens lokaler eller andre steder som angivet i udbudsmaterialet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aktiviteten vil udvide og konsolidere definitionen af det robuste tidsbestemmelsessystem for både EGNOS og Galileo. Der anmodes om en dybdegående analyse af supplerende funktioner såsom tidsbestemmelsessystemets integritet i forbindelse med både EGNOS- og Galileo-løsninger, høj præcision i tidsbestemmelsen og alt sammen integreret via dedikerede testkampagner med henblik på at dokumentere resultaterne. Det er muligt at foreslå andre funktioner. Disse skal dokumenteres via testkampagner på samme niveau som ovennævnte. Projektets udfald vil være et udvidet og konsolideret tidsbestemmelsessystem for både EGNOS og Galileo. Derudover skal en dedikeret opgave analysere den aktuelle brug af GNSS ved generering og distribution af standardtid i Europa. Projektet skal herefter analysere indførelsen af europæisk GNSS i de pågældende områder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 350 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Denne aktivitet vil blive gennemført inden for EU's rammeprogram for forskning og innovation Horisont 2020 (H2020).
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/05/2018
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/05/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Europa-Kommissionen,

Directorate-general for internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,

Financial Management of Space Programmes (02).

Kontoradresse: Avenue d'Auderghem 45,

B-1049 Brussels, Belgien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

En bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver skal være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at deltage, bedes meddele dette ved fremsendelse af en e-mail til GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu senest 48 timer i forvejen. Denne meddelelse skal underskrives af en bemyndiget ansat hos tilbudsgiveren og skal angive navnet på den person, der skal overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3, da oplysningerne er anført i opfordringen til afgivelse af bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2018