Szolgáltatások - 102329-2018

08/03/2018    S47

Belgium-Brüsszel: Az Egnos és a Galileo időmérő szolgáltatásának kiterjesztése és megerősítése

2018/S 047-102329

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Postai cím: Avenue d'Auderghem 45
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: B-1049
Ország: Belgium
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3066
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai Bizottság, Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az Egnos és a Galileo időmérő szolgáltatásának kiterjesztése és megerősítése

Hivatkozási szám: 634/PP/GRO/RCH/17/9877
II.1.2)Fő CPV-kód
38112100 Globális navigációs és helyzetmeghatározó rendszerek (GPS vagy egyenértékű)
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nagy teljesítményű időmérő szolgáltatás koncepciójának kiterjesztése és megerősítése. Az időmérő szolgáltatások feddhetetlenségére és nagy pontosságára vonatkozó vizsgálat. A globális navigációs műholdrendszernek (GNSS) a hivatalos idő meghatározására és Európa-szerte történő terjesztésére vonatkozó gyakorlatának elemzése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
73000000 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások és kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A nyertes ajánlattevő telephelye, illetve bármely egyéb, a pályázati dokumentációban feltüntetett helyszín.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tevékenység ki fogja terjeszteni és meg fogja erősíteni a nagy teljesítményű időmérő szolgáltatás koncepciójának definícióját az EGNOS-ra éa a Galileora is vonatkozóan. A feladat mélyreható elemzés elvégzése olyan további jellemzőkre vonatkozóan, mint az időmérő szolgáltatás feddhetetlensége az EGNOS és a Galileo megoldásai esetén, az időmérő szolgáltatás nagy pontossága, és mindezt erre a célra megvalósított tesztkampányokkal együtt kell végezni az eredmények igazolására. Egyéb jellemzők vizsgálata is ajánlható; ezeket az előbbihez hasonló szintű tesztkampány eredményei kell, hogy alátámasszák. A projekt eredménye egy kiterjesztett és megerősített időmérő szolgáltatás koncepciója lesz az EGNOS és a Galileo számára. Továbbá egy célirányosan meghatározott feladat keretén belül sor kerül a jelenlegi globális navigációs műholdrendszernek (GNSS) a hivatalos idő meghatározására és Európa-szerte történő terjesztésére vonatkozó gyakorlatának elemzésére. A projekt aztán elemezni fogja az európai globális navigációs műholdrendszer bevezetését a szóban forgó területeken.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 350 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Ez a művelet az EU Horizont 2020 (H2020) kutatási és fejlesztési keretprogramjának részeként valósul meg.
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/05/2018
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/05/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:

Európai Bizottság,

Directorate-general for internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,

Financial management of space programmes (02).

Az iroda címe: Avenue d'Auderghem 45,

1049 Brussels, Belgium.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A tenderbontáson minden ajánlattevő egy-egy felhatalmazott képviselője lehet jelen. A tenderbontáson részt venni kívánó vállalatok szándékukról legalább 48 órával korábban küldjenek értesítést a GROW-GP2-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu e-mail címre. Ezt a szándéknyilatkozatot az ajánlattevő felhatalmazott tisztviselőjének kell aláírnia, megadva annak a személynek a nevét, aki részt vesz a pályázatbontáson.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban közölt internetcímet, mivel a vonatkozó információt az ajánlati felhívás tartalmazza.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/03/2018