Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 102366-2014

Normál nézet megjelenítése

27/03/2014    S61

Luxemburg-Luxembourg: Reáljavakra vonatkozó vásárlóerő-paritásokkal (PPP-k) kapcsolatos statisztikai szolgáltatások beszerzése

2014/S 061-102366

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat
Postai cím: rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat
Postai cím: rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Laurs Nørlund
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetcím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Hivatalos név: Európai Bizottság, Eurostat
Postai cím: Jean Monnet épület, rue Alcide de Gasperi
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2920
Ország: Luxemburg
Címzett: Laurs Nørlund, A5-(CAD) Egység Bech F2/907
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Statisztika.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Reáljavakra vonatkozó vásárlóerő-paritásokkal (PPP-k) kapcsolatos statisztikai szolgáltatások beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
A teljesítés helye: A nyertes ajánlattevő telephelye.
NUTS-kód
II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
1. tétel: a készülékekkel kapcsolatos 2015. évi, PPP-árfelmérés koordinálása:
Ez a tétel a 2015-ben végrehajtandó felmérést foglalja magában. Ennek a felmérésnek az előkészületei 2014-ben kezdődnek meg, a felmérés hitelesítése 2016-ban zárul le. A munka mind a 37 résztvevő országban elvégzendő felmérést magában foglalja.
2. tétel: az építkezésekkel kapcsolatos, 2015. és 2016. évi PPP-árfelmérések koordinálása:
Ez a tétel a 2015-ben és 2016-ban elkészítendő felméréseket foglalja magában. A munka mind a 37 résztvevő országban elvégzendő felmérést magában foglalja.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79330000 Statisztikai szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
1. tétel: a készülékekkel kapcsolatos 2015. évi, PPP-árfelmérés koordinálása – az e pályázati felhívás keretében elvégzendő munka 2 egymást átfedő szerződés keretében fog megvalósulni, melyek egyenként 29-29 hónapos időszakra szólnak: az első szerződés a 2015. évi felméréssel kapcsolatos tevékenységeket fedi le, míg a második szerződés (amely 1.7.2015 és 1.8.2015. között kezdődik) a 2016. évi felméréssel kapcsolatos tevékenységeket fedi le.
Az 1 szerződés keretében elvégzendő munka becsült volumene:
— kb. 25 emberhónap (azaz az összvolumen kb. 50 emberhónap),
— 37, külön-külön 1-1 napos országmisszió.
2. tétel: az építkezésekkel kapcsolatos, 2015. és 2016. évi PPP-árfelmérések koordinálása – a munka időtartama 29 hónap lesz. A munka becsült összvolumene a szerződés teljes időtartama alatt:
— megközelítőleg 50 emberhónap,
— évente 6–7 segítségnyújtási országmisszió.
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 29 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: A készülékekkel kapcsolatos 2015. évi, PPP-árfelmérés koordinálása
1)Rövid meghatározás
Ez a tétel a 2015-ben végrehajtandó felmérést foglalja magában. Ennek a felmérésnek az előkészületei 2014-ben kezdődnek meg, a felmérés hitelesítése pedig 2016-ban zárul le.
A munka mind a 37 résztvevő országban elvégzendő felmérést magában foglalja.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79330000 Statisztikai szolgáltatások

3)Mennyiség
A munka elvégzésének időtartama 29 hónap lesz. A munka becsült összvolumene a szerződés teljes időtartam alatt:
— megközelítőleg 50 emberhónap,
— 37, külön-külön 1-1 napos országmisszió.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 29 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Az építkezésekkel kapcsolatos, 2015. és 2016. évi PPP-árfelmérések koordinálása
1)Rövid meghatározás
Ez a tétel a 2015-ben és 2016-ban elkészítendő felméréseket foglalja magában. A munka mind a 37 résztvevő országban elvégzendő felmérést magában foglalja.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79330000 Statisztikai szolgáltatások

3)Mennyiség
Az e pályázati felhívás keretében elvégzendő munka 2 egymást átfedő szerződés keretében fog megvalósulni, melyek egyenként 29-29 hónapos időszakra szólnak: az első szerződés a 2015. évi felméréssel kapcsolatos tevékenységeket fedi le, míg a második szerződés (amely 1.7.2015 és 1.8.2015. között kezdődik) a 2016. évi felméréssel kapcsolatos tevékenységeket fedi le.
Az 1 szerződés keretében elvégzendő munka becsült volumene:
— kb. 25 emberhónap (azaz az összvolumen kb. 50 emberhónap),
— évente 6–7 segítségnyújtási országmisszió.
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
Az időtartam hónapban: 29 (a szerződés megkötésétől számítva)
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 15.5.2014 - 16:00
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 12 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 6.6.2014 - 10:00

Hely:

Eurostat, B4/444-es terem, Joseph Bech épület, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A tenderbontáson minden ajánlattevő részéről 1-1 felhatalmazott képviselő lehet jelen. Az ajánlattevő vagy meghatalmazott képviselője által aláírt írásos meghatalmazást a tenderbontást végző bizottság elnökének be kell mutatni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A pályázati dokumentáció közvetlenül, minden előzetes kérelem/regisztráció nélkül hozzáférhető elektronikus úton az I.1. pontban említett internetcímen.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes fél értesítésétől, illetve – ennek hiányában – az eredmény ismertté válásától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
17.3.2014