Informāciju par medicīniskā aprīkojuma iepirkuma konkursiem skatiet mūsu lapā par Covid-19.

Konference par Eiropas nākotni ir jūsu iespēja paust savas idejas un palīdzēt veidot nākotnes Eiropu. Tieciet sadzirdēts!

Pakalpojumi - 102366-2014

Rādīt kompakto skatījumu

27/03/2014    S61

Luksemburga-Luksemburga: Statistikas pakalpojumu sniegšana attiecībā uz pirktspējas paritātēm (PPP) kapitālieguldījumu precēm

2014/S 061-102366

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Eurostat
Pasta adrese: rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2920
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): Laurs Nørlund
E-pasts: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektroniska piekļuve informācijai: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Eurostat
Pasta adrese: rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2920
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): Laurs Nørlund
E-pasts: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Eurostat
Pasta adrese: Žana Monē ēka, rue Alcide de Gasperi
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2920
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): Laurs Nørlund, A.5 daļa – (CAD) Bech F2/907
E-pasts: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Cita: statistika.
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Statistikas pakalpojumu sniegšana attiecībā uz pirktspējas paritātēm (PPP) kapitālieguldījumu precēm.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 10: Tirgus izpētes un sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja telpas.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
1. daļa: 2015. gada pirktspējas paritāšu cenu apsekojuma par aprīkojuma precēm koordinēšana.
Šī daļa attiecas uz 2015. gadā veicamo apsekojumu. Sagatavošanās šā apsekojuma veikšanai tiks sākta 2014. gadā, un tā validācija tiks pabeigta 2016. gadā. Darbs ietver apsekojuma veikšanu visās 37 iesaistītajās valstīs.
2. daļa: 2015. un 2016. gada pirktspējas paritāšu cenu apsekojumu par būvniecību koordinēšana.
Šī daļa attiecas uz 2015. un 2016. gadā veicamajiem apsekojumiem. Darbs ietver apsekojumu veikšanu visās 37 iesaistītajās valstīs.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79330000 Statistikas pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par vienu vai vairākām daļām
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
1. daļa: 2015. gada pirktspējas paritāšu cenu apsekojuma par aprīkojuma precēm koordinēšana – darbs, kas jāveic saskaņā ar šo uzaicinājumu uz konkursu, tiks ietverts 2 saistītos līgumos, no kuriem katrs aptvers 29 mēnešus ilgu darba periodu: pirmā līguma ietvaros būs jāveic pasākumi saistībā ar 2015. gada apsekojumu, bet otrā līguma ietvaros (kura sākuma datums būs starp 1.7.2015 un 1.8.2015) – pasākumi saistībā ar 2016. gada apsekojumu.
Paredzams, ka darba apjoms 1 līguma ietvaros būs:
— aptuveni 25 cilvēkmēneši (t. i., kopējais apjoms ir aptuveni 50 cilvēkmēneši),
— 37 valstīs veicami uzdevumi, kuru ilgums ir 1 diena.
2. daļa: 2015. un 2016. gada pirktspējas paritāšu cenu apsekojumu par būvniecību koordinēšana – darbu ilgums būs 29 mēneši. Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs:
— aptuveni 50 cilvēkmēneši,
— 6–7 valstīs veicami palīdzības uzdevumi gadā.
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 29 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

Informācija par daļām

Daļa Nr.: 1 Nosaukums: 2015. gada pirktspējas paritāšu cenu apsekojuma par aprīkojuma precēm koordinēšana
1)Īss apraksts
Šī daļa attiecas uz 2015. gadā veicamo apsekojumu. Sagatavošanās šā apsekojuma veikšanai tiks sākta 2014. gadā, un tā validācija tiks pabeigta 2016. gadā.
Darbs ietver apsekojuma veikšanu visās 37 iesaistītajās valstīs.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79330000 Statistikas pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
Darba izpildes laiks būs 29 mēneši. Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs:
— aptuveni 50 cilvēkmēneši,
— 37 valstīs veicami uzdevumi, kuru ilgums ir 1 diena.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 29 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām
Daļa Nr.: 2 Nosaukums: 2015. un 2016. gada pirktspējas paritāšu cenu apsekojumu par būvniecību koordinēšana
1)Īss apraksts
Šī daļa attiecas uz 2015. un 2016. gadā veicamajiem apsekojumiem. Darbs ietver apsekojumu veikšanu visās 37 iesaistītajās valstīs.
2)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

79330000 Statistikas pakalpojumi

3)Daudzums vai apjoms
Darbs, kas jāveic saskaņā ar šo uzaicinājumu uz konkursu, tiks ietverts 2 saistītos līgumos, no kuriem katrs aptvers 29 mēnešus ilgu darba periodu: pirmā līguma ietvaros būs jāveic pasākumi saistībā ar 2015. gada apsekojumu, bet otrā līguma ietvaros (kura sākuma datums būs starp 1.7.2015 un 1.8.2015) – pasākumi saistībā ar 2016. gada apsekojumu.
Paredzams, ka darba apjoms 1 līguma ietvaros būs:
— aptuveni 25 cilvēkmēneši (t. i., kopējais apjoms ir aptuveni 50 cilvēkmēneši),
— 6–7 valstīs veicami palīdzības uzdevumi gadā.
4)Norāde par atšķirīgu līguma darbības laiku vai atšķirīgu uzsākšanas/pabeigšanas datumu
Ilgums mēnešos: 29 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
5)Papildu informācija par daļām

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Lūdzam skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Lūdzam skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Lūdzam skatīt konkursa specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: lūdzam skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: lūdzam skatīt konkursa specifikācijas.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: lūdzam skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
lūdzam skatīt konkursa specifikācijas.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: jā

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 15.5.2014 - 16:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 12 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 6.6.2014 - 10:00

Vieta:

Eurostat, B4/444 kabinets, Žozefa Beha ēka, rue Alphonse Weicker, 2721 Luksemburga (Kiršberga), LUKSEMBURGA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: šajā atvēršanas sanāksmē var piedalīties 1 pilnvarots katra pretendenta pārstāvis. Pretendentam atvēršanas komisijas priekšsēdētājam jāiesniedz rakstveida pilnvara, ko parakstījis pretendents vai tā atbilstoši pilnvarotais pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
I.1. iedaļā minētajā interneta adresē ir nodrošināta tieša elektroniska piekļuve konkursa dokumentiem – iepriekšējs pieprasījums/reģistrācija nav nepieciešams(-a).
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17.3.2014