Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 102366-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

27/03/2014    S61

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Provvista ta' servizzi statistiċi għal paritajiet fis-saħħa tal-flus (PPPs) għal oġġetti kapitali

2014/S 061-102366

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, l-Eurostat
Indirizz postali: rue Alcide de Gasperi
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Għall-attenzjoni ta’: Laurs Nørlund
Posta elettronika: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/eurostat

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: http://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, l-Eurostat
Indirizz postali: rue Alcide de Gasperi
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Għall-attenzjoni ta’: Laurs Nørlund
Posta elettronika: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Indirizz tal-Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=436

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, l-Eurostat
Indirizz postali: Il-Binja Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2920
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Għall-attenzjoni ta’: Laurs Nørlund, Unità A5-(CAD) Bech F2/907
Posta elettronika: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Oħrajn: L-istatistika.
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Provvista ta' servizzi statistiċi għal paritajiet fis-saħħa tal-flus (PPPs) għal oġġetti kapitali.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Fil-bini tal-kuntrattur.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-1 lott: il-koordinazzjoni tas-servej tal-2015 dwar paritajiet fis-saħħa tal-flus fuq oġġetti ta' tagħmir:
Il-lott ikopri s-servej li trid titwettaq fl-2015. Tħejjijiet għal din is-servej jibdew fl-2014 filwaqt li l-validazzjoni tas-servej se tagħlaq fl-2016. Ix-xogħol ikopri s-servej fis-37 pajjiżi kollha li qed jieħdu sehem.
It-2 lott: il-koordinazzjoni ta' servejs tal-2015 u l-2016 dwar il-parità fis-saħħa tal-flus fuq il-kostruzzjoni:
Dan il-lott ikopri s-servejs li jridu jitwettqu fl-2015 u l-2016. Ix-xogħol ikopri s-servej fis-37 pajjiżi kollha li qed jieħdu sehem.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79330000 Servizzi ta' l-istatistika

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal lott wieħed jew aktar
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
L-1 lott: koordinazzjoni tas-servej tal-2015 dwar il-parità fis-saħħa tal-flus u l-prezz ta' oġġetti ta' tagħmir — ix-xogħol li ser jitmexxa taħt din is-sejħa għall-offerti se jkun kopert minn 2 kuntratti li jidħlu f'xulxin waqt li jkopru perijodi ta' 29 xahar kull wieħed: taħt dan l-ewwel kuntratt, l-attivitajiet irrelatati mas-servej tal-2015 huma koperti, filwaqt li t-tieni kuntratt (li jibda bejn l-1.7.2015 u 1.8.2015) ikopri l-attivitajiet irrelatati mas-servej tal-2016.
L-istima tal-volum ta' xogħol għal kuntratt 1 tammonta għal:
— madwar 25 xahar f'xogħol ta' bniedem (i.e. il-volum totali huwa madwar 50 xahar f'xogħol ta' bniedem),
— 37 missjoni fil-pajjiżi fuq tul ta' żmien ta' ġurnata 1.
It-2 lott: koordinazzjoni tas-servejs tal-2015 u l-2016 dwar il-parità fis-saħħa tal-flus fuq il-kostruzzjoni — it-tul tax-xogħol se jkun ta' 29 xahar. Il-volum totali tax-xogħol għall-perijodu kollu tal-kuntratt huwa stmat fuq:
— madwar 50 xahar f'xogħol ta' bniedem,
— 6–7 missjonijiet ta' assistenza fil-pajjiżi kull sena.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 29 (mill-għoti tal-kuntratt)

Informazzjoni dwar il-lottijiet

Nru tal-lott: 1 Titlu: Il-koordinazzjoni tas-servej tal-2015 dwar il-parità fis-saħħa tal-flus fuq oġġetti ta' tagħmir
1)Deskrizzjoni qasira
Il-lott ikopri s-servej li trid titwettaq fl-2015. Tħejjijiet għal din is-servej jibdew fl-2014 filwaqt li l-validazzjoni tas-servej se tagħlaq fl-2016.
Ix-xogħol ikopri s-servej fis-37 pajjiżi kollha li qed jieħdu sehem.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79330000 Servizzi ta' l-istatistika

3)Kwantità jew ambitu
It-tul ta' żmien tax-xogħol se jkun ta' 29 xahar. Il-volum totali tax-xogħol għall-perijodu kollu tal-kuntratt huwa stmat fuq:
— madwar 50 xahar f'xogħol ta' bniedem,
— 37 missjoni fil-pajjiżi fuq tul ta' żmien ta' ġurnata 1.
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 29 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 2 Titlu: Il-koordinazzjoni ta' servejs tal-2015 u l-2016 dwar il-parità fis-saħħa tal-flus u l-prezzijiet tal-kostruzzjoni
1)Deskrizzjoni qasira
Dan il-lott ikopri s-servejs li jridu jitwettqu fl-2015 u l-2016. Ix-xogħol ikopri s-servej fis-37 pajjiżi kollha li qed jieħdu sehem.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

79330000 Servizzi ta' l-istatistika

3)Kwantità jew ambitu
Ix-xogħol li ser jitmexxa taħt din is-sejħa għall-offerti se jkun kopert minn 2 kuntratti li jidħlu f'xulxin waqt li jkopru perijodi ta' 29 xahar kull wieħed: taħt dan l-ewwel kuntratt, l-attivitajiet irrelatati mas-servej tal-2015 huma koperti, filwaqt li t-tieni kuntratt (li jibda bejn l-1.7.2015 u 1.8.2015) ikopri l-attivitajiet irrelatati mas-servej tal-2016.
L-istima tal-volum ta' xogħol għal kuntratt 1 tammonta għal:
— madwar 25 xahar f'xogħol ta' bniedem (i.e. il-volum totali huwa madwar 50 xahar f'xogħol ta' bniedem),
— 6–7 missjonijiet ta' assistenza fil-pajjiżi kull sena.
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 29 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Jekk jogħġbok ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Jekk jogħġbok ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Jekk jogħġbok ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Jekk jogħġbok ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Jekk jogħġbok ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Jekk jogħġbok ara l-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
ESTAT/C/2014/5.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Limitu ta’ żmien għall-wasla tat-talbiet għad-dokumenti jew għall-aċċess għad-dokumenti: 15.5.2014 - 16:00
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 6.6.2014 - 10:00

Post:

L-Eurostat, il-Kamra B4/444, il-Binja Joseph Bech, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxembourg (Kirchberg), IL-LUSSEMBURGU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: rappreżentant awtorizzat wieħed għal kull min jitfa' l-offerta jista' jkun preżenti f'din is-seduta tal-ftuħ . Awtorizzazzjoni bil-miktub iffirmata minn dak li jitfa' l-offerta jew mill-aġent tiegħu awtorizzat kif xieraq trid tkun ippreżentata lill-president tal-kumitat tal-ftuħ.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Aċċess elettroniku dirett għad-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti huwa pprovdut, mingħajr l-ebda talba/reġistrazzjoni minn qabel, fl-indirizz tal-Internet imsemmi fil-punt I.1.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż li jintbagħat lil min qiegħed iressaq l-appell jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data li fiha jsir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew mhux se jwassal biex jew jissospendi dan il-perijodu jew biex jinfetaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
17.3.2014