Połączone kontrakty - 102370-2017

18/03/2017    S55    - - Połączone kontrakty - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy 

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży i podobne

2017/S 055-102370

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
ul. Świętokrzyska 12
Warszawa
00-916
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Iwanowska, Ministerstwo Finansów, Biuro Logistyki
Tel.: +48 226945915
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Faks: +48 226945268
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mf.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe.

II.1.2)Główny kod CPV
63510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługa sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Usługa sprzedaży biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa spotkań w ramach projektu PUESC.

II.1.2)Główny kod CPV
55100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa spotkań w ramach projektu PUESC.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 314 634.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa spotkań w ramach projektu PUESC.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Elektronicznej Ewidencji WS w ramach systemu ALERT MF.

II.1.2)Główny kod CPV
72230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Budowa Elektronicznej Ewidencji WS w ramach systemu ALERT MF.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 650 400.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa Elektronicznej Ewidencji WS w ramach systemu ALERT MF.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostęp do platformy komunikacji elektronicznej z wykonawcami w postępowaniach o zamówienia publiczne.

II.1.2)Główny kod CPV
72260000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Dostęp do platformy komunikacji elektronicznej z wykonawcami w postępowaniach o zamówienia publiczne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostęp do platformy komunikacji elektronicznej z wykonawcami w postępowaniach o zamówienia publiczne.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/10/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana platformy EMC Documentum.

II.1.2)Główny kod CPV
72610000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wymiana platformy EMC Documentum.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 650 400.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wymiana platformy EMC Documentum.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi wsparcia obsługi informatycznej w Ministerstwie Finansów.

II.1.2)Główny kod CPV
72610000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi wsparcia obsługi informatycznej w Ministerstwie Finansów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 300 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi wsparcia obsługi informatycznej w Ministerstwie Finansów.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie w Służbie Celnej i Administracji Podatkowej metod badań statystycznych na potrzeby prowadzenia analiz ryzyka oraz budowa modeli statystycznych na potrzeby segmentacji przedsiębiorców i typo.

II.1.2)Główny kod CPV
80510000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wdrożenie w Służbie Celnej i Administracji Podatkowej metod badań statystycznych na potrzeby prowadzenia analiz ryzyka oraz budowa modeli statystycznych na potrzeby segmentacji przedsiębiorców i typowania do kontroli.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wdrożenie w Służbie Celnej i Administracji Podatkowej metod badań statystycznych na potrzeby prowadzenia analiz ryzyka oraz budowa modeli statystycznych na potrzeby segmentacji przedsiębiorców i typowania do kontroli.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Migracja systemu POLTAX na środowisko wirtualne.

II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Migracja systemu POLTAX na środowisko wirtualne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 065 040.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Migracja systemu POLTAX na środowisko wirtualne.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój Systemu ARIADNA2 do potrzeb PUESC – System ARIADNA2 PLUS.

II.1.2)Główny kod CPV
48000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój Systemu ARIADNA2 do potrzeb PUESC – System ARIADNA2 PLUS.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 095 037.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zaprojektowanie zmian, dostosowanie i rozwój Systemu ARIADNA2 do potrzeb PUESC – System ARIADNA2 PLUS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi zapewniającej funkcjonalność ochrony antywirusowej oraz Web Cache.

II.1.2)Główny kod CPV
48760000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usługi zapewniającej funkcjonalność ochrony antywirusowej oraz Web Cache.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 000 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usługi zapewniającej funkcjonalność ochrony antywirusowej oraz Web Cache.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usługi rozwoju dla systemu TREZOR w ramach nowej umowy ramowej.

II.1.2)Główny kod CPV
72230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usługi rozwoju dla systemu TREZOR w ramach nowej umowy ramowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 14 349 593.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usługi rozwoju dla systemu TREZOR w ramach nowej umowy ramowej.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i Wdrożenie Centralnej Bazy Rachunków CBR.

II.1.2)Główny kod CPV
72200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Budowa i Wdrożenie Centralnej Bazy Rachunków CBR.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72610000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa i Wdrożenie Centralnej Bazy Rachunków CBR.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
30/06/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie incydentami w zarządzaniu kryzysowym (w tym incydentami bezpieczeństwa).

II.1.2)Główny kod CPV
48900000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie incydentami w zarządzaniu kryzysowym (w tym incydentami bezpieczeństwa).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie incydentami w zarządzaniu kryzysowym (w tym incydentami bezpieczeństwa).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa serwisowa kserokopiarek w MF w zakresie konserwacji, napraw i wymiany części.

II.1.2)Główny kod CPV
30120000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa serwisowa kserokopiarek w MF w zakresie konserwacji, napraw i wymiany części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 560 975.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Obsługa serwisowa kserokopiarek w MF w zakresie konserwacji, napraw i wymiany części.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ochrona parkingów MF, szatnia.

II.1.2)Główny kod CPV
92520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ochrona parkingów MF, szatnia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
92522000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Ochrona parkingów MF, szatnia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
31/03/2017

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie MF (łącznie z dezynsekcją i deratyzacją).

II.1.2)Główny kod CPV
90910000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie MF (łącznie z dezynsekcją i deratyzacją).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 7 154 471.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90921000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie MF (łącznie z dezynsekcją i deratyzacją).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający na etapie przygotowywania Ogłoszenia wstępnego nie ma informacji o częściach zamówienia oraz szczegółowym terminie wszczęcia postępowania.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
29/09/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2017