Usługi - 102551-2016

Wyświetl widok skrócony

26/03/2016    S61    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Włochy-Ispra: Analizy laboratoryjne próbek gleby zebranych w ramach badania LUCAS 2015

2016/S 061-102551

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.3.2016, 2016/S 048-079091)

Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), Institute for Environment and Sustainability, via Enrico Fermi 2749 (TP 581), 21027 Ispra VA, WŁOCHY. E-mail: JRC-IES-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

11.4.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

14.4.2016 (15:00), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

14.4.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

19.4.2016 (16:00), czasu lokalnego.

[...]