Bunuri - 102581-2017

18/03/2017    S55    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Sibiu: Electricitate

2017/S 055-102581

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Sibiu
Str. Samuel Brukenthal nr. 2
În atenția: Codruta Sirbu
550178 Sibiu
România
Telefon: +40 0269208880
E-mail: codruta.sirbu@sibiu.ro
Fax: +40 0269208813

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.sibiu.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare energie electrica in municipiul Sibiu si statiunea Paltinis.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Municipiul Sibiu si Statiunea Paltinis.

Cod NUTS RO126

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Contractul „Furnizare energie electrica in municipiul Sibiu si statiunea Paltinis”, necesara alimentarii obiectivelor apartinand Primariei mun. Sibiu si iluminatul public, precum si pentru alimentarea subconsumatorilor sai, din instalatiile de J.T.
Cost estimat fără TVA: 6 555 756 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09310000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
22.3.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Contractul va fi finantat din bugetul local si va avea o durata de 18 luni.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213122509
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Bulevardul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089615
E-mail: relatii.public@mmediu.ro
Fax: +40 214089615

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectie Sociale si Persoanelor Varstnice
Strada Avalansei nr. 20-22, sector 4
010026 Bucuresti
România
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
15.3.2017